Executieveilingen en prijsafspraken

Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzoek gedaan naar handelaren in onroerend goed die zich niet aan de regels hebben gehouden. Met name bij executieveilingen van huizen zijn misstanden geconstateerd. Bij deze veilingen moeten woningeigenaren om wat voor reden dan ook gedwongen hun huis verkopen. Tijdens deze veilingen kwam het de afgelopen jaren regelmatig voor dat huizen tegen zeer lage prijzen werden geveild.

Vereniging Eigen Huis
Vereniging Eigen Huis (VEH) komt op voor de belangen van woningbezitters. De vereniging neemt al jaren aanstoot aan de situaties die op huizenveilingen plaatsvinden. Volgens de VEH domineren de huizeneigenaren de veilingen. Hierdoor worden de prijzen zoveel mogelijk laag gehouden. Er was een vermoeden dat er onderlinge prijsafspraken werden gemaakt door de huizenhandelaren. Dat is nu onderzocht.

Autoriteit Consument & Markt
Autoriteit Consument & Markt (ACM)heeft donderdag 12 september 2013 namen bekend gemaakt van 71 malafide huizenhandelaren. Deze huizenhandelaren werden eerder al bestraft voor het maken van prijsafspraken bij de executieveilingen. Het maken van deze prijsafspraken is verboden. Door het opleggen van boetes heeft de ACM in januari 2013 in totaal 6 miljoen euro aan boetes binnen gehaald van malafide huizenhandelaren voor het benadelen van huizenbezitters tijdens executieveilingen.

Consumentenbond
De consumentenbond komt op voor de belangen van de Nederlandse consumenten. Zij wil ook graag weten welke consumenten door deze situatie mogelijk zijn benadeeld. Daarvoor moeten wel de verschillende adressen van de koophuizen die het betreft openbaar worden gemaakt. Het is de vraag of de Autoriteit Consument & Markt deze gegevens openbaar wil maken.

Schadevergoeding
De Vereniging Eigen Huis denkt niet dat het bekend maken van de misstanden tijdens executieveilingen ook daadwerkelijk voor een compensatie zal zorgen voor de gedupeerden. Ze verwacht niet dat de prijsafspraken tot een schadevergoeding zal leiden.

Bron: nu.nl

Recessie duurt voort

De recessie duurt nog tot medio 2014 volgens het economisch bureau van de Rabobank. Dit bracht de Rabobank donderdag 12 september 2013 naar buiten. Volgens de bank zal de recessie nog tot juni 2014 voortduren. In 2013 zal de groei in de Nederlandse economie nog met 1,25 procent krimpen. Voor 2014 wordt een stabilisatie verwacht. Dan zal de groei ongeveer op nul staan. De Nederlandse economie bestaat echter uit verschillende sectoren. Niet elke sector zal de komende tijd even slecht draaien.

Nederlandse economie
De export van Nederland lijkt zich redelijk te herstellen. Toch is er nog geen sprake van echter groei in de Nederlandse economie. Volgens de bank wordt ongeveer 70 procent van de economische activiteiten bepaald door binnenlandse bestedingen. De huishoudens van Nederland moeten meer geld te besteden krijgen. Door een toename van deze koopkracht kunnen mensen meer producten aanschaffen en dat is goed voor het bedrijfsleven en de economie. Bron: nu.nl

Reactie technisch werken
Met de nieuwe bezuinigingen in het vooruitzicht zal de koopkracht van de Nederlanders niet in grote mate toenemen. Daarnaast is de werkeloosheid ook nog een probleem dat structureel moet worden aangepakt.

Motorola Mobility en Google

Motorola Mobility is recent door Google overgenomen. Dit gebeurde in 2012. Volgens Apple zou het bedrijf inbreuk maken op patenten. Het zou hierbij gaan om vier verschillende patenten waaronder een patent dat er voor zorgt dat mobiele telefoons ‘werken’.

