Grootste stijging uitzenduren in vijf jaar in 2016

Het gaat goed met uitzendbureaus in Nederland. In het laatste kwartaal van 2015 nam het aantal uitzenduren in Nederland aanzienlijk toe ten opzichte van het kwartaal ervoor. In totaal was de stijging in het aantal uitzenduren 3,6 procent. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is dit is de sterkste stijging van uitzenduren in vijf jaar. Dit maakte het CBS maandag 29 februari 2016 bekend.

Lange en korte uitzendprojecten
Het aantal uitzenduren nam zowel toe bij langlopende als korte contracten als men kijkt naar het laatste kwartaal van 2015. In het kwartaal daarvoor werden volgens het statistiekbureau zowel bij langdurige als bij korte tewerkstellingen van uitzendkrachten minder uitzenduren gemaakt.

Langlopende contracten
Als men het heeft over langlopende contracten in de uitzendwereld en detachering dan doelt men over het algemeen op detacheringscontracten en contracten die worden verstrekt in het kader van payrolling. Voor deze langlopende contracten steeg het aantal uitzenduren met 4,1 procent. Dit was een kwartaal daarvoor een stijging van 3,4 procent. Voor het aantal uitzenduren voor kortlopende contracten kwam de stijging uit op 2,7 procent ten opzichte van het kwartaal daarvoor.

Jaarcijfers 2015 uitzendbranche
Naast het vierde kwartaal van vorig jaar heeft het CBS ook de jaarcijfers kunnen berekenen over 2015. Hieruit komt een aanzienlijke stijging naar voren in het aantal uitzenduren en de hoogte van de omzet in de uitzendbranche. In totaal steeg het aantal uitzenduren met negen proces. De omzet in de uitzendbranche nam toe met 10 procent. In 2014 nam het aantal uitzenduren nog toe met 6,6 procent en de omzet nam in dat jaar met 5,5 procent toe ten opzichte van 2013.

Reactie van Technisch Werken
Uitzendbureaus maken een behoorlijke groei door in uitzenduren en omzet. Dat is niet verwonderlijk want uitzendbureaus worden ook wel de graadmeter voor de economie genoemd. Dit houdt in dat het meestal met uitzendbureaus beter gaat als de economie aantrekt. En de economie trekt nu aan. Het herstel van de economie in Nederland zet door in 2016. Flexwerkers vinden weer sneller een baan dan de jaren daarvoor. Langzaam maar zeker neemt het aantal uitzenduren toe. Dat is goed voor uitzendbureaus maar ook voor uitzendkrachten.