Huizenverkoop stijgt in oktober 2013

In de maand oktober 2013 is de woningverkoop in Nederland gestegen met 16,7 procent ten opzichte van het aantal woningen dat werd verkocht in oktober 2012. Daarnaast is het aantal woningen dat is verkocht gestegen ten opzichte van de maand september. Ten opzichte van de maand september nam de woningverkoop in oktober met bijna zeven procent toe. Deze gegevens kwamen naar voren uit het Kadaster. In de maand oktober van 2013 zijn in totaal 9.929 woningen verkocht.

Met name de vrijstaande woningen werden in de maand oktober meer verkocht. Ten opzichte van oktober 2012 nam het aantal vrijstaande woningen dat werd verkocht toe met 22,5 procent. Het aantal tussenwoningen dat werd verkocht ten opzichte van 2012 nam met het kleinste percentage toe. Dit percentage was 16 procent.

Wanneer gekeken worden naar de maand september van 2013 in vergelijking met oktober van datzelfde jaar dan kan de conclusie worden getrokken dat de grootste stijging plaats vond bij de verkoop van appartementen. De appartementenverkoop nam toe met 11,9 procent. Ook bij deze vergelijking was de kleinste stijging van de woningmarkt in het segment van de tussenwoningen. Deze namen toe met 3,5 procent.

Ondanks de stijgingen zal het totaal aantal verkochte woningen in 2013 vermoedelijk lager liggen dan 2012. Ger Hukker de voorzitter van de NVM had in oktober 2013 al de verwachting uitgesproken dat de totale verkoop van woningen in 2013 lager zal zijn ten opzichte van 2012.

Reactie van Technisch Werken
Toch weer goed nieuws aan het einde van 2013. De woningverkoop zit weer iets in de lift. Het aangegeven percentage is behoorlijk hoog. Dit heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat 2013 over het algemeen niet een heel gunstig jaar is geweest met betrekking tot de woningverkoop. Hierdoor kan al snel een behoorlijk groeipercentage worden gerealiseerd als de woningverkoop iets aantrekt. Het is nog onduidelijk of deze groei structureel is. In de maand november kan de woningverkoop ten opzichte van oktober wel weer lager zijn.

Een stijging in het aantal woningverkopen is een belangrijk gegeven voor de bouwsector in Nederland. De bouw moet nodig aantrekken want veel bouwbedrijven hebben het ongezond rustig aan het einde van het jaar. Dit heeft niet alleen te maken met de weersomstandigheden maar ook met de economische crisis. Het kabinet heeft momenteel nog geen structurele oplossingen bedacht om de woningmarkt structureel uit het dal te halen.

Huizenmarkt aanpakken door minder lenen!

Het kabinet kijkt in toenemende mate naar de huizenmarkt. Deze markt is de afgelopen jaren redelijk met rust gelaten. De laatste maanden komen er vanuit het nieuws verschillende berichten naar voren over de huizenmarkt. Het laatste bericht is dat huizenkopers niet meer het volledige bedrag zouden mogen lenen voor een woning. Dit houdt in dat huizenkopers nu ook zelf een deel van de koopsom uit eigen middelen moeten vergoeden. Vanaf 2018 is het al niet meer mogelijk dat kopers meer dan 100 procent van de aankoopsom en waarde van het beoogde huis kunnen lenen.

Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft vrijdag het volgende aangegeven in de toekomstvisie voor banken: “Eenverdere daling is, vanuit het oogpunt van consumentenbescherming, maar ook voor een meer gezonde bankbalans, op termijn wenselijk. Deze uitspraak ondersteund het streven van de Commissie Structuur Nederlandse banken. Deze commissie wil het maximale bedrag dat geleend kan worden voor een koophuis verlagen. De commissie wordt geleid door Hermann Wijffels. Op dit moment is de commissie van mening dat 80 procent van de totale koopsom mag worden geleend. Deze uitspraak is gebaseerd op de gemiddelde norm voor de aanschaf van koopwoningen in de Eurolanden.

Naast deze richtlijnen wil het kabinet dat de systeembanken ook structureel hun bedrijfsvoering gaan aanpassen. Zo moeten deze banken grotere reserves achter de hand houden. In de huidige economische turbulentie is dat geen overbodige luxe.