Nieuwe rechtszaak
Apple is het hier niet mee eens en spant opnieuw een rechtszaak aan. Dit vond eerder ook al plaats in 2010. Toen heeft rechter Richard Posner de zaak verworpen. Dit had te maken met onvoldoende bewijs. Nu vraagt Motorola Mobility of de rechtszaak opnieuw geopend kan worden.

DNA onderzoek door supercomputer

DNA is een enorme informatiebron voor wetenschappers. De afgelopen jaren heeft de wetenschap doormiddel van verschillende onderzoeken getracht het DNA van mensen zo goed mogelijk in beeld te krijgen. De informatie die uit DNA naar voren komt kan van onschatbare waarde zijn voor de medische sector.

DNA onderzoek UMC
Onder leiding van het UMC Groningen heeft een groep internationale wetenschappers in kaart gebracht wat de oorzaken zijn voor honderd ziektes. Het ging hierbij om de aanleg van iemand om een bepaalde ziekte te krijgen. Er werden verschillende chronische ziekten bekeken zoals diabetes,   reuma en glutenallergie. De wetenschappers hebben bij het onderzoek gekeken naar de waarden in het DNA die er voor zorgen dat iemand een bepaalde ziekte kan krijgen. De gegevens die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen worden geregistreerd. Zo ontstaan er patronen die gehanteerd kunnen worden bij DNA onderzoek.

Supercomputer
Aan de hand van de patronen kunnen de oorzaken van chronische ziektes bij mensen beter ik kaart worden gebracht. Een supercomputer moet in de toekomst de verschillende oorzaken van ziekten in een DNA profiel opsporen. Dit is een effectief hulpmiddel voor medisch personeel die daarmee een diagnose kunnen stellen en gericht kunnen behandelen.

Verstoring biologisch proces
Hoofdonderzoeker Dr. Lude Franke geeft aan dat achtduizend mensen deelnamen aan het onderzoek. Hij concludeert dat verandering in het DNA er voor zorgen dat het biologisch proces in een menselijk lichaam wordt verstoord. Met name het afweersysteem is van groot belang. Wanneer dit systeem verstoord raakt kan dit tot een ziekte leiden.

Doorbraak
Door de ontwikkelingen in het DNA onderzoek kunnen nieuwe behandelingsmethoden worden ontwikkeld. Ook kunnen nieuwe medicijnen worden gefabriceerd door de farmaceutische industrie. Volgens Franke zal dit de komende tien jaar nog niet lukken.  Er moet nog meer onderzocht worden. Het is volgens Franke een doorbraak dat er grote hoeveelheden genetische gegevens tegelijk kunnen worden onderzocht. De resultaten van het onderzoek van het UMC Groningen staan in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Genetics.

Ondergrondse waterbron in Kenia gevonden

Techniek dient de mensheid wordt wel eens beweerd. De technologische ontwikkelingen zijn de afgelopen jaren enorm toegenomen. Naast het zoeken naar olie zijn er ook ontwikkelingen voor het zoeken naar water in droge gebieden. Met speciale apparatuur, radars en satellieten kan worden gezocht naar ondergrondse waterbronnen.

Oplossing voor Kenia
Een land als Kenia heeft te kampen met grote tekorten aan schoon drinkwater. Unesco heeft kenbaar gemaakt dat 17 miljoen van de totaal 41 miljoen mensen in Kenia geen schoon water hebben om te drinken. Door de nieuwe ontwikkelingen heeft het land hoop gekregen om nog meer mensen van het levensbelangrijke schone drinkwater te voorzien.

Aquifer
Het zoeken naar schoon water op het Afrikaanse contingent werpt zijn vruchten af. De Keniaanse milieuminister Judi Wakhungu liet op Twitter weten dat er een grote nieuwe waterbron gevonden is in Kenia. Het gaat hierbij om een aquifer. Een  aquifer is een ondergronds bassin. Het bassin dat in Kenia is gevonden zou ongeveer 200 miljard kubieke liter water bevatten.

