Kernenergie zou geen duurzame energiebron genoemd mogen worden vanaf 2022 volgens Duitsland

Er is in Europa discussie ontstaan over kernenergie. De centrale Europese regering in Brussel heeft plannen om kernenergie aan te duiden als duurzame energiebron. Dat zou natuurlijk een hele gemakkelijke manier zijn om een bepaald deel van de Europese energievoorziening in een handomdraai duurzaam te maken? Althans men noemt kernenergie dan duurzaam maar je kunt je afvragen of kernenergie wel echt duurzaam is. De Duitse overheid is van mening dat kerncentrales niet in het lijstje duurzame energiebronnen horen. Dat heeft de Duitse overheid ook geschreven in een brief aan de Europese Commissie. Daarnaast heeft Duitsland ook aangegeven dat ze tegenstander is van plannen van de commissie om aardgas- en kernenergieprojecten te zien als duurzame investeringen. Duitsland wil niet dat deze projecten worden voorzien van een groen label. Europa wil juist deze minder vervuilende bronnen juist voorzien van een groen label, doormiddel van dit label zou men eerder aardgas gaan gebruiken in plaats van het vervuilende steenkool.

De Duitse overheid geeft echter aan dat het gebruik van aardgas niet duurzaam is. Dat is ook logisch want aardgas is een fossiele brandstof en kan dus opraken. Energiebronnen die op kunnen raken zijn per definitie niet duurzaam. Ook kernenergie is niet duurzaam. Hoe langer de kerncentrales worden gebruikt hoe meer kernafval tot stand komt. Dit hebben de Duitse minister van Economische Zaken en Klimaatbescherming Robert Habeck en minister van Milieu Steffi Lemke zaterdag in de brief gweschreven. “Vanuit het standpunt van de Duitse overheid is kernenergie niet duurzaam.” Dat Duitsland tegen het gebruik van kernenergie is kwam ook eind 2021 duidelijk naar voren in het nieuws toen bekend werd gemaakt dat de helft van de nog aanwezige Duitse kerncentrales werd gesloten. Toen gingen namelijk drie kerncentrales dicht waardoor Duitsland in 2022 nog slechts drie kerncentrales in gebruik heeft. Oostenrijk en Luxemburg zijn het met Duitsland eens dat kernenergie geen duurzame oplossing is. Frankrijk, Tsjechië en Polen zien echter wel mogelijkheden voor kernenergie.