Aantal hybrideauto’s neemt toe in Nederland in 2015?

Het gaat goed met de verkoop van hybrideauto’s in Nederland. In 2014 is het aantal hybrideauto’s in Nederland gestegen tot ongeveer 156.000. Dit aantal is vier keer zo hoog dan het aantal hybrideauto’s  dat in 2009 in Nederland werd verkocht. De ontwikkelingen in de verkoop van hybrideauto’s werd dinsdag 14 april 2015 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Naast hybrideauto’s nam het CBS ook geheel elektrische auto’s in de aantallen mee.

Aantal hybrideauto’s ten opzichte van totaal aantal auto’s
Op dit moment is het aantal hybrideauto’s ten opzichte van het totale aantal auto’s in Nederland nog vrij gering. Ongeveer twee procent van alle personenauto’s die in Nederland rondrijden behoren tot de hybrideauto’s. Ondanks dat is er wel sprake van een behoorlijke toename in het gebruik van hybrideauto’s. In 2009 was nog maar slechts een half procent van alle auto’s in Nederland een hybrideauto. In 2014 werden meer dan dertigduizend hybrideauto’s in Nederland verkocht.

Ontwikkelingen in verkoop van hybrideauto’s
De cijfers over de verkoop en het gebruik van hybrideauto’s in 2014 laten een positieve tendens zien. Toch was 2014 niet het jaar waarin de sterkste toename plaatsvond in het gebruik en de verkoop van hybrideauto’s. De stijging was namelijk het sterkste in 2013. In dat jaar werden 47.000 hybdrideauto’s aangeschaft. Die hoge verkoop is voor een deel te danken geweest aan de gunstige fiscale regelgeving voor zuinige auto’s die toen nog van toepassing was. Voorbeelden hiervan zijn de 0-procentbijtelregeling en de bpm-vrijstelling. Toen de wet en regelgeving werd aangescherpt liep de verkoop van hybrides in 2014 met 34 procent terug.

Hybrideauto’s blijven populair
De versobering en afschaffing van de fiscale voordelen voor hybrideauto’s hebben er toe geleid dat de verkoop van hybrideauto’s in Nederland minder sterk is gestegen. Toch zijn hybrideauto’s nog steeds populair. Met name bij bedrijven zijn hybrideauto’s in trek. Ongeveer vijfenzeventig procent van alle nieuwe aangeschafte hybdride auto’s in 2014 kwam op naam te staan van een bedrijf. In 2015 staat net iets meer dan de helft van alle hybrideauto’s op naam van een bedrijf.

Reactie van Technisch Werken
Hybrideauto’s waren een paar jaar geleden nog nieuw in de auto-industrie. Dan zijn er altijd mensen die deze auto’s al noviteit willen aanschaffen. Toch komen in het beginstadium van nieuwe voertuigen vaak technische problemen aan het licht. Daarom zijn veel mensen ook wat huiverig om nieuwe voertuigen aan te schaffen men techniek die nog niet lang is getest.

Nu zijn hybrideauto’s echter bekender in het straatbeeld van Nederland. De techniek voor deze auto’s wordt steeds beter waardoor de hybrideauto’s niet alleen zuiniger worden maar ook veiliger en betrouwbaarder in gebruik. Het is alleen wel jammer dat de overheid de belastingregels voor deze zuinige voertuigen heeft versobert. Daarnaast zijn de prijzen van fossiele brandstoffen in 2015 behoorlijk laag. Een hybrideauto wordt dan meestal aangeschaft in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in plaats van een kostenbesparend voertuig.