Waar wordt ultrasoon lassen toegepast?

Ultrasoon lassen is lasproces dat wordt gebruikt voor het aan elkaar smelten van kunststoffen en metalen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een zeer krachtige geconcentreerde hoogfrequente geluidsbundel die op een specifiek punt wordt gericht doormiddel van een sonotrode. Daarnaast wordt er een behoorlijke druk uitgeoefend op de delen die gelast moeten worden. Dit word gedaan doormiddel van een pers.

Toepassingen van ultrasoon lassen
Ultrasoon lassen wordt in verschillende industriële processen toegepast. Hierbij kan men denken aan de elektronica, ruimtevaarttechnologie, de auto-industrie en verschillende medische toepassingen. Ook in de verpakkingstechnologie wordt ultrasoon lassen toegepast als verbindingstechniek.

Producten waarbij gebruik wordt gemaakt van ultrasoon lassen
In de hiervoor genoemde industrieën worden verschillende producten doormiddel van ultrasoon lassen vervaardigd. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

  • Speelgoed
  • Eenmalige bruikbare medische instrumenten
  • Telefoons
  • Folisch
  • Bedrading
  • Behuizing van kleine machines en apparaten

Bovengenoemde producten kunnen doormiddel van ultrasoon lassen aan elkaar worden verbonden omdat ze bestaan uit bepaalde materialen. Dit zijn meestal harde of zachte plastics, metalen of zelfs textielsoorten.

Metalen kunnen ook wel doormiddel van ultrasoon lassen aan elkaar verbonden worden maar dan moeten deze metalen niet te dik zijn. Dunne metalen folies zijn bijvoorbeeld wel geschikt voor dit lasproces. Bij kunststoffen zijn over het algemeen grotere diktes mogelijk dan bij metalen. Daarnaast is het mogelijk om verschillende materialen aan elkaar te lassen. Verder kan men verschillende dunne laagjes van diverse materialen in één keer aan elkaar verbinden doormiddel van ultrasoon lassen.

Verpakkingsindustrie
Vooral in de verpakkingsindustrie wordt ultrasoon lassen veel toegepast. Hierbij kan men denken aan de zogenoemde blisterverpakking van medicijnen. Hierbij worden kunststoffen zelfs op aluminium gelast. Daarbij heeft ultrasoon lassen verschillende voordelen ten opzichte van andere processen. Ultrasoon lassen is namelijk snel, goedkoop en daarnaast ook steriel. Verder komen tijdens het lasproces geen ongewenste stoffen vrij. Hierdoor is het lasproces ook nog eens heel veilig.

Melkpakken en sappakken worden ook ultrasoon gelast vanwege deze positieve eigenschappen. Het voedingsmiddel zit dan overigens al in het pak zelf. Over het algemeen bestaan de verpakkingen voor sappen uit karton met een dun  laagje kunststof. Deze kunststof is meestal polypropyleen of polyethyleen. Deze kunststoffen kunnen doormiddel van ultrasoon lassen heel goed luchtdicht aan elkaar gelast worden.

Wat is ultrasoon lassen en wat zijn de eigenschappen van dit lasproces?

Ultrasoon lassen is lasproces dat wordt gebruikt om voorwerpen aan elkaar te verbinden doormiddel van hoogfrequente geluidstrillingen. Dit lasproces is ontwikkelt in de jaren ’60 van de 20e eeuw. Het patent van ultrasoon lassen van thermoplastische kunststoffen werd in 1965 op naam van Robert Soloff and Seymour Linsley gezet. De ontwikkelingen op het gebied van ultrasoon lassen vorderden zeer snel. In 1969 werd het mogelijk om een kunststofauto in zijn geheel te assembleren via ultrasoon lassen. Ultrasoon lassen behoort tot de lascategorie druklassen.

Wat zijn de eigenschappen van ultrasoon lassen?
Ultrasoon lassen is een uniek lasproces waarmee samengedrukte kunststoffen worden versmolten door een zeer krachtige geconcentreerde hoogfrequent geluidsbundel te gebruiken. Ook wordt het lasproces gebruikt om metaalfolies aan elkaar te versmelten. Het proces is dus zowel geschikt voor bepaalde metalen als voor harde en zachte plastics.

De geluidsbundel is echter alleen niet genoeg om het lasproces succesvol te laten verlopen. Er moet ook gebruik worden gemaakt van druk. De materialen moeten dus doormiddel van druk tegen elkaar worden geperst en tegelijkertijd moet de geluidsbundel het materiaal doen smelten. De geluidsbundel zorgt er voor dat er trillingen optreden waardoor de moleculen of atomen aan het oppervlak gaan versmelten.

Lasproces
Het ultrasoon lasproces gaat als volgt te werk. Eerst worden de delen van het werkstuk die aan elkaar gelast moeten worden ingeklemd tussen een sonotrode en een aambeeld. Doormiddel van sonotrode wordt een zeer een krachtige geluidsgolf gericht op werkstruk. De frequentie waarmee dit gebeurd is tussen de 15 en 70 kHz.

Het aambeeld heeft een bepaalde vorm. Hierdoor worden de geluidsgolven gefocusseerd op een klein punt van het werkstuk. Het materiaal gaat op die plaats door de geluidsgolven van de sonotrode smelten en vervloeien. Soms worden de onderdelen, die gelast moeten worden, voorbewerkt. Hierdoor ontstaan er smalle richeltjes waarin de geluidsenergie zich concentreert. Hier zal het smeltbad zich bevinden waarin de onderdelen met elkaar versmelten.

Waaruit bestaat een ultrasoon lasapparaat?
Voor ultrasoon lassen zijn een aantal onderdelen nodig. Zo heeft men bijvoorbeeld een pers nodig om de te lassen delen onder druk te houden tijdens het lasproces.  De te lassen delen worden op een aambeeld geplaatst dat een speciale vorm heeft die er voor zorgt dat de geluidsgolven precies worden gericht op de te lassen plek.

De geluidsbron bestaat uit een piëzo-elektrische transducer en eventueel een versterker. Daarnaast is er de sonotrode. Dit is een onderdeel dat wordt gebruikt om de geluidstrillingen over te brengen op het werkstuk dat op het aanbeeld ligt. Er wordt gebruikt gemaakt van een hoogfrequente wisselstroombron. De frequentie van deze stroombron komt overeen met de lasfrequentie.

De gehele installatie van het ultrasoon lassen is ontworpen om te resoneren bij de werkfrequentie. De werkfrequentie is  kan verschillend zijn, meestal wordt gebruik gemaakt van 20, 30, 35 of 40 kHz.

Kamer besluit in 2015: voorlopig geen gaswinning bij Terschelling

De afgelopen tijd is er veel discussie over het winnen van aardgas in de buurt van het Waddeneiland Terschelling. De plannen voor de gasboring zijn omstreden omdat het Waddengebied een uniek natuurgebied is en daarnaast is ook het toerisme een belangrijke factor in de besluitvorming. Een grote boortoren in een natuurgebied vinden veel toeristen in Nederland (en daarbuiten) niet aantrekkelijk. De  Tweede Kamer wil daarom dat de plannen voor boren naar gas in de omgeving van Terschelling in eerste instantie worden stopgezet. Verschillende politieke partijen hebben aan minister Kamp gevraagd om de vergunningsaanvraag van Tulip Oil te bevriezen. Het bedrijf Tulip Oil wilde echter al in de winter van 2015 beginnen met het boren naar gas in de omgeving van Terschelling.

