Uitzendbureaus behaalden meer omzet in kwartaal 3 van 2016

Het gaat goed met de uitzendbranche in Nederland. In het derde kwartaal van 2016 behaalde de uitzendsector ongeveer 1 procent meer omzet dan in het tweede kwartaal werd behaald. Onder de noemer uitzendsector zijn ook de resultaten meegenomen van andere arbeidsbemiddelaars en personeelsbeheerders zoals payrollingbedrijven. De omzetstijging in het derde kwartaal is minder groot dan de omzetstijging die werd gemeten in kwartaal twee.

Uitzenduren
Niet alleen de omzet nam toe in de uitzendsector. Het aantal uitzenduren steeg namelijk ook. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op woensdag 30 november 2016 bekend. De omzet van uitzendorganisaties hangt nauw samen met het aantal uren dat wordt gefactureerd. Deze uren hebben te maken met het aantal uitzendkrachten en de plaatsingsperiodes van uitzendkrachten. Als de uitzenduren toenemen gaat de omzet omhoog. Het totale aantal uitzenduren steeg in het derde kwartaal met 2 procent.

Kortlopende en langlopende plaatsingen
Het aantal uitzenduren nam toe in zowel de kortlopende als in de langlopende plaatsingen en contracten van uitzendkrachten. Langlopende plaatsingen zijn over het algemeen detacheringen en payroll-plaatsingen. Het aantal uitzenduren voor de langlopende plaatsingen nam toe met 2,6 procent in het derde kwartaal. In het kwartaal daarvoor was er stijging van drie procent in het aantal uitzenduren voor plaatsingen die van langere duur waren. Ook het aantal uren in kortlopende contracten steeg. Hierin was een stijging merkbaar van  1,9 procent. Deze toename is eveneens minder groot dan in het tweede kwartaal.