Brandgevaar Nefit cv-ketels uiterlijk in 2018 opgelost

CV-ketelfabrikant Nefit heeft eerder bekend gemaakt dat een aantal van haar cv-keteltypen verkeerde branders bevatten.  Deze branders leveren mogelijk brandgevaar op. Het gaat hierbij om de volgende types van Nefit type Nefit TopLine, TopLine Compact of Nefit TopLine AquaPower (Plus). Inmiddels heeft Nefit 11.000 installateurs aangeschreven om de originele branders van an de hiervoor genoemde types cv-ketels te vervangen. Het gaat daarbij echter wel om de ketels van deze types die geproduceerd zijn van 2006 tot en met 2009.

Nefit had al in 2009 vastgesteld dat de originele branders van deze cv-ketels niet altijd veilig kan worden afgesloten. Door dit probleem kunnen onderdelen van de cv-ketel door de hitte gesmolten worden. Hierdoor bestaat er risico op brand. Na de constatering van het probleem zijn in Nederland al ongeveer 40.000 ketels veiliger gemaakt door de branders te vervangen door veilige branders. Uiteraard dient dit te gebeuren door een erkend installateur. Nefit schat in dat bij ongeveer 88.000 cv-ketels de onveilige branders nog niet zijn vervangen. De ketelproducent wil dat dit zo snel mogelijk gaat gebeuren en is daarom gestart met een vervangingsoperatie. Installatiemonteurs en servicemonteurs moeten volgens Nefit bij de eerstvolgende servicebeurt de brander kosteloos gaan vervangen voor een nieuwe veilige brander.

 

De fabrikant wil de “terugroepactie” uiterlijk eind volgend jaar voltooid hebben.

 

 

Nefit waarschuwd voor brandgevaarlijke Topline cv-ketel uit periode 2007 tot 2009

Cv-ketelfabrikant Nefit heeft gewaarschuwd dat eigenaren van een cv-ketel van het type Topline mogelijk een brandgevaarlijke cv-ketel hebben. Volgens Nefit kan het toestel brand veroorzaken. Het gaat volgens de ketelfabriekant om ketels van het type Topline die geproduceerd zijn in de jaren 2007, 2008 en 2009. In Nederland zouden 128.000 ketels van dit type zijn verkocht.

Probleem met de cv-ketel

Het probleem met de cv-ketel werd al in 2009 door Nefit geconstateerd. Na het onderhoud aan de cv-ketels worden de branderklemmen niet altijd goed vastgezet door de onderhoudsmonteur of servicemonteur van het installatiebureau. Als de branderklemmen los zitten kunnen onderdel van de ketel gaan smelten door de hitte. In totaal zijn er bij Nefit zeven gevallen bekend waarbij dit is gebeurd.  De woordvoerder van Nefit heeft niet benoemd of er naast versmelting ook daadwerkelijk brand is opgetreden.

Installateurs waren op de hoogte

Toen het probleem door Nefit werd geconstateerd in 2009 zijn in datzelfde jaar in overleg met toezichthouder NVWA de installateurs van het probleem op de hoogte gebracht. De installateurs hebben toen in de reguliere onderhoudsbeurten de branders vervangen. In totaal zijn de branders van 40.000 ketels vervangen door branders van een ander type. Dit is een behoorlijk aantal maar de branders van 88.000 ketels zijn nog niet vervangen. Hoewel een een risico aanwezig is dat er versmelting optreed geeft Nefit aan dat er geen reden is voor paniek. Wel vindt het bedrijf het verstandig dat de branders van de overige 88.000 ketels toch worden vervangen binnen de komende twee jaar.

Brief van Nefit

Om er voor te zorgen dat ook de overige cv-ketels weer brandveilig worden gaat er een brief worden verstuurd naar de eigenaren van een Topline cv-ketel die in 2007, 2008 en 2009 is geproduceerd.  Het adres van de eigenaren van een dergelijke ketel is in 83 procent van de gevallen bij het bedrijf bekend. Bewoners van deze adressen krijgen de komende week een brief van het bedrijf. Hierin staat dat zij de branders moeten laten vervangen. De vervanging van de branders is kosteloos.

Daarnaast kunnen eigenaren van een Topline ketel  doormiddel van een knop opde website van Nefit contact opnemen met het bedrijf en vragen stellen over deze situatie. Nefit levert echter niet alleen ketels aan Nederlandse woningen. Het bedrijf heeft in de genoemde periode ook ongeveer 52.000 ketels van het type Topline aan het buitenland verkocht. In het buitenland wordt nu ook geprobeerd de eigenaren van deze cv-ketels op te sporen zodat ook daarvan de branders kunnen worden vervangen.

Wat is een hoogrendementsketel of HR-ketel?

Een hoogrendementsketel of HR-ketel is een ketel die gebruikt wordt voor de verwarming van een gebouw zoals een woning of een utiliteitscomplex. De afkorting HR staat voor hoog rendement. Dit houdt in dat deze ketels een hoger rendement hebben dan andere ketels die worden gebruikt voor de verwarming. Het hogere rendement wordt door condensatie van de waterdamp uit de rookgassen gerealiseerd. De eerste hoogrendementsketels werden in Nederland ingevoerd door het bedrijf Nefit, dit gebeurde in het jaar 1981.

Drie categorieën HR-ketels
Het Gaskeur, dit is een keurmerk van KIWA, heeft een specifiek HR-label. Op dit HR-label worden HR-ketels in drie categorieën verdeeld, dit zijn de volgende:

  • HR 100, met een rendement van ten minste 100%
  • HR 104, met een rendement van ten minste 104%
  • HR 107, met een rendement van ten minste 107%.

Het Gaskeur HR is berekend op de onderste verbrandingswaarde van aardgas. Daar is de condensatiewaarde niet in meegenomen. Om die reden kan bij condenserende ketels de waarde boven 100% uitkomen. In de volgende alinea is uitgelegd hoe men aan deze percentages komt.

Hoe wordt het rendement van een ketel berekend?
Een rendement van een ketel kan in theorie niet boven de 100% uitkomen. Toch worden deze percentages wel door het Gaskeur HR gehanteerd. Dit is slechts een definitie. Volgens de Europese richtlijnen hoeven de verliezen die ontstaan door de afvoer van de verbrandingsgassen niet worden meegerekend in het rendement van de ketel. Als men het rendement van de ketel berekend gaat men uit van de onderste verbrandingswaarde. Dankzij condensatie van waterdamp in de rookgassen kan men een maximale warmtewinst boeken. Deze winst is in theorie bij aardgas maximaal 11% omdat in aardgas 11% condensatiewarmte zit en ongeveer 100% verbrandingsenergie.

Hoe werkt een hoogrendementsketel?
Het hogere rendement van deze ketels wordt verkregen door het koude retourwater van de ketel in een warmtewisselaar voor te verwarmen met de rookgassen van de ketel. Een deel van de waterdamp condenseert hierbij in de rookgascondensor en draagt daardoor veel warmte over, ongeveer 2258 kJ/kg. HR-ketels zijn voorzien van een zogenoemd condensaatafvoer die ook wel condensafvoer wordt genoemd. Daardoor wordt de gecondenseerde waterdamp afgevoerd. De hoeveelheid condens die afgevoerd wordt is afhankelijk van de brandstof die men gebruikt om de ketel te stoken. Als men 1 m³ (0,7 kg) aardgas verstookt in een HR-ketel dan heeft men ongeveer 1,5 liter condensaat. Per liter stookolie is het condensaat 1 liter.