Waddengebied is belangrijk
De politici in Nederland vinden dat het Waddengebied beschermd is en dat hier zorgvuldig mee moet worden omgegaan. De Wadden zijn Werelderfgoed en daarnaast is er geen draagvlak op Terschelling voor de winning van gas. De gemeenteraad van Terschelling heeft zich compleet tegen het winnen van gas gekeerd. De vergunningsaanvragen voor het boren naar gas op de Waddenzee is opgeschort. De leden van de Kamer willen dat de plannen voor de gasboring in ieder geval worden opgeschort tot eind 2015. Er moeten betere regelingen worden vastgelegd omtrent gasboringen in het natuurgebied. Voordat de regelingen zijn vastgelegd kunnen er geen nieuwe vergunningsaanvragen worden behandeld. De Partij voor de Dieren had eerder al een motie tegen de gasboringen ingediend. Deze motie kan waarschijnlijk rekenen op een grote meerderheid in de Kamer.

Wanneer wordt een beslissing genomen over de gaswinning?
Er is nog geen besluit genomen over het uitstellen van de vergunningsaanvraag. Minister Kamp wild in eerste instantie pas in de zomer van 2015 een besluit nemen over de aanvraag van Tulip Oil. De Kamer wil echter dat nu al een besluit wordt genomen over het uitstellen van de vergunningsaanvraag. Er moeten eerst duidelijke regels worden opgesteld voordat er daadwerkelijk vergunningsaanvragen beoordeeld kunnen worden.

Reactie van Technisch Werken
De gaswinning in Nederland is een onderwerp dat voor veel ‘opschudding’ zorgt. Denk hierbij alleen maar aan de provincie Groningen waar de bevolking meerdere aardbevingen heeft meegemaakt. Het blijkt dat van te voren meestal een ander beeld wordt geschetst van de werkelijkheid. De belangen die de landelijke overheid heeft zijn meestal strijdig met de regionale belangen. Daarom is het niet verwonderlijk dat er eerst duidelijke regels en wetten moeten worden geformuleerd voordat men daadwerkelijk vergunningen kan aanvragen.

Overleg tussen sociale partners over flexwet in 2015?

Volgens minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken is het Kabinet bereid om in overleg te gaan met de sociale partners. De onderwerpen die daarbij aan bod kunnen komen hebben vooral te maken met uitzendkrachten en freelancers. Het gaat hierbij vooral om de gevolgen van de flexwet voorwerknemers die tot de uitzenkrachten en freelancers behoren. Zowel werkgeversorganisaties als vakbonden voor werknemers reageren positief op het bericht van Asscher. De werkgeversorganisaties zullen naar verwachting wel een andere houding hebben ten opzichte van de flexwet dan werknemers. Een flexibele arbeidsmarkt is bijvoorbeeld voor werkgevers gunstig omdat ze de personeelsbehoefte van hun organisatie flexibel kunnen aanpassen aan het productieniveau en de orders die ze krijgen van hun klanten

Werknemersorganisaties willen juist een minde flexibele arbeidsmarkt. Zij willen juist meer zekerheden voor werknemers. Werknemers moeten zo snel mogelijk een vast contract krijgen van de werkgevers volgens de vakbonden.

Reactie van Technisch Werken

De hele wereld wordt flexibeler, afzetgebieden worden groter waardoor de behoeften van klanten enorm kunnen verschillen. Bedrijven in Nederland hebben nier alleen te maken met hun eigen economie, ook de economie van andere landen speelt een belangrijke rol bij het voortbestaan van veel Nederlandse bedrijven. Daarom zijn er zo enorm veel politieke banden wereldwijd. Ondernemers moeten in deze ingewikkelde wereld trachten te overleven. Dat is niet eenvoudig. Op een bepaald moment kan een ondernemer veel producten leveren aan Rusland maar door een politiek conflict kan dat na een paar maanden door een boycot wel onmogelijk worden. Ondernemers hebben daardoor maar weinig zicht opde toekomst en willen als het mogelijk is een flexibel personeelsbestand. Een zogenoemde flexibele schil zorgt er voor dat bedrijven zonder veel moeite afscheid kunnen nemen van flexwerkers als het te rustig wordt in de productie om ze aan het werk te houden. Gelukkig is er nog flexwerk mogelijk in Nederland.

Het zou echt zeer onverstandig zijn om het flexwerken in Nederland nog moeilijker te maken. De Flexwet, ook wel de Wet Werk en Zekerheid, is een voorbeeld van een wet die niet goed is voor de arbeidsmarkt omdat de wet flexwerken in Nederland bemoeilijkt. Het overleg met de sociale partners moet gericht zijn op het vergroten van de effectiviteit van flexwerk in plaats van het beperken van flexwerk. Ook in 2015 vinden veel werkzoekenden via een uitzendbureau betaald werk. Dat is geen bedreiging voor de exonomie maar juist een kans.

 

Ontslag dreigt voor uitzendkrachten Nationale Nederlanden vanwege transitievergoeding in 2015

Het bedrijf Nationale-Nederlanden is van plan om het dienstverband van een behoorlijk aantal uitzendkrachten te beëindigen. Dit bericht werd bekend gemaakt door de Volkskrant op woensdag 22 april 2015. De Volkskrant maakte het bericht bekend op basis van een interne memo. Net als de ING hoopt Nationale Nederlanden het uitbetalen van een transitievergoeding te vermijden. De transitievergoeding moet door bedrijven worden betaald als een werknemer na een dienstverband van minimaal twee jaar wordt ontslagen. Deze regel geldt vanaf 1 juli 2015.

Transitievergoeding ter discussie
Verschillende bedrijven kiezen er voor om ‘afscheid’ te nemen van uitzendkrachten om zo te voorkomen dat ze een transitievergoeding moeten betalen. De transitievergoeding heeft hierdoor een averechts effect op de arbeidsmarkt. In plaats van meer zekerheid zullen veel uitzendkrachten in 2015 meer onzekerheid krijgen over hun eigen dienstverband. De kans dat dit dienstverband voor 1 juli 2015 wordt stopgezet wordt alleen maar groter. Uitzendkrachten kunnen namelijk ook niet meer via een ander uitzendbureau bij dezelfde opdrachtgever blijven werken. Deze draaideurconstructie is namelijk volgens de wet verboden. Het nieuwe uitzendbureau zal namelijk ook de eerder opgebouwde rechten van de desbetreffende flexwerker moeten overnemen.

Reactie van Technisch Werken
De Wet Werk en Zekerheid heeft op een aantal punten een zeer ongunstige werking op de arbeidsmarkt. De transitievergoeding is één van deze punten. Veel bedrijven zitten niet te wachten op het betalen van vergoedingen aan medewerkers die uit dienst gaan. Behoorlijk wat bedrijven zijn in 2015 nog niet zeker over de financiële toekomst. Daarom zullen ze er in veel gevallen ook niet voor kiezen om flexwerkers een contract te bieden voor onbepaalde tijd. Dit is nu juist één van de belangrijkste doelstellingen van de Wet Werk en Zekerheid, namelijk het vergroten van de kans op een vast contract voor flexwerkers.

Economie in Nederland groeit in 2015 met twee procent

De economie in Nederland zal dit jaar met twee procent groeien. Deze verwachting wordt uitgesproken door het economisch bureau van ING. Het Centraal Planbureau melde eerder dit jaar dat er naar verwachting een groei van 1,7 procent zal optreden in de Nederlandse economie. De verwachtingen van de economen van de ING is dus nog gunstiger. Als deze verwachting werkelijkheid wordt zou de economie in 2015 de sterkste toename doormaken sinds 2008. De economische groei in 2015 zou dan een sterker groei zijn dan ooit tevoren.

