Principeakkoord voor CAO Metaal en Techniek in september 2019

Er is een principeakkoord bereikt voor de nieuwe cao Metaal en Techniek. Dit akkoord op hoofdlijnen is tot stand gekomen na maanden onderhandelen. Tijdens deze onderhandelingen hebben de vakbonden en werkgevers in de metaal en techniek met elkaar verschillende onderwerpen ter tafel gebracht. De onderhandelingen waren stevig en er werden verschillende stakingen gevoerd afgelopen zomer. De invloed hiervan op de metaalsector was behoorlijk. Dat is niet verwonderlijk want er vallen meer dan 300.000 werknemers onder de cao Metaal en Techniek.

Stakingen cao Metaal en Techniek
In het principeakkoord staat dat werknemers die onder de cao Metaal en Techniek vallen de komende twee jaar gemiddeld 3,4 procent loonsverhoging per jaar zullen ontvangen. Dat bericht is gemeld door de vakbond FNV. De werknemers eisten de afgelopen tijd betere arbeidsvoorwaarden bij de technische bedrijven waar ze werkzaam zijn. Werkgevers kwamen eerder niet bij elkaar waardoor stakingen werden ingezet door werknemersorganisaties als drukmiddel richting de werkgevers. Er was bijvoorbeeld in juni een landelijke stakingsactie. Ook deze week hadden werknemers in zeeland een staking gehouden. Voor komende week stond ook nog een stakingsactie gepland alleen gaat die staking niet door. De staking is van de baan omdat er een principeakkoord is bereikt tussen de werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties. De nieuwe cao voor Metaal en Techniek komt daardoor dichterbij