In januari 2018 overleg over nieuwe zzp’wet

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken zal aan het einde van januari in overleg gaan met verschillende partijen over een nieuwe zzp’wet. Deze nieuwe zzp’wet moet de huidige zzp-wetgeving vervangen. De minister zal overleg hebben met werknemers en werkgevers maar ook met  zzp-organisaties. Daarnaast zal de minister overleg hebben over de nieuwe wet voor zzp’ers met zijn collega-ministers van Financiën en Economische Zaken. Gezamenlijk gaan zijn om tafel om de plannen voor een nieuwe zzp-wet verder uit te werken.

Overleg over zzp-wet
Dat heeft de minister donderdag 21 december 2017 tegen de Tweede Kamer gezegd tijdens de begrotingsbehandeling van zijn ministerie. Volgens hem is de wet voor de zelfstandigen zonder personeel op zijn vroegst in 2020 klaar. Dat bericht had de minister vorige week al aan de kamer bekend gemaakt. Hij geeft aan dat de ontwikkeling van een wet voor zzp’ers veel tijd vergt. De Wet DBA bleek niet het gewenste effect te hebben op de markt. Deze Wet DBA moest namelijk vooraf zekerheid bieden aan opdrachtgevers en –nemers en in plaats daarvan is er juist meer onzekerheid ontstaan. Er zijn werkgevers die bang zijn dat zijn achteraf alsnog worden aangeslagen voor premies en belastingen.

Schijnzelfstandigheid
De Belastingdienst kan namelijk de conclusie trekken dat de zzp’er in feite niet als zelfstandige heeft gewerkt maar in feite als werknemer werd beschouwd gedurende de inleenperiode. In dat geval is er sprake van schijnzelfstandigheid en dat is verboden. Er zijn in Nederland verschillende bedrijven die bang zijn dat hun constructie met de zzp’er als schijzelfstandigeheid kan worden beschouwd. Daarom kiezen zij er voor om geen zzp’ers in te huren maar uitzendkrachten of ander flexpersoneel die tijdelijk opdrachten kan uitvoeren.