Vanaf 2035 mogen alleen maar duurzame auto’s worden verkocht in Nederland

Het kabinet wil de uitstoot van CO2 gaan reduceren. Auto’s zijn zeer bekende vervuilers. De verbrandingsmotoren van auto’s zorgen voor een uitstoot van CO2. Door het gebruik van duurzame auto’s te stimuleren hoopt het kabinet de CO2 uitstoot op de weg te reduceren. De doelstelling is om in 2035 alleen nog maar de verkoop van duurzame auto’s toe te staan.

Daarnaast wil men al het verkeer per spoor volledig op duurzaam opgewekte energie laten rijden. Als men in het openbaar vervoer vanaf 2025 nieuwe bussen gaat inzetten zullen deze op biobrandstof en hernieuwbare energie moeten rijden. Vervoer doormiddel van een fiets moet eveneens aantrekkelijker worden. Er moeten meer veilige fietsverbindingen komen in Nederland en het aantal fietsenstallingen moet worden uitgebreid. Op die manier gaat de Nederlandse overheid de Nederlandse burgers stimuleren om zichzelf op een duurzame manier te verplaatsen. Deze afspraken staan in de Energieagenda.