Veel onduidelijkheid in 2015 over de opbrengsten van zonnepanelen

Zonnepanelen zijn populair in Nederland. Veel mensen met een eigen huis schaffen zonnepanelen aan wanneer ze daarvoor aantrekkelijke subsidies krijgen. Men hoopt uiteindelijk dat de zonnepanelen rendabel zijn en dat de aanschaf van de zonnepanelen wordt terugverdient binnen een zo kort mogelijke tijd. Hierbij is het rendement van de zonnepanelen en de zonnecellen die daarin geplaatst zijn van groot belang. Daarnaast moeten de eigenaren van zonnepanelen ook weten wat de exacte opbrengsten zijn van zonnepanelen. En juist op dit punt is er veel onduidelijkheid.

Zelf stroom opwekken met zonnepanelen
Even een korte toelichting over hoe stroom opwekken met zonnepanelen in zijn werk gaat. Woningeigenaren en bedrijven kunnen meestal subsidie aanvragen voor de aanschaf van zonnepanelen. De overheid stimuleert dit omdat de elektrische energie die uit de zon doormiddel van een zonnecel wordt opgewekt ‘duurzamer’ is dan de elektrische energie die uit steenkoolcentrales wordt gehaald.

Eigenaren van zonnepanelen wekken in eerste instantie stroom op voor eigen gebruik. Als de zon schijnt wordt de elektrische energie opgewekt en kan de eigenaar deze gebruiken als energiebron voor de elektrische apparaten die er op aangesloten zijn. Als op een zonnige dag echter meer elektrische energie wordt opgewekt dan voor eigen behoefte noodzakelijk is dan gaat het overschot aan elektrische energie naar het openbare net. Deze energie wordt als het ware teruggekeerd aan de energiemaatschappij. De energiemaatschappij verrekend met de consument hoeveel energie deze heeft geleverd en ontvangen. Deze verrekening wordt ook wel salderen genoemd.   Voor de eigenaren van zonnepanelen is het belangrijk dat duidelijk is hoeveel geld de energiemaatschappijen terugbetalen of verrekenen indien er energie door de zonnepanelen wordt terug geleverd op het net.

Onderzoek naar opbrengsten van zonnepanelen
Als je ergens in investeert dan wil je over het algemeen weten of de investering uiteindelijk wat opbrengt of niet. Voordat mensen een investering doen zullen de meesten een berekening maken van de kosten en de baten. Daarvoor moeten consumenten en bedrijven goed weten wat de opbrengsten zijn van een bepaald product. De toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft onlangs onderzoek gedaan naar de informatie die aan consumenten wordt verstrekt op het gebied van zonnepanelen. Met name over de opbrengsten van zonnepanelen zijn veel websites en overeenkomsten van energieleveranciers erg onduidelijk of onvolledig aldus de ACM.

Gevolgen van de onduidelijkheid over de opbrengsten van zonnepanelen
De onduidelijkheid van de energieleveranciers over de opbrengsten van zonnepanelen zorgt voor een ‘grijs gebied’. Consumenten weten niet precies hoeveel energie ze met hun panelen opwekken en weten daarnaast dus niet hoeveel geld ze van de energieleverancier kunnen ontvangen. Verder kan door de onduidelijkheid in de overeenkomsten geen duidelijke afweging worden gemaakt door de consument als hij of zij wil kiezen tussen energieleveranciers. Volgens de ACM zijn deze punten strijdig met de wet.

ACM waarschuwt energiemaatschappijen
De ACM vindt de onduidelijkheid van de energiemaatschappijen ontoelaatbaar en heeft daarom in week 16 de energiemaatschappijen gewaarschuwd dat de informatievoorziening aan consumenten verbetert dient te worden. Alle energiemaatschappijen in Nederland hebben van de ACM een brief ontvangen. In deze brief staat wat er door de desbetreffende energiemaatschappij verbeterd dient te worden.

Reactie van Technisch Werken
Het is belangrijk dat deze onduidelijkheid wordt opgehelderd. Overigens is het bijzonder dat men hierover niet eerder onderzoek heeft gedaan. Er zijn in Nederland zeer veel zonnepanelen geplaatst op woningen en in veel nieuwbouwprojecten houdt men ook rekening met duurzaamheid en gaat men er al bijna vanzelfsprekend vanuit dat mensen zonnepanelen op hun daken gaan plaatsen. Het is daarom niet meer dan logisch dat deze mensen ook weten wat deze panelen uiteindelijk kunnen opbrengen.