Werkgevers schikken vaker bij ontslagen in 2015 en 2016

In 2015 werd het nieuwe ontslagrecht ingevoerd in Nederland. Hierdoor kwam de kantonrechtersformule te vervallen en werd deze vervangen door de transitievergoeding. De transitievergoeding is voor werkgevers financieel aantrekkelijker. In de tweede helft van 2015 en het begin can 2016 is gebleken dat werkgevers vaker gaan schikken met werknemers als er sprake is van ontslag. Bovendien bieden veel werkgevers in ontslagprocedures ook meer geld aan de vertrekkende werknemers.

Deze informatie komt naar voren uit een rondgang van de NOS. De NOS heeft tijdens deze rondgang katonrechters en arbeidsrechtadvocaten gevraagd wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van ontslag. Volgens de benaderde personen willen werkgevers het ontslag van werknemers liever niet in een rechtszaal uitvechten.

De nieuwe wet stelt strenge eisen aan werkgevers als ze werknemers willen ontslaan.  Deze strengere eisen zorgen er voor dat werkgevers bang zijn dat hun ontslagaanvragen worden afgewezen in de rechtszaal. Dit heeft Monetta Ulrici namens de commissie Arbeidsrecht van de Kring van kantonrechters tegen de NOS benoemd als belangrijkste reden voor de toename in het aantal schikkingen tussen werkgevers en werknemers.

Door werknemers in een ontslagprocedure meer geld te bieden hopen werkgevers een bezoek aan de kantonrechter te voorkomen. In de praktijk gaan werknemers vaker akkoord met hun ontslag als ze meer geld geboden krijgen.

Reactie van Technisch Werken

Bovenstaand bericht is een gevolg van de invoering van de Wet Werk en Zekerheid die desastreuze gevolgen heeft gehad voor de arbeidsmarkt in 2015 en even rampzalige gevolgen zal hebben voor de arbeidsmarkt in 2016. Immers een vast contract is nog ‘vaster’ en een flexibele arbeidsovereenkomst biedt nog minder zekerheden. Het enige dat een verbetering is zijn de aanzeggingen die een werkgever moet doen als hij werknemers hun tijdelijke dienstverband niet wil verlengen. Een maand voor de einddatum van een bepaalde tijd contact moet de werkgever duidelijkheid geven aan de werknemer of hij van plan is om een nieuwe arbeidsovereenkomst te verstrekken of niet.

Als een werknemer eenmaal een vast contract heeft bij een werkgever is het voor een werkgever moeilijk om afscheid te nemen van zijn werknemer. Werkgevers weten dit en zijn daardoor bereid om meer geld te betalen zodat de werknemer akkoord is met de beëindiging van zijn of haar dienstverband.  Dit is niet de hervorming van het ontslagrecht waar werkgevers op hadden gehoopt. Het zal alleen maar leiden tot minder vaste aanstellingen in Nederland. Indirect zijn de werknemers ook de dupe van de invoering en uitwerking van de Wet Werk en Zekerheid.