Wat kost energietransitie maandelijks in 2030?

Energietransitie is het omschakelen van vervuilende energiebronnen naar duurzame energiebronnen. Dit houdt in dat er afscheid genomen moet worden van fossiele brandstoffen zoals aardolie, steenkolen, aardgas en bruinkool. De energietransitie van deze vervuilende brandstoffen naar minder vervuilende brandstoffen brengt echter kosten met zich mee. Ook het besparen van energie door bijvoorbeeld gebouwen te isoleren en het rendement van energiebronnen te verhogen kost geld. Uiteraard zorgen energiebesparende maatregelen ook voor een kostenbesparing maar daar gaat in de praktijk meestal een investering aan vooraf.

Kosten energietransitie
Het is niet eenvoudig om een duidelijke raming te maken van de kosten die verbonden zijn aan de energietransitie. Dat komt omdat er veel verschillende kosten zijn en verschillende technische mogelijkheden gerealiseerd kunnen worden om de energietransitie plaats te laten vinden. De overheid noemt de maatregelen met betrekking tot de energietransitie ook wel klimaatmaatregelen omdat de transitie van energie uiteindelijk het klimaat moeten bevorderen op aarde. Dat wil eigenlijk zeggen dat de opwarming van de aarde moet worden beperkt door de CO2 uitstoot te reduceren. De klimaatmaatregelen vereisten echter ook geld en dat moet voor een deel van de burgers komen.

Kosten energietransitie per huishouden
In 2030 zullen de huishoudens in Nederland maandelijks gemiddeld tussen de 50 en 60 euro meer kwijt zijn aan energie dan nu. Dit heeft het Planbureau voor de Leefomgeving berekend op basis van een verzoek van de NOS. Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft aan dat de hoogte van deze raming kan veranderen wanneer de politiek er bijvoorbeeld voor kiest om bedrijven zwaarder te belasten voor het verbruik van energie als nu het geval is. Daarnaast kunnen ook andere keuzes worden gemaakt door bijvoorbeeld de rijkere mensen meer te laten betalen voor de energie dan de armere mensen.