Zoektocht naar nieuwe bronnen
De ontdekking van de aquifer zorgt voor hoop in Kenia. Met name de droge regio Turkana zou belang hebben bij het water dat gevonden is. In het Afrikaanse Namibië is ook een aquifer gevonden. De nieuwe technologie om water te lokaliseren is voor veel Afrikanen  van levensbelang. Er wordt ook in de toekomst doorgezocht naar nieuwe bronnen.

Griekenland moet nog meer geldinjecties ontvangen

Volgens Luc Coene van de Belgische Nationale Bank heeft Griekenland de komende tijd nog ten minste één keer financiële hulp nodig. De topman van de bank in België vermoed dat er nog een tweede keer hulp moet worden geboden van geldschieters. Het herstel van Griekenland gebeurd slechts langzaam.

Griekenland is nog niet gered
Volgens Luc Coene zorgen de problemen in Griekenland niet meer voor een dreiging voor de hele eurozone. Er zal nog veel tijd nodig zijn voordat de problemen binnen Griekenland helemaal opgelost zijn. Luc Coene van de Belgische Nationale Bank deed zijn uitspraken over Griekenland in een Franstalige radiouitzending genaamd de RTBF.

Icedome wordt definitief nieuwe topsportlocatie

In het seizoen 2016 – 2017 wordt de Icedome in Almere de nieuwe locatie waar de grote nationale en internationale schaatsevenementen zullen plaatsvinden. Zowel het Thialf als Transportium maakten in augustus 2013 bezwaar tegen deze keuze. Hun bezwaar tegen de KNSB en NOC*NSF hebben Thialf en Transportium verloren.

Reactie van KNSB
Een woordvoerder van de KNSB liet het volgende weten: “Na zorgvuldige behandeling is het bezwaar van Thialf en Transportium afgerond en zijn de besluiten aan de betrokken partijen medegedeeld” […] “KNSB en NOC*NSF hebben in beide beroepen geen aanleiding gezien voor een wijziging van hun keuze.”

USG people en duurzaamheid

Urgenda wil op de Dag van de Duurzaamheid laten zien hoeveel duurzaamheid onder de Nederlandse bevolking leeft. Doelstelling is onder andere zoveel mogelijk mensen bewust te laten worden van duurzaamheid. Daarvoor kunnen mensen en bedrijven activiteiten bedenken. Hoe meer mensen meedenken over het onderwerp duurzaamheid hoe beter. De duurzaamheidsbeweging moet groeien.

Datum dag van duurzaamheid
Donderdag 10 oktober 2013 is de dag van de duurzaamheid. Op die dag vinden er in heel Nederland duizenden duurzame activiteiten plaats om aandacht te vragen voor het belangrijke onderwerp: duurzaamheid.

USG en duurzaamheid
Ook dit jaar neemt USG People weer deel aan de Dag van de Duurzaamheid. In 2013 staat deze dag binnen USG People in het teken van een gezond en vitaal leven. Bij USG People wordt veel en hard gewerkt, maar dit is alleen vol te houden als je fit en vitaal bent, zowel fysiek als mentaal. Bron: usg nieuwsbrief

Griekenland krijgt meer steun?

Griekenland blijft een probleemland voor Europa op financieel gebied. Sinds 2010 heeft het land al twee keer internationale financiële hulp gekregen. Het totale bedrag dat Griekenland aan steun heeft gekregen is 240 miljard euro. Ondanks dit grote bedrag is Griekenland nog lang niet uit de crisis. Volgens het IMF zal Griekenland in de periode 2014 en 2015 nog een financieringstekort hebben van 11 miljard euro.

ChristenUnie
De ChristenUnie vindt dat de discussie over een Griekse uittreding uit de euro opnieuw gevoerd moet worden nu minister Dijsselbloem (Financiën) heeft aangekondigd dat het land een derde steunpakket nodig heeft. Dijsselbloem heeft nog geen bedrag genoemd waarmee Griekenland ondersteund zal moeten worden. De aankondiging dat er mogelijk weer geld aan Griekenland wordt verstrekt heeft er voor gezorgd dat Kamerlid Carola Schouten van de ChristenUnie opnieuw wil spreken over een Griekse exit.

