Thorium een alternatief voor uranium?

Kernenergie staat wereldwijd ter discussie. Men kan hierbij eenvoudig via internet verschillende discussiegroepen vinden. Zowel voorstanders als tegenstanders bestrijden elkaar met argumenten. Daarbij worden de kernramp in Tsjernobyl (1986) en de kernramp in het Japanse Fukushima (2011) regelmatig aangehaald. Zowel voorstanders als tegenstanders van kernenergie zijn het er over eens dat deze rampen nooit meer mogen gebeuren. Men kijkt naar nieuwe methodes om kernenergie veiliger op te weken. Desondanks kan een natuurramp er voor zorgen dat alle veiligheidsmaatregelen in één klap ontoereikend zijn. Minder gevaarlijke energiebronnen die kernenergie vervangen zullen de beste oplossing zijn.

Uranium
Voor het opwekken van kernenergie wordt verrijkt uranium gebruikt. Dit is een stof waaruit tijdens de kernsplijting in de kerncentrale veel elektrische energie vrijkomt. Door de enorme splijtingswarmte wordt water verhit tot stoom en wordt een stoomturbine in beweging gebracht. Door het draaien van deze turbine ontstaat bewegingsenergie die omgezet wordt in elektrische energie. Een nadeel van uranium is echter dat er door het gebruik van deze stof veel gevaarlijk radioactief afval ontstaat. Dit afval is zeer schadelijk voor mens en milieu. Naast het feit dat uranium schadelijk is, komt deze stof bovendien niet veel voor. Het is dus een kostbare en tevens gevaarlijke  grondstof.

Thorium
Thorium is een element dat vernoemd is naar Thor, de god van de donder in de Germaanse mythologie.  Thorium heeft atoomnummer 90 en scheikundig symbool Th. Thorium wordt veel aangetroffen in verschillende gesteentes. Het gaat daarbij meestal om lage concentraties. Ondanks de hoeveelheid thorium die beschikbaar is in de wereld wordt het materiaal nog niet veel toegepast. Het element  blijkt echter over verschillende gunstige eigenschappen te beschikken. Zo blijkt thorium ook geschikt voor de productie van nucleaire brandstof. In Noorwegen werden in 2007 plannen ontwikkelt voor het opstarten van een thoriumreactor. Dit is een gesmoltenzoutreactor en wordt in het Engels een Molten Salt Reactor (MSR) of soms Liquid Fuel Thorium Reactor (LFTR) genoemd.

TU Delft
De Technische Universiteit  Delft houdt hield op 17 april 2015 een congres over de hierboven genoemde thorium gesmolten-zoutreactor. De  initiatiefnemer van het congres is Jan Leen Kloosterman. Op het congres gaat men meer informatie verschaffen over de werking van een thorium-centrale. Wereldwijd lijkt vooral China zeer positief over deze nieuwe centrales te zijn. Binnen tien jaar verwacht China een werkende thorium-centrale te hebben. Ook Europa kijkt met belangstelling naar deze ontwikkeling en heeft geld vrijgemaakt voor onderzoek naar deze zoutreactor. Jan Leen Kloosterman doet als reactorfysicus zelf ook onderzoek aan de TU Delft naar deze vorm van kernenergie. In een periode van tien jaar groeide zijn enthousiasme over de thorium gesmolten-zoutreactor.