Oldtimers vanaf 40 jaar meer in trek in 2016

De fiscale regels voor klassieke auto’s zijn in 2012 en 2014 aangescherpt. Dit heeft een duidelijk effect gehad op de populariteit van klassiek auto’s. Er werd door de VWE voertuiginformatie en –documentatie een verschuiving geconstateerd in de belangstelling voor oldtimers die ouder zijn dan 40 jaar. Deze auto’s zijn op dit moment nog volledig vrijgesteld van wegenbelasting. Jongere auto’s kunnen niet meer in aanmerking komen voor gunstige fiscale regels.

Verkoop oldtimers
In 2015 werden in Nederland volgens de VWE bijna 14.000 auto’s ouder dan 40 jaar verkocht. Dat is een stijging van ruim 40 procent ten opzichte van 2011. Naast de stijging in de verkoop van oldtimers die ouder zijn dan 40 jaar is er ook duidelijk een daling te zien in de verkoop van auto’s die 25 tot 30 jaar oud zijn. Deze daling heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat in deze leeftijdsklasse helemaal geen vrijstelling van wegenbelasting kan worden toegepast.

Vrijstelling voor benzineauto’s
De brandstof die wordt gebruikt voor de voertuigen is wel van invloed op de vrijstelling van de wegenbelasting. Auto’s die namelijk tussen 30 en 40 jaar oud zijn en op benzine rijden zijn nog wel vrijgesteld van wegenbelasting. Dan moeten deze auto’s echter wel in de maanden december tot en met februari in de garage blijven. Omdat deze auto’s niet het hele jaar op de weg mogen rijden is in deze categorie ook een dalende belangstelling onder autoliefhebbers.

Waarom werd de vrijstelling ingevoerd?
In het verleden werd de vrijstelling van wegenbelasting voor oldtimers ingesteld om de liefhebbers van klassieke auto’s de mogelijkheid te geven om met hun oude auto’s gebruik te maken van de Nederlandse wegen zonder dat daar hoge kosten aan verbonden zijn. Auto’s die ouder zijn dan 20 jaar zijn meestal aanzienlijk zwaarder in gewicht dan de auto’s van de huidige categorie. Daarom is het voor veel liefhebbers van oldtimers niet mogelijk om met hun auto’s te rijden zonder een flinke wegenbelasting te betalen.

Waarom werd de vrijstelling afgeschaft?
Het feit dat een paar jaar geleden geen wegenbelasting betaald hoefde te worden voor auto’s in een bepaalde leeftijdscategorie zorgde voor ongewenste situaties. Er werd namelijk veelvuldig gebruik gemaakt van auto’s die net oud genoeg waren om wegenbelasting vrij te zijn. Deze auto’s werden niet alleen voor de liefhebberij gehouden maar ook voor het dagelijkse vervoer en woon-werk verkeer. Dit wilde de overheid ontmoedigen en daarom zijn de regels aangescherpt.

Populaire oldtimers
Verschillende oldtimers waren populair onder liefhebbers. Van alle oldtimers was de Volkswagen Kever de meest favoriete oldtimer. Daarnaast waren ook oude Mercedessen en Volvo’s erg gewild als oldtimer. De verkoop van oldtimers van de merken Chevrolet en DAF lieten de sterkste verkoopgroei zien in 2015. Volgens de VWE is het bezit en het rijden van een klassieke auto vooral een hobby voor mannen tussen de 46 en 55 jaar.

Reactie van Technisch Werken
Oldtimers zijn auto’s voor liefhebbers. Het bezit van een oldtimer is een mooie hobby als je er verstand van hebt. Daarnaast moet je ook voldoende technische kennis hebben om een oldtimer te onderhouden en te repareren. Veel onderhoud moet men zelf uitvoeren omdat men anders behoorlijke kosten heeft. De vrijstelling voor de wegenbelasting was voor veel mensen een welkome factor. Nu kan men echter alleen met auto’s die ouder zijn dan 40 jaar gebruik maken van de gunstige regels.