Oorzaken van economische groei 2015
De verwachtingen van de ING zijn onder ander gebaseerd op de aantrekkende binnenlandse bestedingen in Nederland. De consumenten geven meer geld uit. Naar verwachting zullen consumenten in Nederland ongeveer één procent meer uitgeven in 2015 dan in 2014. Door het herstel van de arbeidsmarkt neemt het consumentenvertrouwen in Nederland toe. Daardoor zijn een aantal consumenten bereid tot meer investeringen en hogere uitgaven.

Ook bedrijven lijken in Nederland meer bereid tot investeringen. De export van Nederland groeit in 2015 naar verwachting met 4,5 procent.

Andere gunstige factoren voor de Nederlandse economie zijn de lage koers van de euro. Ook de zeer lage olieprijs is gunstig. De woningmarkt is eveneens een segment dat in 2015 lijkt aan te trekken waardoor ook de bouwsector langzamerhand kan herstellen.

Reactie van Technisch Werken
De berichten over de economie in Nederland worden steeds positiever. De afgelopen jaren is het met de economie van Nederland niet heel goed gegaan. Dit was niet alleen te merken in de resultaten van bedrijven en het aantal faillissementen, ook de stemming op de arbeidsmarkt was zeer slecht. De overheid besloot er wat aan te doen en heeft de Wet Werk en Zekerheid ingevoerd. Deze bleek echter een ongunstige werking te hebben op de arbeidsmarkt. Ondanks dat lijkt er een positieve ontwikkeling gaande in Nederland. Het vertrouwen in de economie neemt toe. Alleen de economische situatie omtrent Griekenland kan nog grote gevolgen hebben voor de economie. Geen wonder dat daar zoveel aandacht aan wordt besteed door de Europese en wereldpolitiek.

Is vijf mei in 2015 een vrije dag conform cao Metaal en Techniek?

Bevrijdingsdag, oftewel vijf mei, is in 2015 een feestdag. Het is echter niet altijd zo dat deze dag ook een vrije dag is voor werknemers in Nederland. Dit is namelijk afhankelijk van de cao waaronder het bedrijf valt. Bij de cao van Metaal & Techniek (ook wel Metalektro) wordt vijf mei niet als vrije dag aangemerkt. Op koningsdag zijn de werknemers in Nederland echter wel vrij omdat die dag een nationale feestdag is conform koninklijk besluit. Ook werknemers die onder de cao Metaal & Techniek vallen hebben recht op een doorbetaalde vrije dag indien ze normaal gesproken op koningsdag zouden zijn ingeroosterd.

De Kerstdagen, de Paasdagen, Hemelvaartsdag, de pinksterdagen en nieuwjaarsdag zijn feestdagen in Nederland omdat deze dagen zijn vastgelegd in de cao’s. Vijf mei kan conform de cao Metaal en Techniek een vrije dag worden als de cao-partijen daar in een bepaald jaar voor kiezen. In dat geval zal vijf mei een betaalde vrije dag worden. Als de overheid aangeeft dat vijf mei wel een vrije dag is in een bepaald jaar dan moet het dus alsnog in een cao zijn vastgelegd hoe met die vrije dag wordt omgegaan. Dit kan dus per cao verschillen. In 2015 kunnen werknemers die onder de cao Metaal en Techniek vallen op vijf mei wel vrij nemen in overleg met hun werkgever maar dan zullen ze hiervoor wel een vrije dag moeten opnemen. Bij werknemers die onder een andere cao vallen hoeft dit niet het geval te zijn.

Wat is een kerncentrale en waarvoor worden kerncentrales gebruikt?

Kerncentrales zijn energiecentrales waarin elektrische energie wordt opgewekt door een proces van kernsplijting. Kernsplijting is een proces waarbij een zware onstabiele atoomkern wordt opgesplitst in twee lichtere kernen. Hierbij komt veel energie vrij met bijbehorende splijtingswarmte. Deze splijtwarmte zorgt er voor dat water wordt omgezet in stoom. Door de stoom wordt een stoomturbine aangedreven. De stoomturbine draait hierdoor enorm snel rond. De mechanische energie van de turbine wordt via een alternator omgezet in elektrische energie. Uiteindelijk wordt in een kerncentrale dus elektrische energie opgewekt.

Hoeveel energie levert een kerncentrale?
Kerncentrales zijn opgebouwd uit een aantal verschillende kernreactoren. Er zijn kernreactoren die een paar megawatt leveren maar grote kerncentrales leveren tot wel 8000 megawatt. Aan het begin van 2013 waren er over de gehele wereld 427 kernreactoren in gebruik. Deze kernreactoren zijn verspreid over 31 landen. In de Verenigde Staten zijn een honderdtal kernreactoren en in Frankrijk zijn er 58 geplaatst. In totaal zouden al deze kernreactoren indien ze operationeel blijven een elektrisch vermogen kunnen leveren van  364 gigawatt. In het jaar 2012 was ongeveer tien procent van de mondiale elektriciteitsproductie afkomstig uit kerncentrales.

Meldpunt misstanden flexwet in 2015 geopend

De Wet Werk en Zekerheid is door minister Lodewijk Asscher in 2015 ingevoerd om er voor te zorgen dat de flexwerkers op de arbeidsmarkt beter worden behandelt door hun werkgevers. De Wet Werk en Zekerheid wordt ook wel de flexwet genoemd en stelt verschillende eisen aan de werkgevers als ze flexwerkers een tijdelijk contract aanbieden of als ze flexwerkers willen ontslaan. Het begint al met het bepalen van de beloning van de flexwerkers.

Hierbij is de equal pay regeling van toepassing. Daarnaast is er ook de transitievergoeding en de beperkte hoeveelheid contracten die een werkgever kan verstrekken in een periode van twee jaar (in het verleden drie jaar) dat iemand als flexwerker kan werken bij een bedrijf. Als een flexwerker na twee jaar dienstverband geen contractverlening krijgt zal deze van de werkgever een transitievergoeding mee moeten krijgen ter hoogte van één derde maandsalaris per gewerkt jaar.

Veel werkgevers vinden de richtlijnen uit de wet werk en zekerheid onredelijk. De transitievergoeding brengt hoge kosten met zich mee. Ook de kortere flexperiode (twee jaar)  is voor werkgevers (en werknemers) oninteressant. Werkgevers die een werknemer in het verleden na drie jaar geen vast contract boden zullen nu in economisch slechte tijden niet massaal gaan besluiten om werknemers na twee jaar een vast contract te bieden.

Meldpunt misstanden flexwet
Door de nieuwe flexwet zullen naar verwachting veel werkgevers besluiten om de contracten na een periode van bijna twee jaar niet meer te verlengen. Hierdoor voorkomen bedrijven dat ze een transitievergoeding hoeven te betalen. De werkgevers kunnen daardoor een grote kostenpost voorkomen maar de werknemers worden wel gedupeerd. In feite worden de werknemers overigens niet gedupeerd door de werkgevers maar door de flexwet van Lodewijk Asscher. Desondanks is het goed dat werknemers melding kunnen maken van missatanden rondom de flexwet. Dit kan bij de vakbond CNV. Het meldpunt is een gevolg van de berichtgeving over grote ontslagrondes van flexwerkers bij de ING. Ook in de vleessector worden grote ontslagrondes verwacht.

