Werkgevers hebben werknemers ontslagen voor juli 2015 vanwege nieuwe wet

De afgelopen weken hebben werkgevers in het midden- en kleinbedrijf in Nederland voor honderden werknemers ontslag aangevraagd. Door de ontslagaanvragen voor 1 juli 2015 proberen de werkgevers onder de betaling van een ontslagvergoeding uit te komen. Deze ontslagvergoeding wordt ook wel de transitievergoeding genoemd en is per 1 juli 205 van kracht.

Toename in ontslagen
De toename in het aantal ontslagen blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant. Deze krant heeft een rondgang gehad onder advocaten. Daarnaast zijn er ook cijfers vanuit het UWV bekend waaruit de toename in het aantal ontslag aanvragen blijkt. Dat de wet hierop een negatief effect heeft blijkt uit de tegenstrijdige tendens. De afgelopen maanden is namelijk het aantal ontslagen in Nederland gedaald. Dit komt door de verbeteringen in de economie. Maar de afgelopen paar dagen voor 1 juli blijkt het aantal ontslagen juist toe te nemen. In week 26 werden er in Nederland nog 1450 werknemers ontslagen. Dat is een verdubbeling in het aantal ontslagen ten opzichte van de afgelopen weken.

Vervroegde reorganisatie
De nieuwe wet die de transitievergoeding verplicht stelt zorgt er voor dat kleine en middelgrote bedrijven eerder gaan reorganiseren. Dit vermeld arbeidsrechtjurist Pascal Besselink van juridisch dienstverlener DAS in de Volkskrant. Bedrijven die anders zouden wachten met reorganisatie hebben nu besloten om voor 1 juli 2015 te reorganiseren. Hierdoor ontlopen ze de uitbetaling van een transitievergoeding als er werknemers ontslagen moeten worden.

Reactie van Technisch Werken
De transitievergoeding is bedoelt om bedrijven aan te sporen om werknemers zo lang mogelijk in dienst te houden. Het betalen van een transitievergoeding wordt echter door veel bedrijven als een soort boete gezien als ze werknemers noodgedwongen moeten laten vertrekken. Bedrijven willen deze ‘boete’ natuurlijk zo veel mogelijk ontlopen. Dit kon tot 1 juli 2015 maar daarna zullen bedrijven andere ‘truckjes’ moeten toepassen. Bedrijven zullen bijvoorbeeld werknemers minder lang in dienst houden om zo de uitbetaling van de transitievergoeding te ontlopen. Werknemers die tijdelijk ingezet worden zullen dan vermoedelijk nooit langer dan iets minder dan twee jaar worden ingezet of ingeleend. In plaats van zekerheid zullen werknemers in veel gevallen juist eerder ontslagen worden. De transitievergoeding heeft de arbeidsmarkt dus veel schade bezorgd. Uiteraard dienen bedrijven dan de aanzegtermijn wel te hanteren.