Griekenland uit de euro
De ChristenUnie is van mening dat Griekenland beter uit de euro gehaald kan worden. Daarover willen ze graag in debat. Volgens Kamerlid Carola Schouten is een uittreding van Griekenland ook voor Griekenland beter.

Randstad verliest rechtszaak tegen overheid

Uitzendbureau Randstad had een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat. Dit deed Randstad omdat de Staat een ander uitzendbureau een grote overheidsopdracht had gegund. Bij die opdracht zou gebruik worden gemaakt van veel inleenpersoneel. Randstad hoopte de opdracht binnen te halen. Een ander uitzendbureau kreeg de opdracht echter gegund. Daarmee kreeg de concurrent van Randstad de mogelijkheid om aan de Staat haar uitzendkrachten aan te bieden.

Randstad stapt naar de rechter
Randstad uitzendbureau was het niet eens met de beslissing van de Staat. Volgens Randstad had de overheid een verkeerde beslissing genomen en onterecht geconcludeerd dat Randstad in 2012 niet aan de financiële eisen voor de opdracht voldeed. Doormiddel van de rechter probeerde Randstad de beslissing van de overheid ongedaan te maken.

Uitspraak rechter
Dinsdag 10 september 2013 werd bekend gemaakt dat Randstad volgens de rechtbank terecht was uitgesloten. De rechtbank concludeerde dat Randstad op het gebied van de liquiditeitseis niet aan de richtlijnen en voorwaarden van de Staat voldeed. Hierop had de overheid het recht om de opdracht aan een ander uitzendbureau te gunnen.

Randstad ongelijk
Uitzendbureau Randstad noemde de eisen van de overheid in de gunningvoorwaarden buitenproportioneel. De rechter gaf daarop aan dat deze eisen van te voren bekend waren. Randstad had voor de inschrijving op de opdracht bezwaar moeten maken tegen de eisen die in de opdracht waren genoemd. Door het inschrijven op de opdracht werden de voorwaarden aanvaard aldus de rechter.

De winnaar
In het nieuwsbericht op Nu.nl wordt niet duidelijk gemaakt welke grote concurrent van Randstad de opdracht heeft gekregen. Het feit dat Randstad het de moeite vond om er een rechtszaak van te maken geeft aan dat het om behoorlijk wat arbeidsplaatsen gaat voor flexwerkers.

Uitzendsector hersteld langzaam

Volgens het economisch bureau van ABN Amro zal de uitzendsector in 2014 moeizaam herstellen. ABN Amro maakte haar verwachtingen over de uitzendmarkt dinsdag 10 september 2013 bekend door de  publicatie van een rapport. De komende tijd zal volgens het economisch bureau geen groot herstel plaatsvinden in de uitzendbranche. Het afgelopen jaar is de markt voor flexwerkers kleiner geworden. De krimp in de uitzendbranche is in 2013 tot op heden ongeveer 3 procent. Er lijkt in eerste instantie een einde te komen aan de krimp. Toch zal het herstel niet met grote sprongen plaatsvinden.

Uitzendbranche 2014
Voor 2014 zal de groei in werkgelegenheid voor uitzendpersoneel gestaag toenemen.  Een maximale groei van een half procent wordt verwacht voor de uitzendbranche. Dit heeft volgens de economen van de ABN Amro te maken met de langzame groei van de economie van Nederland. In 2014 zal deze groei ongeveer 0,4 procent zijn. De langzame groei heeft te maken met de bezuinigingen van het kabinet. Daarnaast neemt de werkloosheid onder de Nederlandse beroepsbevolking toe.

Uitzendbranche als economische graadmeter
Bedrijven gebruiken uitzendkrachten om flexibel in te spelen op de economische ontwikkelingen. Hierdoor vormt deze branche een goede graadmeter voor de economie. Wanneer het echter minder goed gaat met de economie zal de uitzendbranche dat ook als eerste merken. Daarom krimpt deze branche de afgelopen tijd. Ondanks dat geeft de ABN Amro aan dat de uitzendbranche bij een economisch herstel met vertraging reageert. Volgens de ABN zouden bedrijven in eerste instantie hun eigen personeel beter proberen in te zetten. Dit zou kosten besparen.