Reactie van Technisch Werken
Op 1 juli zullen bedrijven conform de  nieuwe Wet Werk en Zekerheid een transitievergoeding moeten betalen als flexwerkers minimaal 2 jaar in dienst zijn geweest bij het bedrijf en geen contractverlenging krijgen of om andere reden ontslagen worden. Het is niet verwonderlijk dat veel flexpersoneel voor 1 juli 2015 ontslagen zal worden.

De Wet Werk en Zekerheid lijkt een destructieve uitwerking te hebben op de arbeidsmarkt. Precies het tegenovergestelde van wat met de wet beoogd is gebeurd. Namelijk er heerst meer onzekerheid voor flexkrachten en werkgevers zijn ontevreden. De situatie omtrent ING is hiervoor illustratief. En dit is nog maar het topje van de ijsberg. De maand juni 2015 zal er een schokgolf door de arbeidsmarkt van heel Nederland gaan. Dat kan Lodewijk Asscher niet voorkomen.

Cijfers Kadaster over woningverkoop maart 2015

Het Kadaster maakte vrijdag 17 april 2015 gegevens bekend over de woningverkoop in maart 2015. Volgens het Kadaster zijn er in deze maand 13.393 woningen verkocht. Dat is aanzienlijk meer dan dezelfde maand in 2014. In totaal is er sprake van een stijging van 33,6 procent tussen de maand maart 2014 en maart 2015. In maart 2014 werden ruim tienduizend woningen verkocht in Nederland. De maand maart is ook een goede verkoopmaand voor woningen geweest als men kijkt naar februari 2015. Dan is er namelijk ook sprake van een stijging. Deze stijging komt uit op 14,5 procent. In februari kwam het aantal verkochte woningen op 11.697.

Woningtypen
Alle woningtypen in Nederland verkochten beter dan in 2014. In segment vrijstaande woningen werd in verhouding de grootste groei doorgemaakt ten opzichte van 2014. De groei die in dit segment plaatsvond was 37,3. Twee-onder-een-kap woningen maakten ten opzichte van andere woningtypen een kleine groei in het aantal verkopen door.

Woningverkopen in provincies
In veel provincies in Nederland nam de woningverkoop toe. Alleen in de provincie Zeeland was er sprake van een daling in het aantal woningverkopen namelijk min 1,1 procent. In de provincie Drenthe nam de woningverkoop in verhouding het sterkste toe. In deze provincie steeg de woningverkoop met maar liefst 48,5 procent ten opzichte van 2014.

Reactie van Technisch Werken
De woningverkoop gaat redelijk in Nederland. De NVM melde eerder dat er sprake is van een stabilisatie van de woningmarkt. De cijfers van het Kadaster zijn hoopgevender alleen worden in deze cijfers ook de executieveilingen meegenomen. Deze veilingen zijn behoorlijk tegenomen de afgelopen tijd. De economie is nog niet volledig hersteld. Er kan dus nog meer groei worden gerealiseerd.

Thorium een alternatief voor uranium?

Kernenergie staat wereldwijd ter discussie. Men kan hierbij eenvoudig via internet verschillende discussiegroepen vinden. Zowel voorstanders als tegenstanders bestrijden elkaar met argumenten. Daarbij worden de kernramp in Tsjernobyl (1986) en de kernramp in het Japanse Fukushima (2011) regelmatig aangehaald. Zowel voorstanders als tegenstanders van kernenergie zijn het er over eens dat deze rampen nooit meer mogen gebeuren. Men kijkt naar nieuwe methodes om kernenergie veiliger op te weken. Desondanks kan een natuurramp er voor zorgen dat alle veiligheidsmaatregelen in één klap ontoereikend zijn. Minder gevaarlijke energiebronnen die kernenergie vervangen zullen de beste oplossing zijn.

Uranium
Voor het opwekken van kernenergie wordt verrijkt uranium gebruikt. Dit is een stof waaruit tijdens de kernsplijting in de kerncentrale veel elektrische energie vrijkomt. Door de enorme splijtingswarmte wordt water verhit tot stoom en wordt een stoomturbine in beweging gebracht. Door het draaien van deze turbine ontstaat bewegingsenergie die omgezet wordt in elektrische energie. Een nadeel van uranium is echter dat er door het gebruik van deze stof veel gevaarlijk radioactief afval ontstaat. Dit afval is zeer schadelijk voor mens en milieu. Naast het feit dat uranium schadelijk is, komt deze stof bovendien niet veel voor. Het is dus een kostbare en tevens gevaarlijke  grondstof.

Thorium
Thorium is een element dat vernoemd is naar Thor, de god van de donder in de Germaanse mythologie.  Thorium heeft atoomnummer 90 en scheikundig symbool Th. Thorium wordt veel aangetroffen in verschillende gesteentes. Het gaat daarbij meestal om lage concentraties. Ondanks de hoeveelheid thorium die beschikbaar is in de wereld wordt het materiaal nog niet veel toegepast. Het element  blijkt echter over verschillende gunstige eigenschappen te beschikken. Zo blijkt thorium ook geschikt voor de productie van nucleaire brandstof. In Noorwegen werden in 2007 plannen ontwikkelt voor het opstarten van een thoriumreactor. Dit is een gesmoltenzoutreactor en wordt in het Engels een Molten Salt Reactor (MSR) of soms Liquid Fuel Thorium Reactor (LFTR) genoemd.

TU Delft
De Technische Universiteit  Delft houdt hield op 17 april 2015 een congres over de hierboven genoemde thorium gesmolten-zoutreactor. De  initiatiefnemer van het congres is Jan Leen Kloosterman. Op het congres gaat men meer informatie verschaffen over de werking van een thorium-centrale. Wereldwijd lijkt vooral China zeer positief over deze nieuwe centrales te zijn. Binnen tien jaar verwacht China een werkende thorium-centrale te hebben. Ook Europa kijkt met belangstelling naar deze ontwikkeling en heeft geld vrijgemaakt voor onderzoek naar deze zoutreactor. Jan Leen Kloosterman doet als reactorfysicus zelf ook onderzoek aan de TU Delft naar deze vorm van kernenergie. In een periode van tien jaar groeide zijn enthousiasme over de thorium gesmolten-zoutreactor.

Wat is salderen en hoe werkt salderen?

Salderen is een woord voor een verrekeningsmethode van energieleveranciers. Doormiddel van salderen maakt de energieleverancier duidelijk aan consumenten die in bezit zijn van zonnepanelen hoeveel de energiemaatschappij vergoed voor de energie die consumenten zelf opwekken met hun zonnepanelen. Een consument die zonnepanelen op zijn of haar dak (of op een andere plaats) heeft neergezet kan energie opwekken voor eigen behoefte. Op hele zonnige dagen zal de hoeveelheid opgewekte energie echter hoger zijn dan de energiebehoefte van de elektrische apparaten van de consument. De consument levert dan het overschot aan opgewekte elektrische energie aan het openbare net.

Als de zon echter niet of nauwelijks op de zonnepanelen schijnt zal de consument te weinig energie kunnen opwekken. Hierdoor zal de consument van de energielevering van de energiemaatschappij afhankelijk zijn. Deze levert vervolgens de elektrische energie die de consument nodig heeft. Een consumenten die zonnepanelen gebruikt is dus energieproduct, energieleverancier en energieverbruiker. De energiemaatschappij is energieafnemer en energieleverancier.

