Fyra koopcontract opgezegd door NS

Fyra staat in Nederland zo’n beetje symbool voor een technische miskoop. De afgelopen maanden stond het nieuws vol van berichten over de Fyra en het conflict tussen de Nederlandse Spoorwegen en de Italiaanse fabrikant AnsaldoBreda. Er zijn al verschillende rechtszaken tussen de 2 bedrijven.

De beschuldigingen tussen beide bedrijven lopen sterk uiteen. Zo geven de Italianen aan dat de Fyratreinen niet op de juiste manier in gebruik zijn genomen door het personeel van de Nederlandse spoorwegen. De NS verwijt AnsaldoBreda dat de door hen geleverde treinen gevaarlijk zijn en technisch ondeugdelijk. Daarom heeft de NS al eerder de beslissing gekomen om te stoppen met de Fyra treinen. De beslissing om te stoppen met de Fyratreinen werd genomen in juni 2013.

Om die beslissing meer kracht bij te zetten hebben de Nederlandse Spoorwegen nu ook officieel het koopcontract opgezegd met AnsaldoBreda. Beide bedrijven hebben enorme kosten gemaakt voor de treinen. AnsaldoBreda leverde de treinen veel te laat en de NS acht ze ondeugdelijk en zelfs gevaarlijk om in te zetten. Daarom is er van de Fyratreinen geen enkele in gebruik genomen. Daarnaast zal de NS op zoek moeten gaan naar een vervanger.

65 Plussers werken langer door

NBBU is de brancheorganisatie voor uitzendbureau’s. Deze instantie houdt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de uitzendbranche in de gaten en rapporteert en publiceert hierover. De afgelopen jaren is er veel veranderd op de arbeidsmarkt, dat merkt ook de NBBU. De groter wordende financiële onzekerheid zorgt er voor dat werknemers lager blijven werken.

Zo gaan steeds meer werknemers door met werken na het behalen van hun 65 jaar.  Uitzendbureaus merken deze ontwikkeling en spelen daar op in. Op dit moment hebben zo’n 93 uitzendbureau’s de doelgroep van 65 jaar en ouder in bemiddeling. Hierdoor blijven deze ervaren krachten op de arbeidsmarkt en kunnen ze hun kennis overdragen aan jongere werknemers.

Ook ondernemers werken langer door. Op dit moment is ongeveer 7 procent van de ondernemers 65 jaar of ouder. Dit komt naar voren uit de cijfers van de Kamer van Koophandel. Een aantal jaren gelden was dit aantal beduidend lager. Oudere ondernemers willen vaak kun zaak niet sluiten. Dit heeft naast het verlies van inkomsten ook te maken met de financiële crisis. Hierdoor zijn moeilijk kopers te vinden voor bedrijven.

EU-subsidiegeld misgelopen door Mark Rutte

CDA-Europarlementariër Lambert van Nistelrooij heeft aan NU.nl gemeld dat Mark Rutte onvoldoende zijn best heeft gedaan bij onderhandelingen over het toekennen van subsidiegeld in Europa. De Europese fractie van het CDA geeft aan dat Nederland er erg op achteruit is gegaan. Na Denemarken is Nederland er het meest op achteruitgegaan in het structuurfonds. In het structuurfonds wordt 322 miljard euro verdeeld tussen de EU-landen. Doordat Nederland niet goed heeft onderhandeld missen we een grote bron aan Europese subsidiegelden.

Vrijdag werd openbaar gemaakt dat Nederland voor de periode 2014 tot 2020 veel minder geld krijgt dan de afgelopen zeven jaar. Het nieuwe bedrag is 1,25 miljard euro. De afgelopen zeven jaar was het geld nog 1,9 miljard euro. Lambert van Nistelrooij was zelf hoofdonderhandelaar bij de totstandkoming van het structuurfonds.

Ondernemingsraad van KPN wil geen overname

De geruchten rondom de overname van KPN door América Móvil houden de gemoederen van het personeel bij het grote telecombedrijf bezig. Het kabinet en de Tweede Kamer moeten volgens de centrale ondernemingsraad van KPN hun invloed gebruiken om een overname door América Móvil te voorkomen. De ondernemingsraad van KPN heeft haar mening over de overname aan de regering bekend gemaakt doormiddel van een brief die donderdag 29 augustus 2013 is gestuurd.

De ondernemingsraad van KPN is bang dat de kwaliteit van de dienstverlening van KPN minder wordt na een overname. Ook de continuïteit en de werkgelegenheid komen door een overname van het  Mexicaanse bedrijf América Móvil in gevaar aldus de or.

