Wat is arbeidsethos?

Arbeidsethos is een term die wordt gebruikt om iemand zijn of haar bereidwilligheid om te werken mee aan te duiden. Men definieert arbeidsethos ook wel als de betekenis die mensen aan arbeid toekennen of het geheel van waarden en normen met betrekking tot arbeid. Het arbeidsethos van iemand komt voort uit de wil om arbeid te verrichten. Dit heeft ook te maken met de motivatie die iemand heeft om te werken. Het arbeidsethos is persoonsgebonden het is een eigenschap van iemand met betrekking tot zijn of haar werk. Daarom kan het arbeidsethos per persoon verschillen.

Goed of slecht arbeidsethos
Of iemand een goed of slecht arbeidsethos heeft is moeilijk te meten. Er is geen eenheid of index waarmee iemand zijn of haar arbeidsethos in kaart kan worden gebracht. Binnen bedrijven kan men wel onderzoek doen naar de motivatie van het personeel. Dit kan men bijvoorbeeld meten aan de hand van het ziekteverzuim en de arbeidsproductiviteit. Toch is dit echter niet geheel transparant. Er kunnen namelijk veel meer factoren dan alleen het arbeidsethos een invloed hebben op het verzuimpercentage en de arbeidsproductiviteit. Hierbij kan men denken aan de machines waarmee men moet werken en de arbeidsomstandigheden.

Voldoening
Als iemand veel voldoening uit zijn of haar werk haalt is de kans groter dat hij of zij een goed arbeidsethos heeft. Werk dat doorgroeimogelijkheden en uitdaging biedt kan er voor zorgen dat de mentaliteit van het personeel goed is. Dit zijn echter externe factoren die het arbeidsethos beïnvloeden. Het effect van deze factoren kan per persoon verschillen. Er zijn ook mensen die veel voldoening halen uit activiteiten buiten het werk om. Daardoor kunnen deze mensen minder aandacht en minder waarde hechten aan hun werk. Deze persoonlijke omstandigheden hebben ook invloed op het arbeidsethos en daarom blijft het arbeidsethos persoonsgebonden.

Wat is een negen tot vijf mentaliteit?

Soms lees je in vacatures dat iemand niet over een negen tot vijf mentaliteit moet beschikken als hij of zij in aanmerking wil komen voor de functie. Een negen tot vijf mentaliteit vormt een deel van het arbeidsethos van een werknemer of een werkzoekende. Het arbeidsethos is iemand zijn of haar wil om te werken en de bereidheid om inspanningen te verrichten in de uitoefening van de functie.

Een negen tot vijf mentaliteit wordt over het algemeen niet als positief aspect van iemand zijn of haar arbeidsethos beschouwd. Met deze mentaliteit wordt namelijk duidelijk gemaakt dat iemand in principe alleen vanaf 9:00 tot 17:00 ’s middags arbeid wil verrichten voor een werkgever. Dit wordt ook wel het werken onder kantoortijden genoemd.

Kenmerken van werknemers met een 9 tot 5 mentaliteit
Hoewel een negen tot vijf mentaliteit slechts één aspect is van iemand zijn of haar arbeidsethos wordt met deze mentaliteit in de praktijk veel meer bedoelt. Werknemers met een 9-tot-5-mentaliteit willen in ieder geval hun werkzaamheden verrichten onder de gangbare kantoorwerktijden. Deze werknemers willen niet overwerken en doorgaans ook niet in ploegen werken.

Iemand die echt werkt op basis van een negen tot vijf mentaliteit zal niet snel te vroeg op zijn of haar werk verschijnen en zeker niet later dan 17:00 vertrekken. Ook wanneer het werk niet is afgerond sluiten ze rond 17:00 de deur van het bedrijf achter zich en gaan ze naar huis.

Werknemers zonder 9 tot 5 mentaliteit
Een negen tot vijf mentaliteit is een mentaliteit die werkgevers liever niet bij hun werknemers willen zien. Deze mentaliteit toont namelijk aan dat mensen niet bereid zijn om buiten kantooruren wat extra’s te doen voor hun werkgever. Dat heeft te maken met motivatie.

Als een werknemer of werkzoekende aangeeft dat hij of zij niet over een negen tot vijf mentaliteit beschikt vinden werkgevers dat een positief aspect. Deze mensen zijn bereid om juist wel overuren te maken of extra werkzaamheden te verrichten buiten werktijd als het bedrijf dat vereist of wenst. Ze maken hun werk af voordat ze vertrekken.

Bedrijven en sectoren
Er zijn bedrijven en sectoren waar een negen tot vijf mentaliteit zeer ongewenst is. Hierbij kan men denken aan de horeca, ziekenhuizen, politie,  industrie of aan productiebedrijven. Bij deze bedrijven staan de dienstverlening,  de werkprocessen en de productie centraal.

Bedrijven wensen vaak dat werknemers zich gaan aanpassen aan deze processen en wensen daarom personeel met een flexibele instelling. Werknemers met een negen tot vijf instelling hebben deze flexibele werkhouding niet en worden daarom als minder geschikt geacht voor sectoren waar men te maken heeft met wisselende diensten, ploegen, overwerk en consignatie diensten.