Wat is salderen?
Elektrische energie is geld waard. Energiemaatschappijen beconcurreren elkaar op het gebied van energieprijzen. Maat aantrekkelijke aanbiedingen proberen ze zoveel mogelijk klanten  te winnen voor hun organisatie. In het verleden ging het daarbij vooral om de prijs waarvoor de energiemaatschappij elektrische energie en gas te koop aan bood. Tegenwoordig komt daar een aspect bij, namelijk tegen welke prijs neemt de energiemaatschappij de elektrische energie van zonnepaneelbezitters af.

Consumenten die aangesloten zijn bij een energiemaatschappij krijgen inzicht in de kosten van elektrische energie als ze de energierekening bekijken. Hierop staat in ieder geval de hoeveelheid elektrische energie die de consument heeft afgenomen in kWh (kilowatt per uur). Tegenwoordig staat daarbij ook vermeld hoeveel energie de desbetreffende zonnepaneelbezitter heeft terug geleverd. De terug geleverde energie wordt van de totaal verbruikte energie afgetrokken. Dit proces is het salderen.

Aandachtspunten bij salderen
Bovenstaande uitleg lijkt eenvoudig. Het is echter zo dat niet alle energie die door de zonnepaneelbezitter wordt teruggerekend meetelt in het salderen. Daarvoor is namelijk een grens vastgelegd. Deze grens wordt ook wel der salderingsgrens genoemd. Verder kunnen zonnepaneelbezitters maar met één energiemaatschappij zaken doen. Dit houdt in dat de energiemaatschappij waar ze energie van afnemen dezelfde moet zijn als de maatschappij waaraan ze elektrische energie leveren. Daarnaast zijn er specifieke regels voor de saldering vastgelegd. Deze regels zijn alleen van toepassing  voor zogenoemde kleinverbruikers. Deze kleinverbruikers hebben een kleinverbruikersaansluiting. Deze aansluiting is tot maximaal 3x80Ampère.

Hoeveel mensen maken gebruik van salderen?
In Nederland neemt het aantal eigenaren van zonnepanelen steeds meer toe. Dit zorgt er voor dat een toenemend aantal mensen ook gebruik maakt van salderen. In 2014 hebben ongeveer 125.000 huishoudens gebruik gemaakt van de salderingsregeling van een energiemaatschappij. Met de huidige ontwikkelingen in de zonnepanelen verwacht men dat in 2020 ongeveer 700.000 huishoudens gebruik zullen maken van een salderingsregeling.

Veel onduidelijkheid in 2015 over de opbrengsten van zonnepanelen

Zonnepanelen zijn populair in Nederland. Veel mensen met een eigen huis schaffen zonnepanelen aan wanneer ze daarvoor aantrekkelijke subsidies krijgen. Men hoopt uiteindelijk dat de zonnepanelen rendabel zijn en dat de aanschaf van de zonnepanelen wordt terugverdient binnen een zo kort mogelijke tijd. Hierbij is het rendement van de zonnepanelen en de zonnecellen die daarin geplaatst zijn van groot belang. Daarnaast moeten de eigenaren van zonnepanelen ook weten wat de exacte opbrengsten zijn van zonnepanelen. En juist op dit punt is er veel onduidelijkheid.

Zelf stroom opwekken met zonnepanelen
Even een korte toelichting over hoe stroom opwekken met zonnepanelen in zijn werk gaat. Woningeigenaren en bedrijven kunnen meestal subsidie aanvragen voor de aanschaf van zonnepanelen. De overheid stimuleert dit omdat de elektrische energie die uit de zon doormiddel van een zonnecel wordt opgewekt ‘duurzamer’ is dan de elektrische energie die uit steenkoolcentrales wordt gehaald.

Eigenaren van zonnepanelen wekken in eerste instantie stroom op voor eigen gebruik. Als de zon schijnt wordt de elektrische energie opgewekt en kan de eigenaar deze gebruiken als energiebron voor de elektrische apparaten die er op aangesloten zijn. Als op een zonnige dag echter meer elektrische energie wordt opgewekt dan voor eigen behoefte noodzakelijk is dan gaat het overschot aan elektrische energie naar het openbare net. Deze energie wordt als het ware teruggekeerd aan de energiemaatschappij. De energiemaatschappij verrekend met de consument hoeveel energie deze heeft geleverd en ontvangen. Deze verrekening wordt ook wel salderen genoemd.   Voor de eigenaren van zonnepanelen is het belangrijk dat duidelijk is hoeveel geld de energiemaatschappijen terugbetalen of verrekenen indien er energie door de zonnepanelen wordt terug geleverd op het net.

Onderzoek naar opbrengsten van zonnepanelen
Als je ergens in investeert dan wil je over het algemeen weten of de investering uiteindelijk wat opbrengt of niet. Voordat mensen een investering doen zullen de meesten een berekening maken van de kosten en de baten. Daarvoor moeten consumenten en bedrijven goed weten wat de opbrengsten zijn van een bepaald product. De toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft onlangs onderzoek gedaan naar de informatie die aan consumenten wordt verstrekt op het gebied van zonnepanelen. Met name over de opbrengsten van zonnepanelen zijn veel websites en overeenkomsten van energieleveranciers erg onduidelijk of onvolledig aldus de ACM.

Gevolgen van de onduidelijkheid over de opbrengsten van zonnepanelen
De onduidelijkheid van de energieleveranciers over de opbrengsten van zonnepanelen zorgt voor een ‘grijs gebied’. Consumenten weten niet precies hoeveel energie ze met hun panelen opwekken en weten daarnaast dus niet hoeveel geld ze van de energieleverancier kunnen ontvangen. Verder kan door de onduidelijkheid in de overeenkomsten geen duidelijke afweging worden gemaakt door de consument als hij of zij wil kiezen tussen energieleveranciers. Volgens de ACM zijn deze punten strijdig met de wet.

ACM waarschuwt energiemaatschappijen
De ACM vindt de onduidelijkheid van de energiemaatschappijen ontoelaatbaar en heeft daarom in week 16 de energiemaatschappijen gewaarschuwd dat de informatievoorziening aan consumenten verbetert dient te worden. Alle energiemaatschappijen in Nederland hebben van de ACM een brief ontvangen. In deze brief staat wat er door de desbetreffende energiemaatschappij verbeterd dient te worden.

Reactie van Technisch Werken
Het is belangrijk dat deze onduidelijkheid wordt opgehelderd. Overigens is het bijzonder dat men hierover niet eerder onderzoek heeft gedaan. Er zijn in Nederland zeer veel zonnepanelen geplaatst op woningen en in veel nieuwbouwprojecten houdt men ook rekening met duurzaamheid en gaat men er al bijna vanzelfsprekend vanuit dat mensen zonnepanelen op hun daken gaan plaatsen. Het is daarom niet meer dan logisch dat deze mensen ook weten wat deze panelen uiteindelijk kunnen opbrengen.

Werkloosheid in maart 2015 gedaald in Nederland

Donderdag 16 April 2015 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers bekend gemaakt over de ontwikkelingen in de werkloosheid in Nederland. Hieruit blijkt dat het aantal werklozen in de maand maart met 7000 personen is gedaald. De werkloosheid is in Nederland door deze ontwikkeling dus voor de tweede maand op rij gedaald. Ook ten opzichte van het jaar 2014 is er sprake van een daling in het aantal werklozen.