Begroting voor 2014 blijft geheim

De regeringspartijen willen op Prinsjesdag de begroting voor 2014 uit de doeken doen. De afgelopen jaren werden de stukken vaak al eerder naar de media gestuurd. Dit gebeurde dan onder een speciaal embargo. Nu kiest het kabinet er voor om de stukken niet bekend te maken. De reden die daarvoor is genoemd is dat de regeringspartijen bang zijn dat de stukken uitlekken en dat de koning geschoffeerd wordt. Verschillende stemmen in de Kamer willen echter dat de stukken toch eerder worden gestuurd naar de Media. Een embargo zou er voor kunnen zorgen dat ze toch geheim blijven.

Duitse sluiswachters blijven staken

Minister Melanie Schultz die verantwoordelijk is voor Infrastructuur heeft contact gehad met haar collega in Duitsland. Tijdens dit contact heeft ze aandacht gevraagd voor de Nederlandse binnenvaartschippers. Deze schippers ondervinden flinke (financiële) schade doordat de Duitse sluiswachters doorgaan met hun stakingen.

Minister Melanie Schultz het volgende in een brief naar haar Duitse ambtgenoot gestuurd.

”In de brief heb ik een beroep gedaan op mijn Duitse ambtgenoot om zich maximaal in te spannen om de stakingen te doen beëindigen.”

Ook heeft ze er op aangedrongen om de vrije doorgang van de rivieren zo snel mogelijk op orde te krijgen. De stakingen kunnen er voor zorgen dat Nederlandse binnenvaartschippers duizenden euro’s per week kwijt zijn omdat ze moeten wachten voor dichte sluizen. Dit zorgt er voor dat deze bedrijven failliet kunnen gaan. Op dit moment lijkt er nog geen oplossing in zicht. De situatie bij de sluizen wordt wel grimmiger. Zo zijn er al tegenprotestacties geweest van binnenvaartschippers. De Duitse sluiswachters geven aan dat bij alles stakingen wel mensen de dupe zijn.

Besparen in crisistijd

John Williams en Annemarie van Gaal van het programma Een dubbeltje op zijn kant Hebben een boek geschreven. Dit boek draagt dezelfde naam als het programma. In het boekje staan verschillende ideeën om geld te besparen. Hierdoor kunnen mensen effectiever met geld omgaan en schulden worden voorkomen of worden afgelost. Er worden in het boekje ‘Een dubbeltje op zijn kant’ verschillende soorten mensen beschreven. Voor mensen die hun financiële situatie willen aanpakken worden praktische tips genoemd die er voor kunnen zorgen dat er meer geld wordt bespaard.

John Williams en Annemarie van Gaal noemen onder andere de volgende punten waarop bespaard kan worden.

Huisdieren. Het is belangrijk om voor de aanschaf van een huisdier of van huisdieren na te gaan wat een dier voor kosten met zich meebrengt.

Roken. Stoppen met roken en andere verslavingen zoals drank, eten en gokken kan per maand veel geld besparen. Daarnaast scheelt stoppen met een verslaving ook in de kosten voor het herstel van de gezondheid.

Abonnementen. Een abonnement kost geld maar levert niet altijd wat op. Ook zijn mensen soms ergens lid van zonder er echt gebruik van te maken zoals een seizoenkaart voor een voetbalclub of lidmaatschap van een sportschool.

Energiekosten en water. Ze apparaten uit als ze niet worden gebruikt. Ook stand-by neemt energie. Laat apparatuur daarom niet lang in stand-by staan. Douche niet langer dan nodig is en zet een vatwasmachine en wasmachine pas aan wanneer er voldoende vaat en was is verzameld.

Auto en vervoer. Koop niet onnodig een dure en zware auto. Niet alleen de wegenbelasting is hoger bij een grote auto ook de brandstofkosten en onderhoudskosten nemen toe naarmate de auto groter is. Rij niet onnodig kleine afstanden die ook met de fiets gedaan kunnen worden.

Verzekeringen. Verzekeren kan veel geld kosten. Sluit daarom geen verzekering af voor onnodige zaken en risico’s die je niet zelf zou kunnen dragen.

Leningen. Het lenen van geld draagt kosten met zich mee. Leningen bij postorderbedrijven en bedrijven die creditcards verstrekken kunnen al snel oplopen. Daarnaast is de verschuldigde rente op deze leningen vaak hoog. Daarom is het aflossen van leningen belangrijk.

