Is vijf mei in 2015 een vrije dag conform cao Metaal en Techniek?

Bevrijdingsdag, oftewel vijf mei, is in 2015 een feestdag. Het is echter niet altijd zo dat deze dag ook een vrije dag is voor werknemers in Nederland. Dit is namelijk afhankelijk van de cao waaronder het bedrijf valt. Bij de cao van Metaal & Techniek (ook wel Metalektro) wordt vijf mei niet als vrije dag aangemerkt. Op koningsdag zijn de werknemers in Nederland echter wel vrij omdat die dag een nationale feestdag is conform koninklijk besluit. Ook werknemers die onder de cao Metaal & Techniek vallen hebben recht op een doorbetaalde vrije dag indien ze normaal gesproken op koningsdag zouden zijn ingeroosterd.

De Kerstdagen, de Paasdagen, Hemelvaartsdag, de pinksterdagen en nieuwjaarsdag zijn feestdagen in Nederland omdat deze dagen zijn vastgelegd in de cao’s. Vijf mei kan conform de cao Metaal en Techniek een vrije dag worden als de cao-partijen daar in een bepaald jaar voor kiezen. In dat geval zal vijf mei een betaalde vrije dag worden. Als de overheid aangeeft dat vijf mei wel een vrije dag is in een bepaald jaar dan moet het dus alsnog in een cao zijn vastgelegd hoe met die vrije dag wordt omgegaan. Dit kan dus per cao verschillen. In 2015 kunnen werknemers die onder de cao Metaal en Techniek vallen op vijf mei wel vrij nemen in overleg met hun werkgever maar dan zullen ze hiervoor wel een vrije dag moeten opnemen. Bij werknemers die onder een andere cao vallen hoeft dit niet het geval te zijn.