In maart had ongeveer zeven procent van de beroepsbevolking in Nederland geen werk. In 2014 had 7,8 procent van de beroepsbevolking geen baan. Er is dus sprake van een behoorlijke daling in het aantal geregistreerde werklozen. Het huidige aantal werklozen komt nu op 626.000 personen.

Toename in de werkgelegenheid
Als men de afgelopen drie maanden gaat bekijken dan ziet men dat in deze periode het aantal mensen met een baan gemiddeld met 6000 per maand is toegenomen. Er lijkt dus sprake te zijn van een toename in de werkgelegenheid in Nederland.

Met name jongeren kregen sneller een baan. De afgelopen drie maanden steeg het aantal werkzoekenden dat een baan vond in de leeftijd tussen 15 en 25 met  10.000 per maand.  In de beroepsbevolking tot 25 jaar is de werkloosheid de afgelopen drie maanden gedaald van 11,8 procent naar 10,8 procent.

Werk via uitzendbureau
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vinden veel jongeren en andere werkzoekenden werk via uitzendbureaus. Daarnaast blijken ook de bouwsector en de landbouwsector steeds meer werk te bieden aan werkzoekenden.

Reactie van Technisch Werken
Het gaat redelijk goed met de werkgelegenheid in Nederland. Ondanks de economische stabiliteit blijkt er toch een redelijke groei in de werkgelegenheid te ontstaan. Dat is goed nieuws voor veel werkzoekenden die de afgelopen jaren regelmatig teleurstellingen moesten verwerking in sollicitatieprocedures. De werkgelegenheid is één van de belangrijkste aanjagers van de economie. Daarnaast zorgt een terugloop in de werkloosheid er ook voor dat men zichzelf zekerder voelt, het consumentenvertrouwen neemt toe.

Groningers vragen in 2015 massaal subsidie aan voor het energiezuiniger maken van woningen

In Groningen zijn huizeneigenaren druk bezig met het energiezuiniger maken van hun woningen. Inmiddels hebben al meer dan tienduizend Groningse huiseigenaren in het aardbevingsgebied een subsidie aangevraagd. Met de subsidie kunnen de Groningers hun woningen energiezuiniger maken. Deze regeling is in november 2014 ingegaan. Met deze regeling wil de overheid gedupeerde uiteigenaren in het aardbevingsgebied in Groningen tegemoet komen.

Voor wie is de subsidie precies bedoelt?
Niet iedereen in Groningen kan in aanmerking komen voor de subsidie. De overheid heeft elf Groningse gemeenten aangemerkt waaronder Delfzijl, Bedum en Appingedam. De huiseigenaren in deze gemeenten kunnen een subsidie van maximaal 4000 euro ontvangen. Deze subsidie kan worden aangevraagd bij  het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Zonnepanelen
Vooral zonnepanelen zijn populair bij de aanvragers voor subsidie. Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in isolerend glas. Ook wordt de subsidie gebruikt voor combiketels met een hoog rendement. Ook het isoleren van muren, daken en glas is populair. Huiseigenaren kunnen ook een ‘slimme gebruiksmeter’ en een warmtepomp aanvragen.

Reactie van Technisch Werken
De subsidie is slechts een kleine tegemoetkoming. Veel woningeigenaren hebben echter meer de behoefte aan veiligheid en zekerheid dat de schade aan de woningen wordt vergoed en dat er niet meer schade ontstaat.

Aantal hybrideauto’s neemt toe in Nederland in 2015?

Het gaat goed met de verkoop van hybrideauto’s in Nederland. In 2014 is het aantal hybrideauto’s in Nederland gestegen tot ongeveer 156.000. Dit aantal is vier keer zo hoog dan het aantal hybrideauto’s  dat in 2009 in Nederland werd verkocht. De ontwikkelingen in de verkoop van hybrideauto’s werd dinsdag 14 april 2015 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Naast hybrideauto’s nam het CBS ook geheel elektrische auto’s in de aantallen mee.

Aantal hybrideauto’s ten opzichte van totaal aantal auto’s
Op dit moment is het aantal hybrideauto’s ten opzichte van het totale aantal auto’s in Nederland nog vrij gering. Ongeveer twee procent van alle personenauto’s die in Nederland rondrijden behoren tot de hybrideauto’s. Ondanks dat is er wel sprake van een behoorlijke toename in het gebruik van hybrideauto’s. In 2009 was nog maar slechts een half procent van alle auto’s in Nederland een hybrideauto. In 2014 werden meer dan dertigduizend hybrideauto’s in Nederland verkocht.

Ontwikkelingen in verkoop van hybrideauto’s
De cijfers over de verkoop en het gebruik van hybrideauto’s in 2014 laten een positieve tendens zien. Toch was 2014 niet het jaar waarin de sterkste toename plaatsvond in het gebruik en de verkoop van hybrideauto’s. De stijging was namelijk het sterkste in 2013. In dat jaar werden 47.000 hybdrideauto’s aangeschaft. Die hoge verkoop is voor een deel te danken geweest aan de gunstige fiscale regelgeving voor zuinige auto’s die toen nog van toepassing was. Voorbeelden hiervan zijn de 0-procentbijtelregeling en de bpm-vrijstelling. Toen de wet en regelgeving werd aangescherpt liep de verkoop van hybrides in 2014 met 34 procent terug.

Hybrideauto’s blijven populair
De versobering en afschaffing van de fiscale voordelen voor hybrideauto’s hebben er toe geleid dat de verkoop van hybrideauto’s in Nederland minder sterk is gestegen. Toch zijn hybrideauto’s nog steeds populair. Met name bij bedrijven zijn hybrideauto’s in trek. Ongeveer vijfenzeventig procent van alle nieuwe aangeschafte hybdride auto’s in 2014 kwam op naam te staan van een bedrijf. In 2015 staat net iets meer dan de helft van alle hybrideauto’s op naam van een bedrijf.

Reactie van Technisch Werken
Hybrideauto’s waren een paar jaar geleden nog nieuw in de auto-industrie. Dan zijn er altijd mensen die deze auto’s al noviteit willen aanschaffen. Toch komen in het beginstadium van nieuwe voertuigen vaak technische problemen aan het licht. Daarom zijn veel mensen ook wat huiverig om nieuwe voertuigen aan te schaffen men techniek die nog niet lang is getest.

Nu zijn hybrideauto’s echter bekender in het straatbeeld van Nederland. De techniek voor deze auto’s wordt steeds beter waardoor de hybrideauto’s niet alleen zuiniger worden maar ook veiliger en betrouwbaarder in gebruik. Het is alleen wel jammer dat de overheid de belastingregels voor deze zuinige voertuigen heeft versobert. Daarnaast zijn de prijzen van fossiele brandstoffen in 2015 behoorlijk laag. Een hybrideauto wordt dan meestal aangeschaft in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in plaats van een kostenbesparend voertuig.

Wat is een uitkering en wat wordt met een uitkeringsgerechtigde bedoelt?

Een uitkering is een bedrag dat iemand ontvangt als hij of zij aan bepaalde voorwaarden voldoet. De term uitkering wordt in Nederland meestal gebruikt als iemand een bepaald bedrag ontvangt van de overheid om ‘rond te kunnen komen’ of om een bepaalde schade te dekken. Het ontvangen van een uitkering is een recht, daarom wordt iemand die in aanmerking kan komen voor een uitkering ook wel een uitkeringsgerechtigde genoemd. De uitkeringsgerechtigde ontvangt de uitkering van een uitkeringsinstelling. De uitkering kan echter ook ontvangen worden vanuit een verzekeringsmaatschappij. Hieronder staan in het kort de verschillen.