Met deze tips kun je de crisis te lijf gaan. Daarnaast zijn er op internet op diverse sites tips te vinden om nog meer te besparen.

Arbeidskorting in 2014

Arbeidskorting is een korting op de heffing van medewerkers die in loondienst zijn. Deze korting wordt in 2014 verhoogd tot een bedrag van 250 euro. Hierdoor houden medewerkers meer netto salaris over. De arbeidskorting is een onderdeel van maatregen die het kabinet in 2014 wil invoeren. Het is een maatregel waarbij werknemers in Nederland voordeel hebben. Naast deze maatregel zijn er ook maatregelen die het kabinet juist geld opleveren. Hoe de situatie er precies uit ziet wordt pas op Prinsjesdag bekend.

Beleggers vrezen stijging olieprijs

Beleggers zijn ban gat de onstabiele situatie in Syrië voor een stijging van de olieprijzen zal zorgen. Met name de bevoorrading vanuit het Midden Oosten naar de rest van de wereld zou kunnen worden bemoeilijkt door de onrust in die regio. Op woensdag 28 augustus 2013 is de prijs van olie gestegen. Een vat Amerikaanse olie kost op dit moment 11,24 dollar. De stijging van de prijs is 2 procent. De prijs van Brentolie is met anderhalf procent gestegen tot 116,09 voor een vat. Daarmee is het hoogste punt van de olieprijs bereikt sinds februari 2013.

Ook de problemen in andere staten in het Midden Oosten hebben invloed op de olieprijzen. Zo is in Irak nog steeds geen sprake van een stabiele situatie en ook in Libië heerst er nog onrust. Een mogelijk militair ingrijpen van Amerika in de problemen in Syrië zorgt er daarnaast voor dat bevoorrading een probleem gaat worden.

Topmannen Imtech betalen bonus terug

Imtech maakte dinsdag 27 augustus 2013 haar cijfers over het eerste halfjaar bekend. Daarnaast maakte Imtech bekend dat twee voormalig bestuurders hun bonussen terug gaan betalen. Het betreft de bonussen over 2010 en 2011. De bestuurders die de bonussen terugbetalen zijn René van der Bruggen en financieel topman Boudewijn Gerner. Op de beide topmannen werd druk uitgeoefend om de bonus terug te betalen. Deze druk ontstond nadat begin 2013 duidelijk werd dat er sprake was van grootschalige fraude bij Imtech in Duitsland en Polen. Het geld van de bonussen en aandelen komt weer terug in de financiële middelen van Imtech.

Coalitie bijna akkoord over 6 miljard bezuinigen

De nieuwsberichten vandaag laten zien dat de De regeringspartijen VVD en PvdA het eens zijn over de extra bezuinigingen. Deze extra bezuinigingen van 6 miljard euro staan gepland voor 2014. Het is nog niet duidelijk wat de regeringspartijen precies hebben vastgelegd. Volgens bronnen zouden de afspraken van juli 2013 voor een belangrijk deel blijven bestaan. Nadat de plannen formeel zijn vastgesteld worden ze op Prinsjesdag naar buiten gebracht. De volgende punten worden in het nieuws al genoemd’.

  • De lonen in de overheidssector worden bevroren. Ministers  worden gekort in hun budgetten.
  • De verspilling in de zorg wordt aangepakt.
  • Stamrechtbv’s worden aangepakt om belastingontduiking te voorkomen.
  • De woningmarkt wordt aangepakt. Mensen die hun levensverzekering gebruiken om de hypotheek af te lossen moeten geen extra belasting betalen over hun kapitaal.

De hierboven genoemde bezuinigingen komen bovenop de reeds aanwezige bezuinigingen. Ze zijn nodig om het begrotingstekort verder terug te dringen en daarmee aan de eisen van Europa te voldoen. Het begrotingstekort zou door de bezuinigingen op 3,3 procent komen in plaats van 3,9 procent zoals het Centraal Planbureau de begroting op dit moment zonder de extra bezuinigingen in 2014 voorziet. De EU heeft echter een maximaal begrotingstekort voor Nederland vastgesteld op 3 procent. Toch zullen ze volgens bronnen akkoord gaan met de bezuinigingen van 6 miljard die nu gepland zijn.

Huizenmarkt aanpakken door minder lenen!