Personeelsplanning
Bovenstaande informatie van de ABN Amro maakt duidelijk waarom de krimp op de uitzendbranche plaatsvind en waarom het herstel zo moeizaam is. Daarnaast wordt duidelijk waarom bedrijven steeds hogere eisen stellen aan personeel. Personeel in de Technische sector moet bijvoorbeeld heel specialistisch zijn of juist heel breed opgeleid. Met specialisten kunnen hoogwaardige producten worden vervaardigd en met breed onderlegd en opgeleid personeel kan meer worden ‘geschoven’ op de werkvloer. Personeelsplanning is in een periode van economische krimp een uitdaging.

Uitzendkrachten blijven oplossing
Wanneer bedrijven echter onvoldoende mogelijkheden hebben om klussen af te ronden kunnen ze er voor kiezen om werk uit te besteden. De prijzen hiervoor staan wel onder druk in de meeste branches. Daarnaast is er natuurlijk de mogelijkheid om uitzendkrachten, gedetacheerd personeel of zzp-ers in dienst te nemen. Hoewel dat middel vaak als laatste wordt aangewend is het wel een middel dat werkt. In een economisch moeizame periode is er ruime keuze aan vakkrachten op de arbeidsmarkt.

Raad van de rechtspraak reageert wijzigingen ontslagrecht

Het voorstel van minister Lodewijk Asscher om het ontslagrecht aan te passen wordt in eerste instantie positief ontvangen door de rechtspraak in Nederland. De Raad van de rechtspraak heeft een advies naar het kabinet gestuurd op maandag 9 september 2013. De mogelijkheden om in hoger beroep te gaan zijn voor zowel de werkgevers als de werknemers verbeterd. Tot heden leidden de ontslagregels tot ongelijkheid. In het advies aan kabinet wordt ook aangegeven dat de Raad vermoed dat de wet wel te nauwkeurig is uitgewerkt. Hierdoor kan de wet zijn doel voorbij schieten aldus de raad. Het vergoedingssysteem voor het ontslag is volgens de Raad veel te gedetailleerd uitgewerkt.

Broeikasgassen in 2012 minder dan 2011

Volgens het Centraal Bureau voor de statistieken is de uitstoot van broeikasgassen in 2012 met 1 procent gedaald ten opzichte van 2011. Als belangrijkste oorzaken werden de afname van het wegverkeer en een terugloop van de uitstoot van gassen in de energiesector genoemd. De terugloop van uitstoot in de energiesector en brandstofgebruik op de weg heeft volgens het CBS te maken met de economische crisis. Er werd vorig jaar 193 miljard aan CO2-equivalenten in de lucht geblazen.

Ongezond leven tast geheugen aan

Uit een onderzoek dat Hanneke Joosten van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft uitgevoerd kwam naar voren dat ook het geheugen van een mens wordt aangetast door een ongezonde levensstijl. Roken, veel en vet eten zorgen er voor dat het geheugen van iemand vanaf 35 jaar en ouder een grotere kans heeft om een achteruitgang te krijgen  in zijn of haar geheugen.  Hanneke Joosten heeft het onderzoek gehouden onder 3778 deelnemers. Deze deelnemers werden benaderd voor het Groningse Prevend-onderzoek.

Fyra treinen gaan rijden in Nederland

Eric Trinthamer van de NS geeft aan dat de Fyra treinen gaan rijden.  Er worden echter geen passagiers mee vervoerd. De NS is nog steeds van mening dat de Italiaanse treinen technisch niet in orde zijn. Wanneer de treinen echter langere tijd stilstaan gaan de treinen op technisch vlak nog verder achteruit. Om roestvorming op de treinstellen tegen te gaan moeten de treinen nu enkele ritten maken.