Uitkering vanuit de overheid
Een uitkering kan een bedrag zijn dat eenmalig of meermalig wordt betaald namens de overheid in het kader van sociale zekerheid. Hierbij kan men denken aan een werkloosheidsuitkering of een bijstandsuitkering. Ook een arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt door de overheid verstrekt al zullen werkgevers voor werknemers in eerste instantie een bepaalde periode (in 2014 was deze periode 2 jaar) de kosten moeten betalen. De uitkeringen worden in Nederland betaald door overheidsinstanties, gemeenten en het UWV. Deze afkorting staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

In België ontvangen werklozen een  werkloosheidsuitkering deze wordt uitbetaald door de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW). Het is echter ook mogelijk dat een uitkering voor ziekte wordt betaald uit een ziekenfonds waar de desbetreffende werknemer bij aangesloten is.

Uitkering vanuit een verzekeringsmaatschappij
Een verzekeringsmaatschappij kan ook een geldbedrag uitkeren aan personen of bedrijven. In dit geval wordt de uitkering van de verzekeraar gebruikt om een bepaalde schade te vergoeden. Ook kan er sprake zijn van een levensverzekeringskapitaal of een lijfrente-uitkering.

Periodieke uitkering
Er zijn verschillende soorten uitkeringen. Als men bijvoorbeeld een periodieke uitkering heeft dan wordt de uitkering in verschillende betalingsmomenten aan de uitkeringsgerechtigde betaald. Bij deze uitkeringen wordt één betaling ook wel een termijn genoemd. De uitkering wordt dus in termijnen betaald aan de uitkeringsgerechtigde.

Inkomensafhankelijke toeslag
Een inkomensafhankelijke toeslag is een benaming voor een uitkering die gekoppeld is aan de hoogte van iemand zijn of haar inkomen. Hierbij kan ook het gehele inkomen van een gezin of partners worden bekeken door de uitkeringsinstantie.

Chinese export in maart 2015 gekrompen

China is de afgelopen jaren volop in het nieuws. Het land wordt bewondert vanwege de economische groei. Daarom wordt het land ook wel een opkomende economie genoemd. De export van China naar andere landen is de afgelopen tijd behoorlijk geweest. Toch verscheen er een bericht over een daling van de Chinese export in het nieuws. Op maandag 13 april 2015 werden cijfers gepubliceerd van het Chinese statistiekbureau. De export van China is in de maand maart volgens deze cijfers met 14,6 procent gedaald ten opzichte van dezelfde maand in 2014.

Tegenvallende cijfers
De cijfers van de Chinese export in maart 2015 vallen erg tegen. Vooral omdat met er vanuit was gegaan dat er opnieuw sprake was van een groei in de export. Verschillende economen hielden rekening met een wereldwijde toename in de export. Over de hele wereld zou de export in 2015 moeten toenemen met meer dan 8 procent.

Import van China
Naast de cijfers over de export vielen ook de cijfers van de Chinese import tegen. De import van producten naar China toe ging met ongeveer 12 procent omlaag. Door de dalende cijfers van de Chinese export en import maken mensen zich zorgen over de teruglopende groei van de Chinese economie.

Oorzaken daling Chinese export en import
Er zijn verschillende oorzaken die aangewezen kunnen worden voor een terugloop van de export van Chinese producten. Chinese exporteurs hebben namelijk te maken met een verslechterde concurrentiepositie. De Chinese munt, de yuan, staat er namelijk goed voor. Door deze sterke munt worden Chinese producten voor buitenlandse afnemers verhoudingsgewijs duur.

Daarnaast is er in China minder binnenlandse vraag. Door de daling in de binnenlandse vaag naar buitenlandse producten komt de import voor China onder druk te staan. China heeft echter door haar sterke munt wel een positieve positie met betrekking tot de import. Buitenlandse producten worden voor China namelijk verhoudingsgewijs goedkoper.

Chinese groei in eerste kwartaal 2015
Aanstaande woensdag 15 maart 2015 worden de cijfers van de economische groei van China over het eerste kwartaal van 2015 bekend gemaakt. Men houdt hierbij rekening met een groei van de Chinese economie. Gemiddeld wordt deze groei geschat op 7 procent. Hoewel dit een behoorlijk percentage is komt de groei toch in verhouding tot andere jaren laag uit. Een groei van 7 procent zou de zwakste economische groei zijn van China sinds het eerste kwartaal van 2009.

Reactie van Technisch Werken
Politiek en economische zijn er veel spanningen in de wereld. China lijkt in eerste instantie niet direct betrokken bij de meeste politieke en economische conflicten. Desondanks merkt China wel de gevolgen. In Europa zijn er spanningen omtrent de euro en de positie van Griekenland. Ook zorgt de boycot van producten tussen Rusland en het Westen voor de nodige spanningen. Het is maar de vraag of China hier effectief op kan anticiperen. In Europa vallen veel klanten weg doordat mensen terughoudend worden met het uitgeven van geld. Verder begint bij veel landen de indruk te ontstaan dat ze meer zelfvoorzienend moeten worden zodat ze minder afhankelijk zijn van andere landen. De afhankelijkheid tussen verschillende landen zorgt voor spanningen. Nu Amerika bijvoorbeeld schalieolie gaat winnen en verkopen wordt de machtspositie voor dat land beter ten opzichte van het Midden-Oosten. Het winnen van schalieolie is echter duurder dan de manieren die door het Midden-Oosten worden gebruikt. Vervolgens zorgen de landen in het Midden-Oosten er voor dat de olieproductie hoog blijft. Daardoor worden de olieprijzen lager en zijn de productiekosten voor Amerika hoger dan de opbrengsten. Deze economische strijd is in de wereld op verschillende vlakken merkbaar. Uiteindelijk zorgen de economische conflicten voor verschuivingen in de import en export van landen.

Wijzigingen ontslag 2015 in Nederland

In 2015 verandert er een hoop in de wet en regelgeving op de Nederlandse arbeidsmarkt. De Wet Werk en Zekerheid is hiervan een bekend voorbeeld. Ook equal pay en de transitievergoeding zijn onderwerpen waarover volop wordt gesproken en gediscussieerd. Naast equal pay en de transitievergoeding zijn er nog meer ontwikkelingen gaande in Nederland. De proeftijd wordt anders en ook het concurrentiebeding verdwijnt uit veel contracten. Verder wordt ook het ontslagrecht aangepast. De overheid wil het ontslagrecht eenvoudiger maken. daarnaast moet het ontslagrecht sneller en eerlijker verlopen. Ook de kosten voor de werkgevers om een werknemer te ontslaan moeten omlaag.

Wat verandert er in 2015 op gebied van ontslag?
Het ontslagrecht in Nederland verandert per 1 juli 2015. Vanaf dat moment wordt er één vaste ontslagroute gehanteerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt over de oorzaak van het ontslag. Als een ontslag bijvoorbeeld om bedrijfseconomische redenen wordt aangevraagd verloopt dit via het UWV. Ook ontslagaanvragen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer verlopen via het UWV. Als een werknemer echter om andere redenen wordt ontslagen verkoopt de afwikkeling van het ontslag via de kantonrechter.

