Laatste Duitse kerncentrales gesloten op zaterdag 15 april 2023

Vandaag op zaterdag 15 april 2023 heeft Duitsland definitief afscheid genomen van kerncentrales. De laatst drie kernreactoren worden namelijk in de loop van deze zaterdag stilgezet. Hoewel het sluiten van kerncentrales voor veel milieuorganisaties wellicht als een geweldig mooie stap klinkt wordt er ook kritiek geuit op deze beslissing. Deze beslissing kan echter op kritiek … Read more

Kernenergie zou geen duurzame energiebron genoemd mogen worden vanaf 2022 volgens Duitsland

Er is in Europa discussie ontstaan over kernenergie. De centrale Europese regering in Brussel heeft plannen om kernenergie aan te duiden als duurzame energiebron. Dat zou natuurlijk een hele gemakkelijke manier zijn om een bepaald deel van de Europese energievoorziening in een handomdraai duurzaam te maken? Althans men noemt kernenergie dan duurzaam maar je kunt … Read more

Wat is ioniserende straling?

Ioniserende straling is een straling die voldoende energie bevat om een elektron uit de buitenste schil van een atoom weg de schieten. Door het wegslaan van de elektron krijgt het atoom een positieve lading in plaats van een neutrale lading. Dit effect zorgt er voor dat een atoom wordt geïoniseerd. Het atoom verandert dan in … Read more

Wat is een kerncentrale en waarvoor worden kerncentrales gebruikt?

Kerncentrales zijn energiecentrales waarin elektrische energie wordt opgewekt door een proces van kernsplijting. Kernsplijting is een proces waarbij een zware onstabiele atoomkern wordt opgesplitst in twee lichtere kernen. Hierbij komt veel energie vrij met bijbehorende splijtingswarmte. Deze splijtwarmte zorgt er voor dat water wordt omgezet in stoom. Door de stoom wordt een stoomturbine aangedreven. De … Read more

Thorium een alternatief voor uranium?

Kernenergie staat wereldwijd ter discussie. Men kan hierbij eenvoudig via internet verschillende discussiegroepen vinden. Zowel voorstanders als tegenstanders bestrijden elkaar met argumenten. Daarbij worden de kernramp in Tsjernobyl (1986) en de kernramp in het Japanse Fukushima (2011) regelmatig aangehaald. Zowel voorstanders als tegenstanders van kernenergie zijn het er over eens dat deze rampen nooit meer … Read more

Wat is affakkelen van gassen in de aardgaswinning en aardolieproductie?

Affakkelen is een term die wel voorkomt in de petrochemische sector. Met affakkelen wordt het verbranden van gassen genoemd die bij het winnen van aardgas, de productie van olie en olieraffinage vrijkomen. Het gaat hierbij om de gassen propaan, ethaan en methaan die tijdens de processen aanwezig zijn. deze gassen worden ook wel “dry gasses” … Read more

Wat wordt met energiedichtheid bedoelt?

Met het woord energiedichtheid bedoelt men de hoeveelheid energie, uitgedrukt in een massa-eenheid of volume-eenheid, die is opgeslagen in een bepaalde stof. Deze stof kan bijvoorbeeld een brandbare stof zijn zoals afvalhout, houtpallets, papier of een ander materiaal dat uit een natuurlijk basisproduct kan worden gewonnen. Er zijn echter ook fossiele brandstoffen zoals aardolie en … Read more