Het kabinet kijkt in toenemende mate naar de huizenmarkt. Deze markt is de afgelopen jaren redelijk met rust gelaten. De laatste maanden komen er vanuit het nieuws verschillende berichten naar voren over de huizenmarkt. Het laatste bericht is dat huizenkopers niet meer het volledige bedrag zouden mogen lenen voor een woning. Dit houdt in dat huizenkopers nu ook zelf een deel van de koopsom uit eigen middelen moeten vergoeden. Vanaf 2018 is het al niet meer mogelijk dat kopers meer dan 100 procent van de aankoopsom en waarde van het beoogde huis kunnen lenen.

Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft vrijdag het volgende aangegeven in de toekomstvisie voor banken: “Eenverdere daling is, vanuit het oogpunt van consumentenbescherming, maar ook voor een meer gezonde bankbalans, op termijn wenselijk. Deze uitspraak ondersteund het streven van de Commissie Structuur Nederlandse banken. Deze commissie wil het maximale bedrag dat geleend kan worden voor een koophuis verlagen. De commissie wordt geleid door Hermann Wijffels. Op dit moment is de commissie van mening dat 80 procent van de totale koopsom mag worden geleend. Deze uitspraak is gebaseerd op de gemiddelde norm voor de aanschaf van koopwoningen in de Eurolanden.

Naast deze richtlijnen wil het kabinet dat de systeembanken ook structureel hun bedrijfsvoering gaan aanpassen. Zo moeten deze banken grotere reserves achter de hand houden. In de huidige economische turbulentie is dat geen overbodige luxe.

Robots in de toekomst voor beveiliging

Robots zullen in de toekomst meer taken van mensen overnemen. Op dit moment zijn verschillende bedrijven bezig om robots dusdanig te ontwikkelen dat ze kunnen bewegen en observeren als mensen. De universiteit van Birmingham heeft de robot Linda als prototype gemaakt. Deze robot zou door gebouwen kunnen rijden. Tijdens deze ritten kan de robot zien wat er om zich heen gebeurd. Op die manier kan de robot als observatierobot dienen. Volgens The Daily Telegraph is het de bedoeling om de robot Linda nog verder te specialiseren. De robot zou ingezet kunnen worden om kantoren te beveiligen en ook bij verzorgingstehuizen worden ingezet om onverwachte situaties op te merken.

Zo kunnen de robots in de toekomst worden gebruikt om te kijken of een patiënt ten val is gekomen. Daarnaast kunnen de robots worden gebruikt om te analyseren dat deuren opengebroken zijn of ramen zijn vernield. Op die manier kunnen robots de beveiliging van een gebouw ondersteunen. De robot moet echter nog wel verder ontwikkeld worden.

Zorgverzekeraars maken winst en nu?

Het Financiële Dagblad geeft maandag 26 augustus 2013 aan dat de zorgverzekeraars hogere winsten draaien. De Minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) gaf kort geleden nog aan dat hogere winsten van zorgverzekeraars moeten zorgen voor lagere zorgpremies. De verzekeraars Menzis en Achmea geven aan dat dit niet meteen zal gebeuren. De topman van Menzis Roger van Boxtel gaf aan dat zorgverzekeraars steeds meer zorgtaken moeten vergoeden.

Reactie
Het is jammer dat consumenten alleen maar meer moeten betalen voor verzekeringen. Deze verplichte verzekeringen zorgen voor een behoorlijke vaste maandelijkse kostenpost. Wanneer er meer winst wordt gemaakt door de zorgverzekeraars zou dit ook in een lagere premie moeten resulteren. Anders kan de prijs alleen maar stabiliseren of omhoog gaan.

Wat moet ik kiezen in de techniek?

Er zijn verschillende technische beroepen die je in Nederland kunt uitvoeren. Toch is niet overal de vraag hetzelfde. De afgelopen maanden trekt de vraag naar bouwvakkers weer wat aan. Het is onduidelijk of deze opleving voor langere tijd duurt.

De vraag naar lassers en samenstellers blijft onverminderd bestaan. Toch zoeken bedrijven hierin wel de specialisten. Gecertificeerde lassers zijn erg gewild evenals allround lassers die zowel Mig/Mag als Tig kunnen lassen. Aanvragen naar Elektrode lassers nemen af.

Daarnaast is er nog steeds een stijgend aantal aanvragen naar CNC verspaners. Verspaning vindt tegenwordig namelijk steeds meer computergestuurd plaats. Verspaners die zelfstandig hun draaibank en freesbank kunnen programmeren zijn erg gewild. Met name in de machinebouw.

