Nadelige effecten transitievergoeding worden onderzocht voor juli 2015

De huidige ontslagvergoeding wordt per 1 juli 2015 vervangen door de zogenoemde transitievergoeding. Deze transitievergoeding wordt bepaald aan de hand van het aantal dienstjaren dat de werknemer heeft gewerkt alvorens hij of zij ontslag heeft gekregen. Werknemers komen in aanmerking voor een transitievergoeding als zijn twee of meer jaar aaneengesloten bij dezelfde werkgever hebben gewerkt. De hoogte van de transitievergoeding is een derde van een bruto maandsalaris per gewerkt jaar. Voor het bepalen van de hoogte is het aantal aaneengesloten dienstjaren van belang.

Aaneengesloten dienstjaren
De aaneengesloten dienstjaren worden in de transitievergoeding anders berekend dan voorheen. In 2015 wordt de keten pas onderbroken wanneer een werknemer zes maanden of langer uit dienst is. Voorheen werd de keten onderbroken bij drie maanden uit dienst. Doordat veel werknemers zoals seizoenarbeiders een ketenonderbreking hebben gehad van 3 maanden worden hun tijdelijke contracten in de keten opgeteld en kunnen ze alsnog in aanmerking komen voor een zeer hoge transitievergoeding.

De transitievergoeding wordt namelijk met terugwerkende kracht gehanteerd en daarbij worden bovendien de nieuwe ketenregels toegepast. Een ander nadelig effect is dat veel seizoenarbeiders voor 1 juli 2015 ontslagen zullen worden zodat werkgevers kunnen voorkomen dat ze een zeer hoge transitievergoeding moeten betalen. Deze werknemers zullen vervolgens minimaal 6 maanden moeten wachten voordat ze weer bij dezelfde werkgever in dienst zullen treden in verband met de ketenopbouw.

Nadelige effecten transitievergoeding voor bedrijven
De Tweede Kamer vind dat bedrijven onevenredig hard geraakt worden door de regels omtrent de transitievergoeding omdat bedrijven niet op de nieuwe regels konden anticiperen. Bedrijven kunnen in de problemen terecht komen omdat werkgevers niet konden weten welke financiële risico’s verbonden zijn aan het aannemen van tijdelijke contractmedewerkers. Er worden zelfs schattingen gemaakt dat een aantal grote bedrijven op korte termijn meer dan 1 miljoen euro aan transitievergoedingen zal moeten betalen. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er door minister Asscher oplossingen worden bedacht zodat de nadelige bijeffecten van de invoering van de transitievergoeding worden beperkt.

Debat over transitievergoeding
Woensdag 11 februari 2015 wordt er in de Tweede Kamer een debat gehouden met minister Lodewijk Asscher over de transitievergoeding. Het is nog even afwachten of een Kamermeerderheid een verzoek zal indienen om met overgangsregeling te komen.

Reactie van Technisch Werken
Flexibele werknemers krijgen meer rechten in Nederland. Dat is op zich goed maar deze nieuwe rechten moeten er niet voor zorgen dat ondernemers er juist niet voor kiezen om tijdelijk extra personeel aan te nemen. Als de kosten van tijdelijk personeel te hoog worden zullen ondernemers kiezen voor andere oplossingen zoals overwerken of ploegendiensten. Het kabinet moet goed nadenken over een effectieve oplossing. Als ze dat niet doen zorgen regels zoals de transitievergoeding alleen maar voor meer schade op de arbeidsmarkt.