GasTerra verkocht minder gas in 2015

In 2015 heeft GasTerra veel minder gas verkocht dan in het jaar 2014. Daardoor liep de omzet van dit bedrijf met bijna een kwart terug. De omzet van GasTerra kwam daardoor in 2015 uit op 19,5 miljard euro. De daling van de omzet van het bedrijf is onder meer te wijten aan de het feit dat de overheid een productieplafond heeft vastgesteld voor de productie van gas uit het Groningenveld.

Door minder gasproductie in Groningen af te dwingen hoopt de overheid dat de kans op aardbevingen in de Groningse provincie zal dalen. Naast een dalende gasproductie heeft GasTerra ook de nadelige gevolgen ondervonden van de lagere gasprijzen. In 2015 was de totale gasverkoop ruim 70 miljard kubieke meter, dat is aanzienlijk lager dan de 81,3 miljard kubieke meter die een jaar eerder werd verkocht.

GasTerra geeft aan dat de daling in de omzet en de daling in het verkoopvolume van gas gevolgen heeft voor de organisatie. In 2015 is begonnen met een reorganisatie- en kostenbesparingsproces. Doormiddel van dat proces moeten de kosten tot en met 2018 worden verlaagd met ongeveer 30 procent. Volgens GasTerra zullen er geen gedwongen ontslagen vallen.

Reactie van Technisch Werken

De fossiele brandstoffen staan wereldwijd onder druk. Men wil het gebruik en de verspilling van deze brandstoffen zoveel mogelijk beperken. Daarnaast wil men investeren in duurzame energiebronnen.  Het gebruik van gas moet zoveel mogelijk worden beperkt. De Europese Unie wil ook dat de CO2 uitstoot wordt beperkt. Minder gas verstoken draagt daar aan bij. De beperking van de gaswinning is niet alleen goed voor het milieu. Ook in Groningen wil men de gaswinning beperken omdat het winnen van gas voor verschillende aardbevingen heeft gezorgd. Een daling in de verkoop van gas is dus zowel positief als negatief nieuws.