Werknemers hebben nauwelijks behoefte aan keuzevrijheid pensioen

Dinsdag 29 maart 2016 publiceerde pensioenendenktank Netspar de uitkomst van een onderzoek naar de manier waarop werknemers in Nederland hun pensioen geregeld willen hebben. Hieruit kwam naar voren van het overgrote deel van de Nederlandse werknemers geen moeite heeft met het uitbesteden van al hun pensioenzaken aan de pensioenuitvoerder. Volgens Netspar is de behoefte aan keuzevrijheid met betrekking tot pensioenen onder werknemers veel kleiner dan men uit eerdere peilingen had geconcludeerd.

Uitkomsten onderzoek Netspar
Ongeveer 15 procent van de werknemers zou graag een bepaalde keuzevrijheid willen hebben als het gaat om de inleg in het pensioen. Daarnaast vindt ook ongeveer 15 procent van de benaderde werknemers dat ze de mogelijkheid zouden moeten hebben om hun pensioenvermogen vervroegd op te nemen.  Vijfentwintig procent van de werknemers zou graag zelf zijn of haar pensioenfonds willen kiezen.

Van de benaderde werknemers wil 14 procent meer te zeggen hebben of het pensioenpakket en de samenstelling daarvan. Over de belegging van pensioenvermogen wil 18 procent van de werknemers meer inspraak hebben. In de percentages die hiervoor genoemd zijn, zit volgens Nespar een overlapping. Dit houdt in dat een relatief kleine groep op alle gebieden telkens de voorkeur geeft aan een vrije keuze.

Reactie van Technisch Werken
In reclamespotjes hoor je regelmatig dat mensen het nadenken over pensioenen en pensioenfondsen zo lang mogelijk uitstellen. Uiteraard willen pensioenfondsen dat mensen bewust kiezen voor hun fonds maar bij veel jonge werknemers is er weinig belangstelling voor pensioenen. Dit blijkt ook wel uit het onderzoek van Netspar. Een groot aantal werknemers is wel tevreden over de manier waarop hun pensioen op dit moment (voor hen) is geregeld. Het blijkt ook uit nieuwsberichten dat de waarde van pensioenen kan dalen op basis van de ontwikkelingen in de economie. Dat zorgt er voor dat veel mensen zoiets hebben van dat zien we dan wel.