Markt Noord Nederland wordt positief

De Kamer van Koophandel in Noord Nederland vermoed dat de economische crisis zijn laagste punt heeft bereikt. Het omslagpunt lijkt te zijn genaderd omdat het aantal bedrijven met een positieve omzetverwachting stijgt ten opzichte van de bedrijven die een negatief beeld hebben van de omzet. Van bedrijven in het Noorden van Nederland verwacht 17 procent het komende kwartaal meer omzet te behalen.

Ondanks dat verwacht 26 procent van de bedrijven een lagere omzet te behalen. De cijfers van de bouw zijn iets positiever geworden. De branche waar het nog steeds somber blijft is de detailhandel. Dat is helaas ook in het straatbeeld van Noord Nederland terug te zien. In veel dorpen en steden stijgt de leegstand. Dat zorgt niet voor een aantrekkelijk straatbeeld waardoor ook andere winkeliers minder omzet draaien.

De bouw lijkt in ieder geval wat aan te trekken. Nog 11 procent van de benaderde bedrijven verwacht een negatieve omzetontwikkeling. Deze cijfers zijn afkomstig van de conjunctuurenquête Nederland welke in juli is gehouden.