Uitzenduren in derde kwartaal 2014 sterk gestegen!

Vrijdag 28 november 2014 maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat in het derde kwartaal van 2014 het aantal uitzenduren sterk is toegenomen. De stijging in het derde kwartaal kwam uit op 2,5 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2014. Deze procentuele stijging in het aantal uitzenduren is de hoogste stijging sinds 2010.

Uitzenduren in detachering  en payrolling
Er is een verschil in het aantal uitzenduren tussen langlopende en kortlopende contracten. Met name bij langlopende contracten i het aantal uitzenduren behoorlijk toegenomen. De groei in uitzenduren bij langlopende contracten is 3,5 procent. Ook het aantal uitzenduren voor kortlopende flexibele dienstverbanden nam toe. Voor kort lopende contracten van uitzendkrachten nam het aantal uitzenduren toe met 1,4 procent in het derde kwartaal. Dit een zeer gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt omdat de ontwikkelingen in kortlopende contracten bij uitzendbureaus meestal vooraf gaan op de ontwikkelingen in de werkgelegenheid op de arbeidsmarkt.

Omzet in de uitzendbranche stijgt
Het gaat ook goed met de omzet in de uitzendbranche. Voor het zesde kwartaal op rij is de omzet van de Nederlandse uitzendbranche gestegen. De omzet van de uitzendbranche was in het zesde kwartaal van 2014 in verhouding tot de afgelopen twee jaar het meest gestegen. Bijna 40 procent van de bedrijven heeft in het derde kwartaal van 2014 een omzetstijging gehad van 20 procent op jaarbasis. Deze groei is aanzienlijk groter dan in 2013.

Reactie van Technisch Werken
De uitzendbranche wordt ook wel de graadmeter genoemd van de economie. De uitzendbranche is echter niet alleen de graadmeter van de economie, het is vooral de graadmeter van de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt is onlosmakelijk verbonden met de economie en reageert indirect op de toename van binnenlandse bestedingen en het consumentenvertrouwen.

De uitzendbranche heeft voor 2015 echter wel een uitdaging. Er worden door het kabinet verschillende veranderingen doorgevoerd om de flexwerkers op de arbeidsmarkt een steviger positie te geven. De wet werk en zekerheid stelt verschillende verplichtingen aan uitzendbureaus en andere bedrijven die werknemers op flexbasis inlenen of uitlenen. Equal pay is één van de voorbeelden.

Doormiddel van de richtlijn omtrent equal pay zijn uitzendbureaus verplicht om uitzendkrachten minimaal het loon uit te betalen als een werknemer in een gelijkwaardige functie bij de inlener. Als uitzendbureaus zich net aal de wetgeving omtrent equal pay houden heeft dit gevolgen.

Voor verschillende werkgevers wordt het er in 2015 niet veel duidelijker op. Bedrijven zoeken naar adviserende partijen die informatie kunnen geven op het gebied van aanzegtermijnen, contracten, dienstverbanden, equal pay en andere aspecten die een rol spelen in arbeidsrelaties tussen flexkrachten en werkgevers. Uitzendbureaus kunnen als adviserende partij naar hun (potentiële) klanten optreden. Dat is een mooie kans voor uitzendbureaus om hun band met de bedrijven in hun netwerk te verstevigen en hun netwerk tevens te vergroten.