Transitievergoeding en ontslag
Vanaf de datum 1 juli 2015 wordt de transitievergoeding ingevoerd.  Werknemers die vanaf die datum ontslagen worden kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op de transitievergoeding. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Een werknemer moet bijvoorbeeld minimaal twee jaar in dienst zijn geweest bij de werkgever. Daarnaast moet de arbeidsovereenkomst op het initiatief van de werkgever worden beëindigd.

Hoogte van de transitievergoeding
De transitievergoeding vervangt per 1 juli 2015 de kantonrechtersformule. De hoogte van de transitievergoeding is net als bij de kantonrechtersformule afhankelijk van het aantal dienstjaren dat de werknemer heeft gehad bij de desbetreffende werkgever. Daarbij is de hoofdregel dat de werknemer het volgende ontvangt:

  • Een ⅓ maandsalaris per jaar dat de werknemer bij de werkgever is dienst is geweest
  • Een  ½ maandsalaris per dienstjaar dat men langer dan 10 jaar in dienst is geweest. Dit komt bovenop het voorgenoemde bedrag.

De transitievergoeding mag maximaal € 75.000 bedragen. Werknemers die meer verdienen van € 75.000 per jaar mogen maximaal een jaarsalaris meekrijgen.

Asscher in gesprek met ING over ontslag van honderden uitzendkrachten per 1 juli 2015

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken gaat met het Nederlandse bedrijf ING in gesprek. Het bedrijf ING heeft honderden uitzendkrachten ingeleend van verschillende uitzendbureaus. Omdat per 1 juli 2015 een nieuwe wet in werking treed wil de ING afscheid nemen van een groot deel van de uitzendkrachten. Per 1 juli 2015 moeten bedrijven namelijk een transitievergoeding betalen aan flexibele arbeidskrachten indien deze door het bedrijf worden opgezegd of ontslagen.

De hoogte van de transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar. Voor ieder jaar dat een dienstverband langer heeft geduurd (dan 10 jaar) ontvang de werknemer een half maandsalaris per gewerkt jaar. Voor ING lopen de kosten voor de het betalen van een transitievergoeding hoog op wanneer deze werkgever aan alle uitzendkrachten een dergelijke vergoeding zou moeten betalen. Daarom wil de ING afscheid nemen van een groot deel van de uitzendkrachten. Lodewijk Asscher geeft echter bij de nieuwswebsite NU.nl aan dat hij in gesprek gaat met de ING. Donderdagochtend had de Volkskrant al een interne notitie gepubliceerd waarin duidelijk werd dat de ING de ontslagen heeft gepland vanwege de financiële gevolgen van de nieuwe wet. De bank heeft deze notitie echter tegengesproken in een verklaring.

Minister Asscher is niet gerust op de situatie. Hij heeft de verklaring van de ING gelezen maar is ook bekend met de inhoud van de notitie. In deze notitie staat volgens de minister toch duidelijk dat de ontslagen bij de ING toch worden uitgevoerd om de “Wet Werk en Zekerheid te omzeilen”. De minister wil graag dat de notitie van tafel wordt geveegd. De geplande ontslagen worden door Asscher wel “schandalig” genoemd omdat de top van de ING 28 procent loonsverhoging krijgt.

Hij gaf aan NU.nl aan:  “Als je zegt: 28 procent loonsverhoging voor de top vinden we redelijk, bonussen van tonnen vinden we redelijk,  maar een uitzendkracht die jarenlang gewerkt heeft gunnen we niet vijfhonderd of duizend euro? Dat vind ik niet uit te leggen.”

Transitievergoedingen helpen de arbeidsmarkt niet
Verschillende werkgevers en andere instanties zijn van mening dat Asscher de berichtgeving vanuit de ING had kunnen verwachten. Dit komt omdat veel bedrijven geen zin hebben in het betalen van geld aan werknemers die vertrekken. Transitievergoedingen willen de meeste bedrijven vermijden. Daarom gebruiken bedrijven de ‘mazen in de wet’ om te voorkomen dat ze transitievergoedingen hoeven te betalen aan personeel dat wordt ontslagen.  Minister Asscher hoopt echter op een cultuuromslag in het Nederlandse bedrijfsleven. De minister geeft aan dat de ‘waarde van werk’ voorop moet komen te staan in plaats van de kosten van werk. De minister had echter al verwacht dat bedrijven onder de regels uit probeerden te komen. Toch is hij hoopvol en geeft hij aan dat werknemers goed moeten inzien hoe ze behandelt worden bij bedrijven. De werkgevers en werknemers moeten er gezamenlijk voor zorgen dat de opzet van de wet slaagt. Binnen afzienbare tijd volgt een debat met minister Asscher in de Tweede Kamer over de uitwerking van de Wet Werk en Zekerheid op de arbeidsmarkt.

Reactie van Technisch Werken
De Wet Werk en Zekerheid blijft bijzonder. Natuurlijk is het duidelijk dat de minister wil proberen de positie van flexwerkers op de arbeidsmarkt te verbeteren. Dat is een hele goede instelling, alleen werkt de Wet Werk en Zekerheid in de praktijk niet op de manier die de minister had gehoopt. Werkgevers nemen flexkrachten vaak niet vast aan omdat er sprake is van veel economische onzekerheid voor veel bedrijven. Deze bedrijven worden gedwongen om van flexwerkers afscheid te nemen omdat ze geen zicht hebben op een structureel economisch herstel. In het verleden konden bedrijven een flexwerker over een periode van drie jaar tijdelijke contracten bieden en mocht na deze periode een onderbreking van 3 maanden worden gehanteerd om vervolgens weer een periode van drie jaar iemand als flexkracht aan te nemen.

Tegenwoordig is dat anders. Werkgevers mogen iemand vanaf 1 juli 2015. over een periode van 2 jaar flexibel aan het werk houden. Na die twee jaar kunnen werknemers aanspraak maken op een vast contract. Als een bedrijf dit niet kan of wil bieden zal het bedrijf de medewerker een half jaar buiten het bedrijf moeten houden alvorens de medewerker weer 2 jaar op tijdelijke basis kan werken. De minister wil natuurlijk met deze wet er voor zorgen dat veel bedrijven er voor kiezen om de medewerker een vast dienstverband te bieden. Als extra prikkel heeft hij de transitievergoeding ingevoerd om er voor te zorgen dat bedrijven die de werknemer 2 jaar in dienst hebben gehad een bedrag aan de werknemer moeten meegeven. Dit bedrag is een derde maandsalaris per gewerkt dienstjaar.

De meeste bedrijven willen flexwerknemers om bedrijfseconomische redenen geen vast contract geven laat staan een transitievergoeding betalen. Kortom met de Wet Werk en Zekerheid helpt minister Asscher de werkgevers op geen enkele manier. Daarnaast zijn ook veel flexwerkers niet gediend van deze wet. Ze worden na twee jaar de laan in gestuurd en het bedrijf zorgt er wel voor dat er precies geen transitievergoeding wordt betaald. Dan zitten ze minimaal 6 maanden thuis alvorens ze bij dezelfde werkgever aan de slag kunnen. Die periode is te lang en daarom zoeken ze naar ander werk. Dit zal echter ook vaak flexwerk zijn omdat flexwerk de beste oplossing is voor de economie en de onzekerheid van de bedrijven. Het is een raadsel waarom minister Asscher met zijn regels denkt dat hij de arbeidsmarkt gaat verbeteren. Tot nu toe heeft minister meer schade en onzekerheid veroorzaakt dan de crisis de afgelopen jaren heeft gedaan. Dat is een prestatie waar hij zeker niet trots op mag zijn.