Economie in Nederland groeit in 2015 met twee procent

De economie in Nederland zal dit jaar met twee procent groeien. Deze verwachting wordt uitgesproken door het economisch bureau van ING. Het Centraal Planbureau melde eerder dit jaar dat er naar verwachting een groei van 1,7 procent zal optreden in de Nederlandse economie. De verwachtingen van de economen van de ING is dus nog gunstiger. Als deze verwachting werkelijkheid wordt zou de economie in 2015 de sterkste toename doormaken sinds 2008. De economische groei in 2015 zou dan een sterker groei zijn dan ooit tevoren.

Oorzaken van economische groei 2015
De verwachtingen van de ING zijn onder ander gebaseerd op de aantrekkende binnenlandse bestedingen in Nederland. De consumenten geven meer geld uit. Naar verwachting zullen consumenten in Nederland ongeveer één procent meer uitgeven in 2015 dan in 2014. Door het herstel van de arbeidsmarkt neemt het consumentenvertrouwen in Nederland toe. Daardoor zijn een aantal consumenten bereid tot meer investeringen en hogere uitgaven.

Ook bedrijven lijken in Nederland meer bereid tot investeringen. De export van Nederland groeit in 2015 naar verwachting met 4,5 procent.

Andere gunstige factoren voor de Nederlandse economie zijn de lage koers van de euro. Ook de zeer lage olieprijs is gunstig. De woningmarkt is eveneens een segment dat in 2015 lijkt aan te trekken waardoor ook de bouwsector langzamerhand kan herstellen.

Reactie van Technisch Werken
De berichten over de economie in Nederland worden steeds positiever. De afgelopen jaren is het met de economie van Nederland niet heel goed gegaan. Dit was niet alleen te merken in de resultaten van bedrijven en het aantal faillissementen, ook de stemming op de arbeidsmarkt was zeer slecht. De overheid besloot er wat aan te doen en heeft de Wet Werk en Zekerheid ingevoerd. Deze bleek echter een ongunstige werking te hebben op de arbeidsmarkt. Ondanks dat lijkt er een positieve ontwikkeling gaande in Nederland. Het vertrouwen in de economie neemt toe. Alleen de economische situatie omtrent Griekenland kan nog grote gevolgen hebben voor de economie. Geen wonder dat daar zoveel aandacht aan wordt besteed door de Europese en wereldpolitiek.