Grootste stijging uitzenduren in 2017 in tien jaar tijd

Uitzenduren geven een indicatie van de ontwikkelingen in de uitzendbranche. Als het aantal uitzenduren toeneemt betekent dit dat de werkgelegenheid voor uitzendkrachten is toegenomen. Dat is goed nieuws voor uitzendkrachten en ook voor hun directe werkgevers oftewel de uitzendbureaus. In 2017 blijkt het goed te gaan met veel uitzendbureaus in Nederland. In het tweede kwartaal van 2017 is het aantal uitzenduren met 4,2 procent toegenomen. Dit percentage is de grootste stijging in het aantal uitzenduren ruim tien jaar.

Toename uitzenduren
Het aantal uitzenduren is toegenomen voor zowel kortlopende uitzendperiodes als langdurige uitzendperiodes. Dit werd donderdag 31 augustus 2017 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor kortlopende uitzendcontracten is het aantal uitzenduren zelfs met 4,9 procent gestegen, dat komt neer op de grootste toename in zeven jaar tijd. Voor langlopende uitzendcontracten is er een toename van 3,5 procent genoteerd door het CBS. Onder langlopende uitzendcontracten worden detacheringscontracten en payroll-contracten verstaan.

Technische uitzendbureaus
Sinds 2012 is het aantal uitzenduren volgens het CBS bij uitzendbureaus in Nederland vrijwel constant toegenomen. Ook de omzet in het tweede kwartaal nam toe van uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven. De toename in omzet voor deze bedrijven kwam uit op 2 procent in kwartaal het tweede kwartaal ten opzichte van kwartaal één. Uitzendbureaus in verschillende sectoren doen het goed. Technische uitzendbureaus en VCU uitzendbureaus merken dat de bouwsector en de techniek nog steeds een groot tekort heeft aan technisch personeel. Daar spelen deze technische uitzendbureaus op in. Het aantal beschikbare technische personeelsleden op de arbeidsmarkt neemt echter af. Daardoor kunnen ook technische uitzendbureaus in de praktijk maar moeilijk nieuwe kandidaten vinden om de vacatures van hun opdrachtgevers in te vullen.