Veel werknemers hebben hoger nettoloon in januari 2018

Een groot deel van de werknemers in Nederland zal in de maand januari een hoger nettoloon overhouden op het loonstrookje of de salarisspecificatie. Dit komt omdat er minder belasting wordt ingehouden op het brutoloon. Daarnaast is ook de pensioenpremie lager. Daarnaast zouden ook mensen met een bijstandsuitkering een iets hoger netto-inkomen overhouden in januari. Dit heeft minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer geschreven.

Volgens hem zullen mensen die naast een AOW een pensioen krijgen hun inkomen wel licht dalen. Dit heeft te maken met het feit dat de pensioenfondsen hun uitkeringen niet verhogen. De  inkomensafhankelijke zorgpremie stijgt echter wel. Omdat dit verschil niet wordt gecompenseerd kan het inkomen iets omlaag gaan. Door andere regelingen waaronder een groter belastingvoordeel verwacht Wouter Koolmees dat voor ongeveer vijfenzeventig procent van de ouderen de koopkracht gehandhaafd blijft, onder deze groep zullen er ook ouderen zijn die er iets op vooruit gaan. De overige vijfentwintig procent zullen er uiteindelijk op achteruit gaan aldus Wouter Koolmees.