Daling in aantal uitzenduren in kwartaal 1 van 2016

Hoewel de economie lijkt aan te trekken is er toch sprake van een daling in het aantal uitzenduren in het eerste kwartaal van 2016. In dit kwartaal lag het totaal aantal uitzenduren 1,5 procent lager ten opzichte van het kwartaal ervoor. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is dit de eerste daling in het aantal uitzenduren in de afgelopen drie jaar.

Het CBS maakte dit dinsdag 31 mei 2016 bekend. Volgens het CBS heeft de daling in het aantal uitzenduren te maken met het feit dat er sprake is van een afname van langlopende uitzendcontracten. Deze langlopende uitzendcontracten worden ook wel detacheringscontracten genoemd een vormen een belangrijk deel van de stabiele omzet en uitzenduren van een uitzendbureau of detacheringsbureau.

Ontwikkelingen in uitzendcontracten in kwartaal 1
Het aantal kortlopende uitzendcontracten nam licht toe volgens statistiekbureau. Dit zijn uitzendcontracten op basis van uitzendbeding. Deze kortlopende uitzendcontracten golven in de praktijk mee op basis van de ontwikkelingen in de economie en arbeidsmarkt.

Langlopende contracten zorgen voor stabiliteit voor zowel een uitzendbureau als de inlenende partij. In kwartaal 1 van 2016 daalde echter het aantal uitzenduren in langlopende contracten. Deze daling kwam uit op 3,0 procent. Hierin zijn naast detachering ook payrollcontracten opgenomen. In de afgelopen vier jaar nam het aantal uitzenduren in deze uitzendconstructies nog onafgebroken toe.

Toename in kortlopende uitzendcontracten
Uitzendbureaus verstrekten wel meer kortlopende uitzendcontracten aan uitzendkrachten. Het aantal uren dat geboekt werd op deze kortlopende uitzendcontracten nam toe met 0,4 procent. Deze stijging is minder sterk dan het kwartaal daarvoor. In het laatste kwartaal van 2016 nam het aantal uitzenduren op basis van kortlopende uitzendcontracten toe met  1,9 procent. Volgens het CBS kan men aan de toename in het aantal kortlopende uitzenduren merken hoe het gaat met de economie en de arbeidsmarkt.

Werkgelegenheid eerste kwartaal
De werkgelegenheid is in het eerste kwartaal van 2016 afgenomen. Volgens het CBS is het aantal banen in het eerste kwartaal van dit jaar met twaalfduizend gedaald. Het aantal uitzendbanen na af met ongeveer tweeduizend banen. Daarnaast nam het aantal vacatures in Nederland toe met ongeveer achtduizend.

Reactie van Technisch Werken
Uitzendbureaus vormen een soort graadmeter voor de economie. Als het goed gaat met uitzendbureaus gaat het meestal ook goed met de arbeidsmarkt en de economie. Andersom is echter ook het geval. Waarom het aantal langlopende uitzendcontracten is afgenomen in het eerste kwartaal wordt door het CBS niet duidelijk gemaakt.

Het zou heel goed kunnen dat verschillende opdrachtgevers oftewel inleners besloten hebben om langdurige uitzendkrachten een contract aan te bieden rechtstreeks bij het bedrijf. Op die manier neemt het aantal uitzenduren af terwijl de arbeidsmarkt er geen schade onder lijd. Veel uitzendbureaus en detacheringsbureaus bieden hun opdrachtgevers de mogelijkheid om uitzendkrachten of detapersoneel na een bepaalde inleenperiode over te nemen.