De ritten met de Fyra treinen gaan plaatsvinden tussen Watergraafsmeer en Maarsen. Dit zijn ritten van ongeveer 50 kilometer. Door het uitvoeren van deze ritten voldoet de NS aan de verplichting om de treinen in goede conditie te houden volgens Trinthamer.

De wederzijdse rechtszaken tussen de Fyra en de NS zijn nog niet voorbij.

Personeelsafdelingen krimpen

Personeelsafdelingen krimpen bij Nederlandse bedrijven. Uit een onderzoek dat donderdag 5 september 2013 werd gepubliceerd door organisatieadviesbureau Berenschot en HR Strategie is naar voren gekomen dat de afgelopen tien jaar een behoorlijke krimp is opgetreden op personeelsafdelingen. De krimp bij deze afdelingen zou de afgelopen tien jaar gemiddeld ruim twintig procent zijn.

Volgens organisatieadviesbureau Berenschot en HR Strategie heeft deze krimp vooral te maken met de ontwikkelingen die op dit moment bij veel bedrijven plaatsvinden. Managers en werknemers worden zelf meer verantwoordelijk voor hun eigen vraagstukken met betrekking tot primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Doordat managers veel taken overnemen van HR adviseurs en administratieve krachten ook meer taken op zich gaan nemen is een P&O afdeling voor sommige bedrijven onrendabel.

Gemiddeld werkte er één personeelsmedewerker op 75 arbeidsplaatsen in een organisatie in 2012. Tien jaar daarvoor werkte er nog 1 personeelsmedewerker op 58 arbeidsplaatsen.

Johan van Dam van Berenschot geeft aan dat er ook meer aandacht is voor het automatiseren en verbeteren van personeelsprocessen. ”Daarnaast zijn steeds meer personeelstaken bij het management neergelegd” aldus Johan van Dam.

Bron van bovenstaand nieuwsbericht is: nu.nl

Reactie door P. Geertsma
De afgelopen jaren wordt er meer bezuinigd binnen organisaties. Bedrijven bezuinigen niet alleen op uitvoerende arbeidskrachten. Ook stafpersoneel krijgt met de krimp van een organisatie te maken. Bedrijven kiezen er voor om functieprofielen te verbreden. Managers nemen personeelstaken op zich. Wanneer dit onvoldoende lukt nemen ze ook ZZP-ers in dienst om bepaalde personeelstaken uit te voeren.

Ook uitzendbureaus, werving & selectiebureaus en payroll bedrijven nemen voor een bedrijf veel werkzaamheden uit handen die anders door een personeelsafdeling zouden worden uitgevoerd.

Veiligheid chemiebedrijven en tankbedrijven moet beter

Volgens de Tweede Kamer doen chemiebedrijven en tankbedrijven onvoldoende aan veiligheid. Op donderdag 5 september 2013 wordt in de Kamer gesproken over een tussenrapport over de veiligheid bij tankopslagbedrijven. Dit rapport is opgesteld door de inspectie SZW die de veiligheid van de tankopslagbedrijven onderzoekt en daarover publiceert. Een belangrijke aanleiding voor het onderzoeken van de veiligheid bij deze opslagbedrijven zijn de misstanden bij het Odfjell olieopslagbedrijf.

Tussenrapport van SZW
Volgens het tussenrapport van SZW hebben veel olieopslagbedrijven de veiligheid niet de hoogste prioriteit gegeven in hun bedrijfsvoering. Bij Odfjell is de veiligheid het slechtst gewaarborgd. Geen ander bedrijf heeft het met de veiligheid zo slecht voor elkaar als Odfjell. Bij dat bedrijf ging het 64 keer fout in 10 jaar tijd. Bij deze ‘fouten’ kan gedacht worden aan het niet houden aan wet en regelgeving. Hierdoor lopen medewerkers en omwonenden gevaar.

