Zijn pellets milieuvriendelijker dan andere brandstoffen?

Pelletkachels zijn populair. Steeds meer mensen overwegen om een pelletkachel te gebruiken als verwarmingsbron. Omdat pelletkachels nog niet echt ingeburgerd zijn als verwarmingssysteem stellen veel mensen vragen over deze nieuwe vorm van verwarming. Op internet zijn veel websites te vinden die het onderwerp pelletkachel behandelen. Naast pelletkachels heeft men het ook wel over pelletketels.

Pelletkachel of pelletketel
In feite is een pelletketel een biomassaketel die wordt gebruikt voor een centrale verwarmingsinstallatie. Daarom heeft men het ook wel over een pellet cv-ketel. Hierin worden houtpellets verstookt om vervolgens Cv-water te verwarmen. Dit water stroomt naar radiatoren in principe is dit hetzelfde systeem als een gasgestookte cv-installatie alleen wordt bij een pelletketel een ander type ketel gebruikt en een andere brandstof namelijk houtpellets. Pekketketels of biomassaketels worden naast verwarming ook wel gebruikt voor warm water. In dat geval spreekt men ook wel over een combisysteem.

Pelletkachels zijn het beste te vergelijken met houtkachels of een open haard. Dat komt omdat pelletkachels rechtstreeks warmte overbrengen op de omgeving net als een open haard. Wat hierbij opvalt is dat pelletkachels vooral efficiënt zijn in gebruik omdat het rendement zo hoog is van deze vorm van verwarming. Een hoog rendement zorgt er voor dat pelletkachels milieuvriendelijker zijn dan verschillende andere verwarmingsbronnen. Een pelletkachel is in ieder geval een stuk milieuvriendelijker dan een houtkachel of openhaard. Echter is een pelletkachel wel minder sfeervol.

Waarvan worden pellets gemaakt?
Pellets worden gemaakt van hout daarom noemt men pellets ook wel houtpellets. Deze houtpellets worden gemaakt van houtstof dat geproduceerd wordt van zogenaamde kaprijpe bomen. Wanneer kaprijpe bomen niet gekapt zouden worden maar gewoon in de natuur zouden blijven staan om weg te rotten zou er ook veel Koolstofdioxide uitgestoten worden. Dit komt omdat bij rottingsprocessen in de natuur ook een bepaalde hoeveelheid CO2 vrij komt. Volgens sommige berekeningen zou de CO2 die bij het rottingsproces vrijkomt gelijkwaardig zijn aan de CO2 die vrijkomt bij het verstoken van het hout in een houtkachel of openhaard.

Rendement van houtpellets
Het gaat natuurlijk om de warmte die vrijkomt bij het verstoken van hout. De verhouding tussen de hoeveelheid brandstof en de hoeveelheid warmte wordt ook wel rendement genoemd. Pelletmassa is hierbij een veel efficiëntere brandstof dan gewoon haardhout. Een pelletkachel of pelletketel zet ongeveer 85 procent van de energie uit hout om in warmte. Een open haard zet ongeveer 10 procent van de energie uit hout om in warmte.

Wat is het gaskeur voor ketels?

Gaskeur is een keurmerk voor cv-ketels. Het gaskeur wordt beheerd en verstrekt door KIWA, voluit het Keurings Instituut voor Waterleiding Artikelen. Het gaskeur is niet verplicht maar wordt op basis van vrijwilligheid toegepast op cv-ketels. Op het gaskeur is aangegeven aan welke extra standaarden de cv-installatie voldoet. Deze extra eisen geven een nog beter beeld van de prestaties van de ketel dan de wettelijke eisen waaraan de ketels in Nederland moeten voldoen.

Waarom is het gaskeur ingevoerd?
Het gaskeur is een aanvulling op de CE markering. De afkorting CE staat voor Conformité Européenne. De CE markering maakt duidelijk dat de ketel al voldoet aan de eisen in overeenstemming met de Europese regelgeving. Ketels moeten aan de Europese eisen voldoen om gebruikt en verkocht te mogen worden in Europa. Veel ketelbouwers willen echter betere ketels ontwikkelen dan ketels die aan de minimale Europese richtlijnen voldoen. Daarom is het gaskeur voor veel ketelbedrijven een interessant middel om de kwaliteit van hun product inzichtelijk te maken.

Wanneer is het gaskeur ingevoerd?
Het gaskeur is in 1994 in Nederland ingevoerd door de KIWA en de VFK (vereniging van cv-ketelfabrikanten). Dit maakt duidelijk dat ook ketelfabrikanten dit keurmerk voor hun producten wensten. Het gaskeur is voornamelijk gericht op het beoordelen van ketels op het gebied van energiezuinigheid en milieuvriendelijkheid. Het eerste aspect ‘energiezuinigheid’ heeft te maken met het energieverbruik van de ketel en het tweede aspect ‘milieuvriendelijkheid’ is vooral gericht op de materialen die gebruikt zijn voor de bouw vak de ketel en de apparatuur. Het gaskeurmerk wordt uitgegeven voor een bepaald type ketel.

Wat staat er op het gaskeur?
Het gaskeur wordt doormiddel van een sticker aangegeven op de verwarmingsketel. Op deze sticker staan onder andere vermeld of het een hoogrendementsketel (HR-ketel) betreft. Daarnaast is de comfortwaarde aangegeven als de ketel voor het verwarmen van water is bedoelt. Verder is op de gaskeursticker aangegeven of de ketel geschikt is voor het gebruik van zonnewarmte als verwarmingsbron.