Meldpunt misstanden flexwet in 2015 geopend

De Wet Werk en Zekerheid is door minister Lodewijk Asscher in 2015 ingevoerd om er voor te zorgen dat de flexwerkers op de arbeidsmarkt beter worden behandelt door hun werkgevers. De Wet Werk en Zekerheid wordt ook wel de flexwet genoemd en stelt verschillende eisen aan de werkgevers als ze flexwerkers een tijdelijk contract aanbieden of als ze flexwerkers willen ontslaan. Het begint al met het bepalen van de beloning van de flexwerkers.

Hierbij is de equal pay regeling van toepassing. Daarnaast is er ook de transitievergoeding en de beperkte hoeveelheid contracten die een werkgever kan verstrekken in een periode van twee jaar (in het verleden drie jaar) dat iemand als flexwerker kan werken bij een bedrijf. Als een flexwerker na twee jaar dienstverband geen contractverlening krijgt zal deze van de werkgever een transitievergoeding mee moeten krijgen ter hoogte van één derde maandsalaris per gewerkt jaar.

Veel werkgevers vinden de richtlijnen uit de wet werk en zekerheid onredelijk. De transitievergoeding brengt hoge kosten met zich mee. Ook de kortere flexperiode (twee jaar)  is voor werkgevers (en werknemers) oninteressant. Werkgevers die een werknemer in het verleden na drie jaar geen vast contract boden zullen nu in economisch slechte tijden niet massaal gaan besluiten om werknemers na twee jaar een vast contract te bieden.

Meldpunt misstanden flexwet
Door de nieuwe flexwet zullen naar verwachting veel werkgevers besluiten om de contracten na een periode van bijna twee jaar niet meer te verlengen. Hierdoor voorkomen bedrijven dat ze een transitievergoeding hoeven te betalen. De werkgevers kunnen daardoor een grote kostenpost voorkomen maar de werknemers worden wel gedupeerd. In feite worden de werknemers overigens niet gedupeerd door de werkgevers maar door de flexwet van Lodewijk Asscher. Desondanks is het goed dat werknemers melding kunnen maken van missatanden rondom de flexwet. Dit kan bij de vakbond CNV. Het meldpunt is een gevolg van de berichtgeving over grote ontslagrondes van flexwerkers bij de ING. Ook in de vleessector worden grote ontslagrondes verwacht.

Reactie van Technisch Werken
Op 1 juli zullen bedrijven conform de  nieuwe Wet Werk en Zekerheid een transitievergoeding moeten betalen als flexwerkers minimaal 2 jaar in dienst zijn geweest bij het bedrijf en geen contractverlenging krijgen of om andere reden ontslagen worden. Het is niet verwonderlijk dat veel flexpersoneel voor 1 juli 2015 ontslagen zal worden.

De Wet Werk en Zekerheid lijkt een destructieve uitwerking te hebben op de arbeidsmarkt. Precies het tegenovergestelde van wat met de wet beoogd is gebeurd. Namelijk er heerst meer onzekerheid voor flexkrachten en werkgevers zijn ontevreden. De situatie omtrent ING is hiervoor illustratief. En dit is nog maar het topje van de ijsberg. De maand juni 2015 zal er een schokgolf door de arbeidsmarkt van heel Nederland gaan. Dat kan Lodewijk Asscher niet voorkomen.