Waar wordt ultrasoon lassen toegepast?

Ultrasoon lassen is lasproces dat wordt gebruikt voor het aan elkaar smelten van kunststoffen en metalen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een zeer krachtige geconcentreerde hoogfrequente geluidsbundel die op een specifiek punt wordt gericht doormiddel van een sonotrode. Daarnaast wordt er een behoorlijke druk uitgeoefend op de delen die gelast moeten worden. Dit word gedaan … Read more

Wat is ultrasoon lassen en wat zijn de eigenschappen van dit lasproces?

Ultrasoon lassen is lasproces dat wordt gebruikt om voorwerpen aan elkaar te verbinden doormiddel van hoogfrequente geluidstrillingen. Dit lasproces is ontwikkelt in de jaren ’60 van de 20e eeuw. Het patent van ultrasoon lassen van thermoplastische kunststoffen werd in 1965 op naam van Robert Soloff and Seymour Linsley gezet. De ontwikkelingen op het gebied van … Read more

Kamer besluit in 2015: voorlopig geen gaswinning bij Terschelling

De afgelopen tijd is er veel discussie over het winnen van aardgas in de buurt van het Waddeneiland Terschelling. De plannen voor de gasboring zijn omstreden omdat het Waddengebied een uniek natuurgebied is en daarnaast is ook het toerisme een belangrijke factor in de besluitvorming. Een grote boortoren in een natuurgebied vinden veel toeristen in … Read more

Overleg tussen sociale partners over flexwet in 2015?

Volgens minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken is het Kabinet bereid om in overleg te gaan met de sociale partners. De onderwerpen die daarbij aan bod kunnen komen hebben vooral te maken met uitzendkrachten en freelancers. Het gaat hierbij vooral om de gevolgen van de flexwet voorwerknemers die tot de uitzenkrachten en freelancers behoren. Zowel … Read more

Ontslag dreigt voor uitzendkrachten Nationale Nederlanden vanwege transitievergoeding in 2015

Het bedrijf Nationale-Nederlanden is van plan om het dienstverband van een behoorlijk aantal uitzendkrachten te beëindigen. Dit bericht werd bekend gemaakt door de Volkskrant op woensdag 22 april 2015. De Volkskrant maakte het bericht bekend op basis van een interne memo. Net als de ING hoopt Nationale Nederlanden het uitbetalen van een transitievergoeding te vermijden. … Read more

Wat is een kerncentrale en waarvoor worden kerncentrales gebruikt?

Kerncentrales zijn energiecentrales waarin elektrische energie wordt opgewekt door een proces van kernsplijting. Kernsplijting is een proces waarbij een zware onstabiele atoomkern wordt opgesplitst in twee lichtere kernen. Hierbij komt veel energie vrij met bijbehorende splijtingswarmte. Deze splijtwarmte zorgt er voor dat water wordt omgezet in stoom. Door de stoom wordt een stoomturbine aangedreven. De … Read more

Meldpunt misstanden flexwet in 2015 geopend

De Wet Werk en Zekerheid is door minister Lodewijk Asscher in 2015 ingevoerd om er voor te zorgen dat de flexwerkers op de arbeidsmarkt beter worden behandelt door hun werkgevers. De Wet Werk en Zekerheid wordt ook wel de flexwet genoemd en stelt verschillende eisen aan de werkgevers als ze flexwerkers een tijdelijk contract aanbieden … Read more

Thorium een alternatief voor uranium?

Kernenergie staat wereldwijd ter discussie. Men kan hierbij eenvoudig via internet verschillende discussiegroepen vinden. Zowel voorstanders als tegenstanders bestrijden elkaar met argumenten. Daarbij worden de kernramp in Tsjernobyl (1986) en de kernramp in het Japanse Fukushima (2011) regelmatig aangehaald. Zowel voorstanders als tegenstanders van kernenergie zijn het er over eens dat deze rampen nooit meer … Read more

Wat is salderen en hoe werkt salderen?

Salderen is een woord voor een verrekeningsmethode van energieleveranciers. Doormiddel van salderen maakt de energieleverancier duidelijk aan consumenten die in bezit zijn van zonnepanelen hoeveel de energiemaatschappij vergoed voor de energie die consumenten zelf opwekken met hun zonnepanelen. Een consument die zonnepanelen op zijn of haar dak (of op een andere plaats) heeft neergezet kan … Read more

Veel onduidelijkheid in 2015 over de opbrengsten van zonnepanelen

Zonnepanelen zijn populair in Nederland. Veel mensen met een eigen huis schaffen zonnepanelen aan wanneer ze daarvoor aantrekkelijke subsidies krijgen. Men hoopt uiteindelijk dat de zonnepanelen rendabel zijn en dat de aanschaf van de zonnepanelen wordt terugverdient binnen een zo kort mogelijke tijd. Hierbij is het rendement van de zonnepanelen en de zonnecellen die daarin … Read more

Groningers vragen in 2015 massaal subsidie aan voor het energiezuiniger maken van woningen

In Groningen zijn huizeneigenaren druk bezig met het energiezuiniger maken van hun woningen. Inmiddels hebben al meer dan tienduizend Groningse huiseigenaren in het aardbevingsgebied een subsidie aangevraagd. Met de subsidie kunnen de Groningers hun woningen energiezuiniger maken. Deze regeling is in november 2014 ingegaan. Met deze regeling wil de overheid gedupeerde uiteigenaren in het aardbevingsgebied … Read more

Wat is een uitkering en wat wordt met een uitkeringsgerechtigde bedoelt?

Een uitkering is een bedrag dat iemand ontvangt als hij of zij aan bepaalde voorwaarden voldoet. De term uitkering wordt in Nederland meestal gebruikt als iemand een bepaald bedrag ontvangt van de overheid om ‘rond te kunnen komen’ of om een bepaalde schade te dekken. Het ontvangen van een uitkering is een recht, daarom wordt … Read more

Chinese export in maart 2015 gekrompen

China is de afgelopen jaren volop in het nieuws. Het land wordt bewondert vanwege de economische groei. Daarom wordt het land ook wel een opkomende economie genoemd. De export van China naar andere landen is de afgelopen tijd behoorlijk geweest. Toch verscheen er een bericht over een daling van de Chinese export in het nieuws. … Read more

Wijzigingen ontslag 2015 in Nederland

In 2015 verandert er een hoop in de wet en regelgeving op de Nederlandse arbeidsmarkt. De Wet Werk en Zekerheid is hiervan een bekend voorbeeld. Ook equal pay en de transitievergoeding zijn onderwerpen waarover volop wordt gesproken en gediscussieerd. Naast equal pay en de transitievergoeding zijn er nog meer ontwikkelingen gaande in Nederland. De proeftijd … Read more

Asscher in gesprek met ING over ontslag van honderden uitzendkrachten per 1 juli 2015

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken gaat met het Nederlandse bedrijf ING in gesprek. Het bedrijf ING heeft honderden uitzendkrachten ingeleend van verschillende uitzendbureaus. Omdat per 1 juli 2015 een nieuwe wet in werking treed wil de ING afscheid nemen van een groot deel van de uitzendkrachten. Per 1 juli 2015 moeten bedrijven namelijk een … Read more