Nederlandse economie groeit in kwartaal 3 van 2015 niet sterk

De economie van Nederland groeit ook in het derde kwartaal van 2015. De groei van de Nederlandse economie is niet heel groot. In het derde kwartaal groeide de economie met slechts 0,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dit heeft het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag gemeld op basis van een tweede berekening. Ten opzichte van een eerdere raming van het CBS is het groeicijfer van de Nederlandse economie niet gewijzigd. Het beeld dat men heeft gevormd van de economie is eveneens hetzelfde gebleven. Belangrijke positieve factoren van de economie zijn de export, de toename in investeringen en de stijging in de consumptie.

Positieve tendens
Hoewel de economie niet met sterke groeicijfers verbeterd kan men toch spreken van een positieve tendens. De verwachting was dat de economie in 2015 veel sterker zou aantrekken dan de daadwerkelijke groeicijfers aantonen. Toch is kwartaal drie van 2015 nu het zesde kwartaal op rij waarin de Nederlandse economie groeit. Slechts over de laatste twee gemeten kwartalen loopt het groeicijfer terug. De economie is ondanks de lage groei in het laatste kwartaal nog wel uitgegroeid boven het niveau van de economie van voor de economische crisis.

Reactie van Technisch Werken
Het komt bijna nooit voor dat de economie in één sterke lijn verbetert. Meestal gaat het herstel en de groei van een economie gepaard met schommelingen. Daarom is het belangrijk om het effect op lange termijn te beoordelen. Als hier een positieve tendens in zit is dat goed. De arbeidsmarkt moet nog wel herstellen evenals de maakindustrie. De woningmarkt en de bouwsector hebben al positieve verwachtingen meegekregen van verschillende onderzoeksbureaus zoals die van de ABN Amro en de ING.