IMF: Nederlandse economie groeit in 2016 en 2017

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal de Nederlandse economie de komende tijd blijven groeien. Het IMF verwacht dat de economische groei in Nederland in 2016 en 2016 ongeveer even sterk zal zijn als de economische groei van 2015. Op dinsdag 12 april 2016 maakte het IMF nieuwe prognoses bekend over de Nederlandse economie. Volgens die prognose zal de Nederlandse economie in 2016 met 1,8 procent gaan groeien.

In 2015 was er al sprake van een economische groei van twee procent. Het IMF vermoed dat Nederland in 2017 een economische groei zal doormaken van 1,9 procent. Daardoor is de economische groei dat jaar ongeveer gelijk aan de economische groei die in 2015 werd gerealiseerd. Voor 2016 is de economische groei iets lager ingeschat dan men eerder deed in februari van dit jaar.

Werkloosheid neemt af
Het IMF verwacht ook dat de werkloosheid in Nederland zal afnemen. Eerder was de werkloosheid 6,9 procent van de beroepsbevolking maar volgens het IMF zal dit dalen naar 6,4 procent van de beroepsbevolking. In 2017 zal de werkloosheid nog verder dalen naar 6,2 procent. De verwachtingen die het IMF geeft over de Nederlandse economie zijn vrijwel het zelfde als de verwachtingen die door het Nederlandse Centraal Planbureau zijn benoemd.

Reactie van Technisch Werken
Het lijkt soms wel of de economen en analisten van de verschillende onderzoeksbureaus elkaars publicaties doornemen en dan de prognoses iets gaan bijstellen zodat het toch een unieke prognose wordt. Veel inschattingen over de economie komen ongeveer wel uit. Ongeveer, want de economische crisis hadden veel onderzoeksbureaus niet op hun agenda staan. Het economische herstel is in werking gezet. Toch is dit herstel breekbaar en het herstel op de arbeidsmarkt ook.