Nederlandse economie groeit tot 2021

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft woensdag 30 maart 2016 een middellangetermijnverkenning gepubliceerd over 2018-2021. In dit document heeft het CPB de verwachting uitgesproken dat de Nederlandse economie in de periode 2018-2021 met 1,8% zal groeien. De berekening van het Centraal Planbureau is belangrijke informatie voor de politieke partijen in Nederland. De politieke partijen gebruiken namelijk de berekeningen van het CPB voor hun partijprogramma’s.

Huishoudens merken weinig van economische groei
Er wordt door het CPB aangeven dat de economie zal groeien maar dat de koopkracht van Nederlandse huishoudens niet verbetert in de periode 2018-2021. Huishoudens lijken daardoor niet te profiteren van het aanhoudende herstel van de Nederlandse economie. Met name de mediane huishoudens merken weinig van het economisch herstel. Politieke partijen kunnen voor deze groep in hun partijprogramma trachten een oplossing te vinden voor dit verschil.

Werkende Nederlanders merken wel een stijging in hun koopkracht doordat er een contractloonstijging van 0,3 procent wordt doorgevoerd. Gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden gaan er echter 0,2 procent op achteruit.

Werkloosheid neemt af
In Nederland neemt de werkloosheid geleidelijk af. In 2021 zal ongeveer 5,5 procent van de beroepsbevolking werkloos zijn volgens het CPB. De groei in de economie lijkt hierdoor verband te houden met de toename in de werkgelegenheid in Nederland.

Overheidssaldo verbetert
Volgens het CPB verbetert het overheidssaldo en ontstaat er een overschot van 0,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2021. Er is sprake van een groei van 1,8 procent gemiddeld per jaar. Deze groei is volgens het CPB een lichte inhaalgroei.

Reactie van Technisch Werken
De groei van de economie is nu al een aantal maanden goed merkbaar in verschillende segmenten van het bedrijfsleven. Inmiddels zijn er een aantal cao’s afgesloten zoals de cao metaal en techniek en de cao voor de grootmetaal/ metalektro. Door het akkoord op deze cao’s zou de positie van werknemers bij bedrijven in deze sectoren verbetert moeten worden.

Ook de inkomsten van werknemers gaan vooruit door de cao-verhogingen. Daardoor zou in ieder geval het besteedbaar inkomen van mensen in de metaaltechniek of installatiewerk omhoog gaan. Dit onderschrijft het bericht van het CPB dat werkende Nederlanders er in koopkracht op vooruit gaan.