Ook engineers in de werktuigbouwkunde kunnen op de arbeidsmarkt op verschillende vacatures solliciteren. De kenniseconomie die bij Nederland hoog op de agenda staat zorgt voor een grote behoefte aan technische ‘bedenkers’ van oplossingen voor nieuwe en oude problemen.

Google optimaliseert zoekmachine

Google heeft haar zoekmachine aangepast. Wanneer de gebruikers van de zoekmachine in het verleden op bepaalde woorden zochten kon Google zoekresultaten tonen met het antwoord. Nu geeft Google in haar netwerk Google+ aan dat de zoekfunctie is geoptimaliseerd. Nu kunnen mensen die zoeken in de zoekmachine naar bepaalde woorden een overzicht krijgen met de betekenis, de uitspraak, synoniemen, de oorsprong, vertaling en populariteit van het desbetreffende woord. Zo optimaliseert Google haar dienstverlening aan gebruikers.

Woningmarkt heeft geen hulp nodig?

In het Financiële Dagblad hebben economen aangegeven dat de woningmarkt geen ondersteuning nodig heeft van de regering. De economen vermoeden dat de ontwikkeling van de plannen waarschijnlijk pas afgerond zijn als de woningmarkt al over het dieptepunt heen is gegaan.

Volgens Paul de Vries van Rabobank en UvA-hoogleraar Roel Beetsma zijn de prijzen op de woningmarkt minder snel aan het dalen dan voorheen. Wanneer er nu plannen worden gemaakt om de woningmarkt nieuw leven in te blazen is het te laat. Van Hoek geeft in de krant aan dat de overheid moet inzetten op maatregelen die geen extra kosten voor de Overheid met zich meebrengen.

Markt Noord Nederland wordt positief

De Kamer van Koophandel in Noord Nederland vermoed dat de economische crisis zijn laagste punt heeft bereikt. Het omslagpunt lijkt te zijn genaderd omdat het aantal bedrijven met een positieve omzetverwachting stijgt ten opzichte van de bedrijven die een negatief beeld hebben van de omzet. Van bedrijven in het Noorden van Nederland verwacht 17 procent het komende kwartaal meer omzet te behalen.

Ondanks dat verwacht 26 procent van de bedrijven een lagere omzet te behalen. De cijfers van de bouw zijn iets positiever geworden. De branche waar het nog steeds somber blijft is de detailhandel. Dat is helaas ook in het straatbeeld van Noord Nederland terug te zien. In veel dorpen en steden stijgt de leegstand. Dat zorgt niet voor een aantrekkelijk straatbeeld waardoor ook andere winkeliers minder omzet draaien.

De bouw lijkt in ieder geval wat aan te trekken. Nog 11 procent van de benaderde bedrijven verwacht een negatieve omzetontwikkeling. Deze cijfers zijn afkomstig van de conjunctuurenquête Nederland welke in juli is gehouden.

Opleiding kiezen is lastig

Werktuigbouwkundigen worden nog steeds gezocht door veel bedrijven in de machinebouw. Met name jonge afgestudeerde HTS-ers zijn erg in trek bij bedrijven die zich richten op de ontwikkelingen van nieuwe machines. Deze bedrijven vinden het de moeite waard om te investeren in jonge medewerkers. Daarvoor dienen de arbeidskrachten wel te beschikken over een degelijke basis. De meeste bedrijven die ik spreek stellen als harde eis dat jonge engineers een afgeronde opleiding HTS werktuigbouwkunde op hun cv moeten hebben staan. Tegenwoordig zijn er ook opleidingen die HBO werktuigbouwkunde genoemd worden.

Ontwikkelingen in het onderwijs
Dit heeft waarschijnlijk te maken met de ontwikkeling die er in het onderwijs plaatsvinden. Scholen hebben een steeds breder opleidingsaanbod. Een Middelbare Technische School MTS en een Hogere Technische School zijn er bijna niet meer. Er is meer sprake van een breed Middelbare Beroeps Onderwijs  MBO en een Hoger Beroeps Onderwijs HBO. Op die scholen komen diverse opleidingen samen.

MBO en HBO opleidingen
Naast technische opleidingen zitten er op het MBO en HBO ook commerciële, administratieve en sociale opleidingen. Tegenwoordig is het aanbod in ICT opleidingen enorm gestegen. Ook deze opleidingen worden op dezelfde opleidingsinstituten aangeboden. Er is daardoor een enorme verbreding of zelfs versnippering.

