CBS: Nederland in 2016 nog ver verwijderd van doelstellingen Hernieuwbare Energie 2020

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is Nederland nog verwijderd van de doelstellingen die zijn afgesproken in de Europese richtlijn voor Hernieuwbare Energie voor 2020. Het CBS maakte dit op donderdag 31 maart 2016 bekend. Volgens het statistiekbureau presteert alleen Frankrijk van alle EU lidstaten nog slechter dan Nederland op het gebied van verduurzaming.

Hernieuwbare energiebronnen
In Europa werden in 2009 afspraken gemaakt over de verduurzaming van de Europese lidstaten. Daarbij werd de situatie van 2005 als uitgangspunt genomen. In deze afspraken had Nederland het doel genoemd dat in 2020 ten minste 14 procent van alle verbruikte energie afkomstig zou moeten zijn uit hernieuwbare energiebronnen. Met hernieuwbare energiebronnen worden windkracht, waterkracht, zonlicht en biomassa bedoelt. Deze hernieuwbare energiebronnen worden ook wel duurzame energiebronnen genoemd omdat bij het opwekken van energie uit deze bronnen geen brandstoffen worden opgebrand. Om die reden worden kolencentrales niet onder de duurzame energie gerekend.

Hoe duurzaam was Nederland in 2014?
Het Centraal Bureau voor de Statistiek gaf aan dat er in 2014 nog maar 5,5 procent van de totale verbruikte energie werd gewonnen uit hernieuwbare energiebronnen. Daardoor was Nederland in dat jaar nog 8,5 procent verwijdert van de doelstelling die ze zichzelf had opgelegd.  Volgens het CBS wordt er in Nederland weinig hout mee gestookt in kolencentrales. Hout wordt onder biomassa gerekend. Daarnaast kan in Nederland nauwelijks energie uit waterkracht worden opgewekt vanwege de ligging van Nederland. Ten opzichte van Denemarken en Duitsland wordt er vanuit de overheid in Nederland veel minder steun geboden om initiatieven te ontplooien op het gebied van hernieuwbare energiebronnen.

Naast de einddoelstelling zijn er ook een aantal stappen die genomen moeten worden om de doelstelling te behalen. Elk lidstaat van de EU moet bijvoorbeeld tegen 2020 een gelijke toename in procentpunten van het aandeel hernieuwbare energie behalen.

Hoe duurzaam zijn andere Europese landen?
Ongeveer dertig procent van de Europese landen heeft de doelstelling op het gebied van verduurzaming van de energievoorziening al gehaald. Over het algemeen zitten de lidstaten 4 procent van het doel in de richtlijn af.  Het gemiddelde percentage in Europa ligt op 16 procent. Zweden is ten opzichte van andere Europese landen zeer duurzaam als het gaat om de energievoorziening. Maar liefst 53 procent van de energie die verbruikt wordt in Zweden wordt gewonnen uit hernieuwbare energiebronnen.

Reactie van Technisch Werken
Nederland loopt achter en dat is een belangrijke aanwijzing dat de overheid meer moet doen om het Nederlandse energiebeleid te verduurzamen. Op dit moment is Nederland als bezig met het ontplooien van verschillende plannen. Een voorbeeld hiervan zijn de windmolenparken die worden geplaatst voor de kust van Zeeland. Ook voor Noord-Holland en Zuid-Holland zijn initiatieven benoemd voor windmolenparken. Daarnaast worden gemeenten in Nederland aangespoord om actiever te zijn op het gebied van verduurzaming.