Zelfrijdende auto van Google nog niet perfect in 2016

Google is al jaren bezig om zelfrijdende auto’s te ontwikkelen.  Dat is niet eenvoudig.  Het vereist veel technische kennis om oplossingen te vinden voor de technische problemen die je tegenkomt als je zelfrijdende auto’s ontwikkeld. In februari 2016 is een zelfrijdende testauto van Google in botsing gekomen met een bus. Dit gebeurde in de Amerikaanse … Read more

Grootste stijging uitzenduren in vijf jaar in 2016

Het gaat goed met uitzendbureaus in Nederland. In het laatste kwartaal van 2015 nam het aantal uitzenduren in Nederland aanzienlijk toe ten opzichte van het kwartaal ervoor. In totaal was de stijging in het aantal uitzenduren 3,6 procent. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is dit is de sterkste stijging van uitzenduren in … Read more

China ontslaat werknemers in de kool- en staalindustrie in 2016

De Chinese industrie heeft een overcapaciteit. Dit houdt in dat er in China meer wordt geproduceerd dan de vraag in de markt. De industriële overcapaciteit moet terug worden gedrongen om de markt weer in balans te krijgen. Dit werd maandag 29 februari 2016 bekend gemaakt door het Chinese Ministerie van Personeelsbeleid en Sociale Zekerheid. Volgens … Read more

Windturbines wekken meer energie op in 2016

Het belang van windmolens of windturbines voor het opwekken van elektrische energie wordt steeds groter. In 2015 werd 20 procent meer elektrische energie opgewekt doormiddel van windmolens ten opzichte van 2014. Het aantal windmolens neemt toe, zowel op land als op zee. Door de bouw van nieuwe windmolens neemt ook het aandeel van windenergie toe. … Read more

Duurzaam ondernemen een must of een keuze?

Duurzaamheid is een begrip geworden. Met zou het wel een containerbegrip kunnen noemen. Onder duurzaamheid kan men veel aspecten plaatsen. Men kan bij duurzaamheid denken aan de levensduur van producten maar ook aan energieverbruik en het gebruik van grondstoffen zoals fossiele brandstoffen die op kunnen raken. Duurzaam ondernemen lijkt een keuze, een keuze voor ondernemers … Read more

Wat is een fitting tussen pijpen?

Een fitting is een uitneembare verbinding tussen twee onderdelen door bijvoorbeeld gebruik te maken van schroefdraad. Een fitting is een ruim begrip dat onder andere in de elektrotechniek wordt gebruikt voor het bevestigen van een lamp. Het gedeelte waar de lampvoet in bevestigd wordt is de fitting. Het woord ‘fitting’ wordt echter ook gebruikt in … Read more

Wat is het gaskeur voor ketels?

Gaskeur is een keurmerk voor cv-ketels. Het gaskeur wordt beheerd en verstrekt door KIWA, voluit het Keurings Instituut voor Waterleiding Artikelen. Het gaskeur is niet verplicht maar wordt op basis van vrijwilligheid toegepast op cv-ketels. Op het gaskeur is aangegeven aan welke extra standaarden de cv-installatie voldoet. Deze extra eisen geven een nog beter beeld … Read more

Wat is een hoogrendementsketel of HR-ketel?

Een hoogrendementsketel of HR-ketel is een ketel die gebruikt wordt voor de verwarming van een gebouw zoals een woning of een utiliteitscomplex. De afkorting HR staat voor hoog rendement. Dit houdt in dat deze ketels een hoger rendement hebben dan andere ketels die worden gebruikt voor de verwarming. Het hogere rendement wordt door condensatie van … Read more

Verschil tussen voorlopig en definitief energielabel voor woningen?

Aan het begin van het jaar 2015 kregen ongeveer 5 miljoen woningeigenaren in Nederland een voorlopig energielabel. Dit voorlopige energielabel was gebaseerd op het type woning en het bouwjaar van de woning. Ook de woonoppervlakte werd bij het verstrekken van dit voorlopige energielabel in de beoordeling meegenomen. Daarnaast werd gebruik gemaakt van gegevens uit het … Read more

Wie mag een energielabel voor een woning afgeven?

Een energielabel aanvragen is verplicht als men een woning in Nederland wil verkopen of verhuren. Een verkoper of een verhuurder van een woning vraagt een energielabel aan via de website die ontwikkelt is in opdracht van de Rijksoverheid. In een digitaal stappenplan kan men stap voor stap een energielabel aanvragen voor de desbetreffende woning. Men … Read more

Waarop let een deskundige bij het uitgeven van een energielabel voor woningen?

