Kamer besluit in 2015: voorlopig geen gaswinning bij Terschelling

De afgelopen tijd is er veel discussie over het winnen van aardgas in de buurt van het Waddeneiland Terschelling. De plannen voor de gasboring zijn omstreden omdat het Waddengebied een uniek natuurgebied is en daarnaast is ook het toerisme een belangrijke factor in de besluitvorming. Een grote boortoren in een natuurgebied vinden veel toeristen in Nederland (en daarbuiten) niet aantrekkelijk. De  Tweede Kamer wil daarom dat de plannen voor boren naar gas in de omgeving van Terschelling in eerste instantie worden stopgezet. Verschillende politieke partijen hebben aan minister Kamp gevraagd om de vergunningsaanvraag van Tulip Oil te bevriezen. Het bedrijf Tulip Oil wilde echter al in de winter van 2015 beginnen met het boren naar gas in de omgeving van Terschelling.

Waddengebied is belangrijk
De politici in Nederland vinden dat het Waddengebied beschermd is en dat hier zorgvuldig mee moet worden omgegaan. De Wadden zijn Werelderfgoed en daarnaast is er geen draagvlak op Terschelling voor de winning van gas. De gemeenteraad van Terschelling heeft zich compleet tegen het winnen van gas gekeerd. De vergunningsaanvragen voor het boren naar gas op de Waddenzee is opgeschort. De leden van de Kamer willen dat de plannen voor de gasboring in ieder geval worden opgeschort tot eind 2015. Er moeten betere regelingen worden vastgelegd omtrent gasboringen in het natuurgebied. Voordat de regelingen zijn vastgelegd kunnen er geen nieuwe vergunningsaanvragen worden behandeld. De Partij voor de Dieren had eerder al een motie tegen de gasboringen ingediend. Deze motie kan waarschijnlijk rekenen op een grote meerderheid in de Kamer.

Wanneer wordt een beslissing genomen over de gaswinning?
Er is nog geen besluit genomen over het uitstellen van de vergunningsaanvraag. Minister Kamp wild in eerste instantie pas in de zomer van 2015 een besluit nemen over de aanvraag van Tulip Oil. De Kamer wil echter dat nu al een besluit wordt genomen over het uitstellen van de vergunningsaanvraag. Er moeten eerst duidelijke regels worden opgesteld voordat er daadwerkelijk vergunningsaanvragen beoordeeld kunnen worden.

Reactie van Technisch Werken
De gaswinning in Nederland is een onderwerp dat voor veel ‘opschudding’ zorgt. Denk hierbij alleen maar aan de provincie Groningen waar de bevolking meerdere aardbevingen heeft meegemaakt. Het blijkt dat van te voren meestal een ander beeld wordt geschetst van de werkelijkheid. De belangen die de landelijke overheid heeft zijn meestal strijdig met de regionale belangen. Daarom is het niet verwonderlijk dat er eerst duidelijke regels en wetten moeten worden geformuleerd voordat men daadwerkelijk vergunningen kan aanvragen.