Herstel Nederlandse economie gaat in 2016 door ondanks hoge werkloosheid

Ook in 2016 zal het herstel van de Nederlandse economie doorgaan. Dit heeft de Rabobank maandag 16 november 2015 bekend gemaakt in een rapport. De hoge werkloosheid in Nederland blijft echter wel een problematisch aspect voor de Nederlandse economie aldus de bank. In de loop van 2016 zal de werkloosheid in Nederland volgens de bank wel langzaam afnemen. Dit effect ontstaat doordat de werkgelegenheid zal aantrekken en er daarnaast sprake is van een groeiend arbeidsaanbod.

Economische groei
In 2016 zal de Nederlandse economie volgens de Rabobank groeien met ongeveer 2,5 procent. In 2015 zou de groei van de Nederlandse economie ongeveer uitkomen op 2 procent. De raming van de Rabobank komt in de buurt van de schatting die het Centraal Planbureau (CPB) eerder heeft gemaakt. Het CPB maakte eerder bekend dat ze uitgaat van een groei van 2,4 procent voor de Nederlandse economie in 2016.

Wat zorgt voor economische groei?
De binnenlandse bestedingen gaan weer omhoog. Hiervan profiteren in 2016 bijna alle bedrijfstakken in Nederland. De consumenten hebben de afgelopen tijd meer vraag naar goederen en diensten. Er wordt echter wel gesproken over een inhaalgroei. Deze inhaalgroei maakt het verlies van de economische crisis weer gedeeltelijk goed. De groei in de binnenlandse bestedingen is echter nog onvoldoende om de werkloosheid te laten dalen.

Reactie van Technisch Werken
Het kabinet zal ook in de gaten hebben dat het nog niet goed gaat met de Nederlandse werkgelegenheid. De ontwikkelingen die zich de afgelopen maanden hebben voorgedaan op dit gebied maken duidelijk dat het kabinet niet goed weet hoe ze de werkgelegenheid moet stimuleren. Hierbij kan men denken aan de Wet Werk en Zekerheid die niet altijd een positieve uitwerking heeft voor werknemers en werkgevers. Werkgevers trachten de betaling van een transitievergoeding te voorkomen door werknemers eerder te laten vertrekken. Daarnaast zullen werkgevers werknemers pas na een half jaar weer in dienst nemen om de keten van contracten te onderbreken. De Wet Werk en Zekerheid zorgt juist voor meer onduidelijkheid en nog kortere dienstverbanden voor werknemers. De overheid moet hier nog een goede oplossing voor vinden.