Blokverwarming en stadsverwarming duurder in 2017

Blokverwarming en stadsverwarming is een specifieke vorm van verwarming waarbij men geen gebruik maakt van cv-ketels. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van een externe warmtebron buiten de woning. Dit kan bijvoorbeeld een vuilverbrandingsinstallatie zijn. De hitte die vrij komt bij het vuil verbranden wordt gebruikt om water te verwarmen. Dit verwarmde water wordt gebruikt om woningen en utiliteit te verwarmen.

Woningen die bij stadsverwarming of blokverwarming zijn aangesloten kunnen niet anders dan de stadswarmte waar ze op zijn aangesloten af te nemen. Deze woningeigenaren hebben geen ketel en daarom geen keuze om bijvoorbeeld een andere energieleverancier te kiezen. De gebruikers van stadswarmte kunnen daardoor niet onderhandelen over de energieprijzen met energieleveranciers. Daarom kunnen deze energieafnemers niets anders dan de prijsverhogingen van stadswarmte accepteren. Voor 2017 is een verhoging van gemiddeld 24 euro beraamd volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM maakte dit vrijdag 23 december 2016 bekend.

In 2017 betalen afnemers van stadswarmte dus 24 euro gemiddeld meer dan het bedrag in 2016. In Nederland maken ongeveer een half miljoen consumenten en een deel van het midden en klein bedrijven gebruik van stadsverwarming. Per huishouden is het gemiddelde verbruik per jaar ongeveer 35 gigajoule. Voor dit gebruik moeten afnemers gemiddeld 1.093 euro betalen in 2017. De ACM heeft de nieuwe tarieven voor 2017 vastgesteld op basis van de Warmtewet. Daarbij is het tarief voor de blokverwarming  en stadsverwarming gekoppeld aan het tarief dat gemiddeld berekend wordt voor verwarming doormiddel van gas.

Als de kosten voor de prijs van gasverwarming stijgen gaan ook de prijzen van blokverwarming of stadsverwarming omhoog. Als de prijzen van gasverwarming dalen dan heeft dat ook een effect op de prijzen van blokverwarming en stadsverwarming. Die tarieven zullen dan ook dalen. De stijging van de kosten voor gasverwarming ik 2017 komt met name voort uit de hogere transporttarieven.