Studiekeuze
Decanen en opleidingsadviseurs hebben een behoorlijke uitdaging om de studenten te ondersteunen bij de juiste studiekeuze. Met verschillende gemengde opleidingen zoals HBO Technische Bedrijfskunde worden zowel technische als managementaspecten in het opleidingsprogramma verweven. Hierdoor kunnen studenten na afloop van hun opleiding nog verschillende kanten op. Door deze gecombineerde opleidingen is het opleidingsaanbod nog veel groter geworden en is het maken van een juiste keuze voor de student er zeker niet eenvoudiger op geworden.

Eenvoud
Er wordt al een paar jaar geroepen dat het opleidingsaanbod veel te breed en te kostbaar is. Elke opleiding wordt gepromoot en heeft niet zelden haar eigen docenten nodig. Daar hangt een prijskaartje aan. De overheid is druk op zoek naar bezuinigingsonderwerpen en daarbij wordt ook gekeken naar het onderwijs. Een vereenvoudigd en transparant opleidingssysteem zou Nederland geld kunnen besparen.

Opleidingen vroeger

Door verschillende bedrijven wordt de term ‘vroeger’ vaak gebruikt wanneer ze het over de ideale opleidingssituatie hebben. Dat begon volgens deze bedrijven al na de basisschool. Jet had de keuze tussen LTS, MAVO en HAVO. Heel transparant. De LTS was een school waarop je al vroeg een ‘vak’ leerde. De MAVO was theoretischer en de HAVO was voor de leerlingen die een hoger beroep konden en wilden uitvoeren. Als je van de LTS afkwam kon je al redelijk een vak uitoefenen in de metaal, de bouw of voor de dames in de verzorging. Daarnaast hadden ze de mogelijkheid om naar de MTS te gaan. Leerlingen van de MAVO konden doorstromen naar een MBO opleiding (dit konden LTS-ers ook) en een MTS opleiding. In dat laatste geval kwamen ze samen met voormalig LTS-ers in de klas te zitten.

Leerlingen die de HAVO hadden gehaald konden naar WO of HBO-opleidingen. Afgestudeerde MBO-ers en MTS-ers konden dan ook. Hoewel dit systeem iets complexer was als hierboven wordt geschetst was het toch voor de meeste leerlingen duidelijk hoe de doorstroom tussen de opleidingen werkte. Jet had bepaalde vakkenpakketten die je al vrij jong kon kiezen. Hierdoor was je eigenlijk vanaf de basisschool al bezig met je toekomst. Je leraar, je ouders en andere voorbeeldfiguren ondersteunden je bij het maken van een studiekeuze die bij je paste. Later werd deze rol ook ingevuld door decanen en opleidingsadviseurs.

Tegenwoordig
Anno 2013 komt men er achter dat het VMBO systeem niet zo succesvol is als men had gehoopt. Het bedrijfsleven vindt het jammer dat leerlingen met name in technische opleidingen zoals de LTS niet meer een echt vak leren. Het systeem is te theoretisch. Ook de opleidingen die na deze VMBO-periode doorlopen worden vinden in veel gevallen geen aansluiting bij de daadwerkelijke praktijksituatie waarin bedrijven werken. Een veel gehoorde klacht van bedrijven is: “ze komen van school en dan moeten ze het vak nog leren”. Om die reden zijn met name grote bedrijven onderling samenwerkingsverbanden aangegaan om leerlingen op het juiste niveau te brengen. BBL opleidingen zorgen er daarnaast voor dat naast school ook voldoende praktijk wordt geleerd.

De toekomst
Opleidingen zijn modegevoelig. Dat blijkt uit de ICT opleidingen en zelfs GAME opleidingen die worden aangeboden. Opleidingsinstituten luisteren maar wat graag naar de wensen van potentiële leerlingen. Met veel leerlingen op een opleiding kunnen opleidingsinstituten veel geld verdienen. Dit is in mijn ogen niet de juiste insteek. Leerlingen die een ‘pretopleiding’ hebben gevolgd komen na afloop van hun opleiding vaak bedrogen uit. Ze vinden geen aansluiting met de arbeidsmarkt. Opleidingstatuten moeten daarom  de wens van het bedrijfsleven meer nadrukkelijk in hun opleidingen naar voren laten komen. Dat potentiële leerlingen het dan minder ‘leuk’ vinden moeten ze op de koop toenemen. Werk heeft later ook minder leuke kanten.