Transport extra Duitse windenergie wordt lastig in 2024

Niet alleen Nederland heeft te maken met een schaarse ruimte op het stroomnet, ook Duitsland heeft op dit gebied te maken met problemen. Doordat er in Duitsland nauwelijks meer capaciteit beschikbaar is in het energienet komt de distributie van windenergie in de knel. De afgelopen jaren heeft het land veel investeringen gedaan in het plaatsen … Read more

Deense investeerder wil kunstmatige energie eilanden bouwen in de Noordzee vanaf 2024

Copenhagen Infrastructure Partners is wereldwijd actief op het gebied van duurzame energie en behoort tot de grootste investeerders op dit gebied. Met name windenergie is voor het bedrijf een belangrijke sector waarin veel investeringen worden gedaan. De afgelopen tijd heeft het bedrijf onderzocht wat de mogelijkheden zijn om te investeren in een nieuw project in … Read more

Energietransitie kost ongeveer 5 miljard vanaf 2017 tot 2030

Nederland is nog voor een groot deel afhankelijk van (Gronings) aardgas als belangrijkste warmtebron. Het Groningse aardgas is echter laagcalorisch aardgas en de installatie die daarop aangesloten zijn kunnen niet zomaar worden omgezet naar het gebruik en verbruik van buitenlands hoogcalorisch aardgas. In Groningen gaat de gaskraan echter steeds verder dicht en dat zorgt er … Read more

Duurzaam ondernemen een must of een keuze?

Duurzaamheid is een begrip geworden. Met zou het wel een containerbegrip kunnen noemen. Onder duurzaamheid kan men veel aspecten plaatsen. Men kan bij duurzaamheid denken aan de levensduur van producten maar ook aan energieverbruik en het gebruik van grondstoffen zoals fossiele brandstoffen die op kunnen raken. Duurzaam ondernemen lijkt een keuze, een keuze voor ondernemers … Read more