Veiligheid verplicht
Naast Odfjell is ook bij andere bedrijven in de olieopslag de veiligheid niet op orde. Er werden door de SZW verschillende problemen geconstateerd bij bedrijven. Deze problemen hadden onder andere te maken met koelinstallaties en blussystemen. Ook de explosieveiligheid liet bij een aantal bedrijven te wensen over. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over deze tussenrapportage en wil meer druk uitoefenen op de olieopslagbedrijven. Er wordt onder andere gesproken over het verplicht aanstellen van een veiligheidskundige en het opleggen van hoge boetes wanneer bedrijven zich niet houden aan de regels.

Nederlanders hebben top bereikt in lichaamslengte

Timothy Hatton van de universiteit van Essex heeft onderzocht in welke mate de lichaamslengte van de mens is toegenomen de afgelopen jaren. Uit zijn onderzoek kwam naar voren dat de lengte van de Europese man sinds 1870-1875 gemiddeld is toegenomen met 11 centimeter. Volgens hem zijn de Nederlandse mannen het grootst. De gemiddelde lichaamslengte van de man in Nederland is 1,838 meter. In 1955 was de gemiddelde lichaamslengte van een man in Nederland nog 1,76 meter. Ook de vrouwen in Nederland zijn lang in verhouding tot andere Europese vrouwen lang. Een Nederlandse vrouw is op dit moment 1,707 meter. In 1955 was dat nog 1,63 meter.

Leefomstandigheden
Volgens Timothy Hatton heeft de uiteindelijke lichaamslengte van een mens vooral te maken met de leefomstandigheden in de eerste twee levensjaren. Daarnaast zorgt ook gevarieerd voedsel en een goede hygiëne voor een langer lichaam. Yvinne Schönbeck is epidemioloog en onderzoekster bij de TNO. Ook zij geeft aan dat de juiste gezonde omgevingsfactoren er voor zorgen  dat mensen langer worden.

Dikker
Nederlanders hebben qua lichaamslengte nu zo’n beetje de top bereikt. Tussen 1997 en 2009 is er volgens Schönbeck bij zowel de mannen als de vrouwen geen centimeter lichaamslengte bijgekomen. Wel worden de Nederlanders steeds dikker. Ook dit heeft te maken met omgevingsfactoren. De laatste jaren eten Nederlanders ongezonder en doen ze minder aan lichaamsbeweging.

Glasvezelnetwerk bereikt 25 procent woningen Friesland

Op dit moment is bijna 25 procent van de huizen in Friesland aangesloten op het glasvezelnetwerk.  Met name in dichtbevolkte gebieden is het glasvezelnetwerker de laatste tijd flink uitgebreid. Kabelmaatschappijen en Regge Fiber hebben een groot deel van het netwerk op eigen risico aangelegd. In de toekomst moet het glasvezelnetwerk in principe elk huis kunnen bereiken. Ook afgelegen huizen moeten worden bereikt.

De afgelegen huizen zijn voor netwerkbedrijven niet interessant of rendabel. Het worden ook wel de ‘witte plekken’ genoemd. Een provinciaal fonds moet er voor zorgen dat ook de afgelegen huizen en boerderijen aangesloten kunnen worden op glasvezel. Het gaat om ongeveer 33.000 huizen die onder de categorie ‘witte plekken’ vallen.

Zelfstandigenaftrek ter discussie

De zzp-ers in Nederland willen de zelfstandigenaftrek behouden. Het kabinet heeft plannen om het belastingvoordeel voor zzp’ers te beperken. Hiervoor heeft het kabinet echter geen alternatieve maatregelen tegenover gesteld om de financiele gevolgen voor de zzp’ers te beperken. Verschillende verenigingen hebben actie gevoerd om het afschaffen van deze zelfstandigenaftrek tegen te gaan. In totaal hebben de actievoerders 40.000 handtekeningen binnen gehaald.  Afgelopen woensdag 4 september 2013 werd dit door de Stichting ZZP Nederland, het Platform Zelfstandige Ondernemers, de Zelfstandigen Bouw en de FNV Zelfstandigen bekend gemaakt.