Uitzendbureaus behaalden grootste omzetstijging in twee jaar in laatste kwartaal 2017

Het gaat goed met de uitzendbranche in Nederland. Dat blijkt onder andere uit de omzetstijging in deze branche. In het laatste kwartaal van 2017 hebben uitzendbureaus, payrollbedrijven en andere arbeidsbemiddelaars ongeveer 2,5 procent meer omzet gedraaid dan in het kwartaal daar voor. Dat maakt duidelijk dat de uitzendbureaus in Nederland in het vierde kwartaal van vorig jaar de grootste omzetstijging hadden behaald in de afgelopen twee jaar.

Uitzenduren
Dit bericht werd bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De omzet van de uitzendbranche hangt nauw samen met het aantal uitzenduren. Het aantal uitzenduren zijn in feite de uren die de uitzendkrachten daadwerkelijk hebben gewerkt voor het uitzendbureau en die het uitzendbureau ook kan factureren aan de inlener of opdrachtgever. De uitzenduren van zowel kortlopende contracten als voor langlopende contracten namen toe in het laatste kwartaal van 2017. De stijging in de omzet in het vierde kwartaal van 2017 kwam voort uit een stijging in het aantal uitzenduren.

Jaarcijfers uitzendbureaus
Doordat het vierde kwartaal werd afgerond zijn ook de jaarcijfers van de uitzendbranche bekend geworden. Daaruit komt naar voren dat de uitzendbranche 6,4 procent meer omzet heeft behaald in 2017 ten opzichte van 2016. Ook het aantal uitzenduren lag in 2017 hoger dan 2016. In 2017 werden 8,6 meer uitzenduren ingeboekt door uitzendbureaus aldus het CBS.