Wat is arbeidsethos?

Arbeidsethos is een term die wordt gebruikt om iemand zijn of haar bereidwilligheid om te werken mee aan te duiden. Men definieert arbeidsethos ook wel als de betekenis die mensen aan arbeid toekennen of het geheel van waarden en normen met betrekking tot arbeid. Het arbeidsethos van iemand komt voort uit de wil om arbeid te verrichten. Dit heeft ook te maken met de motivatie die iemand heeft om te werken. Het arbeidsethos is persoonsgebonden het is een eigenschap van iemand met betrekking tot zijn of haar werk. Daarom kan het arbeidsethos per persoon verschillen.

Goed of slecht arbeidsethos
Of iemand een goed of slecht arbeidsethos heeft is moeilijk te meten. Er is geen eenheid of index waarmee iemand zijn of haar arbeidsethos in kaart kan worden gebracht. Binnen bedrijven kan men wel onderzoek doen naar de motivatie van het personeel. Dit kan men bijvoorbeeld meten aan de hand van het ziekteverzuim en de arbeidsproductiviteit. Toch is dit echter niet geheel transparant. Er kunnen namelijk veel meer factoren dan alleen het arbeidsethos een invloed hebben op het verzuimpercentage en de arbeidsproductiviteit. Hierbij kan men denken aan de machines waarmee men moet werken en de arbeidsomstandigheden.

Voldoening
Als iemand veel voldoening uit zijn of haar werk haalt is de kans groter dat hij of zij een goed arbeidsethos heeft. Werk dat doorgroeimogelijkheden en uitdaging biedt kan er voor zorgen dat de mentaliteit van het personeel goed is. Dit zijn echter externe factoren die het arbeidsethos beïnvloeden. Het effect van deze factoren kan per persoon verschillen. Er zijn ook mensen die veel voldoening halen uit activiteiten buiten het werk om. Daardoor kunnen deze mensen minder aandacht en minder waarde hechten aan hun werk. Deze persoonlijke omstandigheden hebben ook invloed op het arbeidsethos en daarom blijft het arbeidsethos persoonsgebonden.