Werknemers houden minder nettosalaris over vanaf april 2016

Uit berekeningen van salarisverwerker ADP is naar voren gekomen dat veel werknemers vanaf april 2016 minder nettosalaris overhouden. Bij modale inkomens daalt het salaris ongeveer tussen de twee tot drie euro netto per maand. Ten opzichte van reguliere werknemers leveren ambtenaren het meeste netto salaris in. Bij hen komt de daling in het netto loon uit op 7 euro per maand vanaf april 2016. Dit is echter een gevolg van het feit dat ambtenaren in Nederland vanaf 1 april meer pensioenpremie gaan betalen.

Reactie van Technisch Werken
Wat iemand van zijn of haar bruto salaris netto overhoudt  is afhankelijk van verschillende factoren. Dit heeft onder andere te maken met de belastingen en de afdracht voor pensioenen. Ook reiskosten hebben een invloed op het nettobedrag dat daadwerkelijk aan de werknemer wordt uitbetaald. Het nettosalaris is daarom in de praktijk vaak moeilijk vast te stellen op basis van een bruto loon.

Ook uitzendbureaus kunnen dit meestal moeilijk bepalen voor hun uitzendkrachten. Uitzendbureaus dienen zich wel aan de inlenersbeloning te houden. Dit houdt in dat uitzendbureaus de inlener of uitzendkracht hetzelfde moeten belonen als werknemers die rechtstreeks aan het werk zijn bij de opdrachtgever. De cao van de opdrachtgever dient hierbij als uitgangspunt. Ondanks het naleven van de inlenersbeloning kunnen uitzendbureaus vaak niet het nettoloon van de uitzendkracht bepalen.  Wat mensen precies netto overhouden kan eigenlijk alleen in beeld worden gebracht door een salarisverwerker zoals ADP.