Overleg tussen sociale partners over flexwet in 2015?

Volgens minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken is het Kabinet bereid om in overleg te gaan met de sociale partners. De onderwerpen die daarbij aan bod kunnen komen hebben vooral te maken met uitzendkrachten en freelancers. Het gaat hierbij vooral om de gevolgen van de flexwet voorwerknemers die tot de uitzenkrachten en freelancers behoren. Zowel werkgeversorganisaties als vakbonden voor werknemers reageren positief op het bericht van Asscher. De werkgeversorganisaties zullen naar verwachting wel een andere houding hebben ten opzichte van de flexwet dan werknemers. Een flexibele arbeidsmarkt is bijvoorbeeld voor werkgevers gunstig omdat ze de personeelsbehoefte van hun organisatie flexibel kunnen aanpassen aan het productieniveau en de orders die ze krijgen van hun klanten

Werknemersorganisaties willen juist een minde flexibele arbeidsmarkt. Zij willen juist meer zekerheden voor werknemers. Werknemers moeten zo snel mogelijk een vast contract krijgen van de werkgevers volgens de vakbonden.

Reactie van Technisch Werken

De hele wereld wordt flexibeler, afzetgebieden worden groter waardoor de behoeften van klanten enorm kunnen verschillen. Bedrijven in Nederland hebben nier alleen te maken met hun eigen economie, ook de economie van andere landen speelt een belangrijke rol bij het voortbestaan van veel Nederlandse bedrijven. Daarom zijn er zo enorm veel politieke banden wereldwijd. Ondernemers moeten in deze ingewikkelde wereld trachten te overleven. Dat is niet eenvoudig. Op een bepaald moment kan een ondernemer veel producten leveren aan Rusland maar door een politiek conflict kan dat na een paar maanden door een boycot wel onmogelijk worden. Ondernemers hebben daardoor maar weinig zicht opde toekomst en willen als het mogelijk is een flexibel personeelsbestand. Een zogenoemde flexibele schil zorgt er voor dat bedrijven zonder veel moeite afscheid kunnen nemen van flexwerkers als het te rustig wordt in de productie om ze aan het werk te houden. Gelukkig is er nog flexwerk mogelijk in Nederland.

Het zou echt zeer onverstandig zijn om het flexwerken in Nederland nog moeilijker te maken. De Flexwet, ook wel de Wet Werk en Zekerheid, is een voorbeeld van een wet die niet goed is voor de arbeidsmarkt omdat de wet flexwerken in Nederland bemoeilijkt. Het overleg met de sociale partners moet gericht zijn op het vergroten van de effectiviteit van flexwerk in plaats van het beperken van flexwerk. Ook in 2015 vinden veel werkzoekenden via een uitzendbureau betaald werk. Dat is geen bedreiging voor de exonomie maar juist een kans.