Bovenstaande vraag is belangrijk wanneer men een woning gaat verkopen of verhuren. In Nederland is men namelijk verplicht om een energielabel aan te vragen bij de Rijksoverheid als een woning wordt verkocht of verhuurd. De koper of huurder krijgt doormiddel van een energielabel duidelijkheid over de energiezuinigheid van de desbetreffende woning. Deze informatie is belangrijk … Read more

Wat kost een energielabel voor een woning?

Woningen die in Nederland worden verkocht moeten voorzien zijn van een energielabel. Een energielabel geeft aan mogelijke huurders en kopers duidelijkheid over de energiezuinigheid van een woning. Het voorlopige energielabel dat in 2015 aan Nederlandse  woningeigenaren is verstrekt kostte geen geld. Het definitieve energielabel voor woningen kost echter wel geld. Prijs energielabel ligt niet vast … Read more

Technisch Werken in februari 2016 gemiddeld boven 1000 bezoekers per dag

In januari 2016 maakte de website Technischwerken.nl een behoorlijke groei door in bezoekers. Het gemiddelde aantal bezoekers kwam boven de 800. In februari zette de stijgende trend in bezoekersaantallen door en kwam de website voor het eerst op 1000 bezoekers. Dit gebeurde op 16 februari, maar daar bleef het niet bij. Na die datum groeide … Read more

GasTerra verkocht minder gas in 2015

In 2015 heeft GasTerra veel minder gas verkocht dan in het jaar 2014. Daardoor liep de omzet van dit bedrijf met bijna een kwart terug. De omzet van GasTerra kwam daardoor in 2015 uit op 19,5 miljard euro. De daling van de omzet van het bedrijf is onder meer te wijten aan de het feit dat … Read more

Hoe vraag je een energielabel aan voor een woning?

Het aanvragen van ern energielabel is verplicht als men een woning verkoopt of verhuurt.  Het energielabel maakt voor de potentiële koper of potentiële huurder inzichtelijk hoe energiezuinig of miliebelastend een woning is. De verkoper of verhuurder moet dit inzicht bieden aan geïnteresseerden. Daarom moet hij of zij een energielabel aanvragen. Het aanvragen van een energielabel … Read more

Aanvragen energielabel voor woning verplicht?

Energielabels zijn verplicht voor woningen die te koop of te huur worden aangeboden.  Aan het begin van 2015 hebben veel woningeigenaren van de Rijksoverheid een voorlopig energielabel ontvangen. Dit is een vrij algemeen energielabel dat onder andere gebaseerd is op het bouwjaar van de woning en het type woning. Het voorlopige energielabel was bedoeld om … Read more

Europese Commissie bezorgd over arbeidsmarkt Nederland in 2016

De Europese Commissie maakt zich zorgen over de Nederlandse arbeidsmarkt. Vooral over de stijging van het aantal langdurig werklozen is de Europese Commissie bezorgd. Verder valt het volgens de commissie op dat er steeds grotere verschillen ontstaan tussen tijdelijk en vast werk in Nederland. Vrijdag 26 februari 2016 publiceerde de Europese Commissie een rapport over … Read more

Oldtimers vanaf 40 jaar meer in trek in 2016

De fiscale regels voor klassieke auto’s zijn in 2012 en 2014 aangescherpt. Dit heeft een duidelijk effect gehad op de populariteit van klassiek auto’s. Er werd door de VWE voertuiginformatie en –documentatie een verschuiving geconstateerd in de belangstelling voor oldtimers die ouder zijn dan 40 jaar. Deze auto’s zijn op dit moment nog volledig vrijgesteld … Read more

Wanneer is het energielabel ingevoerd?

Energielabels zijn bijna niet meer weg te denken uit de schappen van de elektronicawinkels en de showrooms van autodealers. Op elektrische apparaten en auto’s wordt doormiddel van energielabels informatie verstrekt over de zuinigheid van het desbetreffende apparaat of auto. Bij de verkoop van woningen worden tegenwoordig ook energielabels verstrekt. Met een energielabel wordt duidelijk hoe … Read more

Wat is een energielabel?

Een energielabel is een label dat wordt gebruikt om de energiezuinigheid van een bepaald product, apparaat of onroerend goed aan te duiden. Het energielabel moet voldoen aan verschillende Europese richtlijnen: 92/75/CEE, 94/2/CE, 95/12/CE, 96/89/CE, 2003/66/CE Het energielabel moet verplicht worden meegeleverd bij de verkoop van gebouwen, auto’s, elektrische apparaten en lampen. De potentiële koper krijgt … Read more