Stadsverwarming en blokverwarming in 2018 duurder

Blokverwarming en stadsverwarming is een methode om meerdere woningen te verwarmen zonder dat er gebruik wordt gemaakt van aardgas. Woningen die aangesloten zijn op blokverwarming of stadsverwarming hebben dus over het algemeen geen centrale verwarmingsinstallatie en dus ook geen cv-ketel. Indien de woning volledig wordt verwarmd via stadsverwarming is een cv-installatie in ieder geval niet nodig.

Stadsverwarming duurzaam?
Stadsverwarming wordt beschouwd als een duurzame methode om een woning te verwarmen. In feite worden niet direct fossiele brandstoffen verbrand voor deze vorm van verwarming. Indirect kunnen wel fossiele brandstoffen worden verbrand om stadsverwarming tot stand te laten komen. Dat zit zo: voor stadverwarming wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de hitte uit een afvalverbrandingsoven. De afvalverbrandingsoven zorgt voor veel hitte en kan daardoor water verwarmen. Dit hete water wordt door geïsoleerde leidingen rechtstreeks naar woningen en andere gebouwen getransporteerd. Deze gebouwen worden door het warme water verwarmd. In feite is een stadsverwarming dus ook een vorm van centrale verwarming alleen zit de verbrandingshaard niet in de woning zoals bij een cv-ketel het geval is. In plaats daarvan is de stadsverwarming of blokverwarming afhankelijk van externe verwarmingshaard die in de stad of in het blok aanwezig is.

Kosten van stadsverwarming
De prijs speelt altijd een rol ook wanneer men het over duurzame verwarmingssystemen heeft. Het lastige met stadsverwarming is dat men niet zelf kan kiezen welke energieleverancier men zou willen hebben. Stadsverwarming wordt namelijk door één organisatie aangeboden waardoor er geen prijsvergelijking of onderhandeling mogelijk is door de woningeigenaren. In feite is de woningeigenaar dus in een bepaalde mate afhankelijk van de prijsstelling van de organisatie die blokverwarming aanbied. Omdat men geen cv-installatie heeft kan men vaak niet kiezen tussen verwarming doormiddel van aardgas of blokverwarming/ stadverwarming. Dit maakt de woningeigenaren die op stadverwarming/ blokverwarming zijn aangesloten afhankelijk van hun leverancier. De overheid zorgt er echter voor dat er een bepaalde maximale prijsstelling wordt vastgesteld voor de afname van blokverwarming cq stadsverwarming. De Autoriteit Consument & Markt stelt de maximumtarieven voor stadsverwarming vast.

Kosten van stadsverwarming omhoog in 2018
Op zaterdag 23 december 2017 heeft de Autoriteit Consument & Markt de maximumtarieven vastgesteld die in rekening gebracht mogen worden bij gebruikers van blok- en stadsverwarming. Deze gebruikers betalen in 2018 gemiddeld 58 euro meer dan in 2017. Gemiddeld betaald een gebruiker van stadsverwarming in 2018 een bedrag van 1.151 euro op jaarbasis. De stijging kan worden uitgesplitst in een gemiddelde toename van 10 euro per jaar aan vaste kosten en een stijging van 48 euro in de variabele kosten. De vaste kosten van stadsverwarming bestaan uit transportkosten en kosten die verbonden zijn aan de levering en aansluitingen van stadverwarming. De stijging in de tarieven heeft te maken met de koppeling met de tarieven voor gasverwarming. Dat blijkt ook uit de prijzen van de variabele tarieven. Die bestaan namelijk voor de helft uit een koppeling met de gasprijzen en voor de andere helft uit energiebelastingen.