Aantal uitzendbanen neemt toe in 2018

Uitzendbureaus zijn belangrijk voor de arbeidsmarkt. Veel mensen die zonder werk zijn geraakt vinden via een uitzendorganisatie weer een betaalde baan. Meestal is dit in eerste instantie op flexibele basis bijvoorbeeld doormiddel van een plaatsing op basis van uitzendbeding. Uitzendbureaus verstekken echter ook steeds vaker uitzendcontracten en bepaaldetijdscontracten aan uitzendkrachten die daardoor in feite detacheringskrachten worden. Uitzendkrachten vangen vaak de piekdrukte in de productie van bedrijven op maar worden ook steeds vaker ingezet op structurele beschikbare FTE’s.

Meer vraag naar uitzendkrachten
Het gaf donderdag 21 december 2017 aan dat ongeveer dertig procent van de mensen in de WW via een uitzendbureau een baan vond in 2016. Voor de komende jaren heeft het UWV de verwachting uitgesproken dat het aantal banen via uitzendbureaus met 4,5 procent zal toenemen. Het aantal uitzenduren zal daardoor waarschijnlijk ook toenemen evenals de omzet en de marge die uitzendbureaus zullen behalen in 2018.

Sectorgerichte uitzendbureaus
Er zijn in Nederland algemene uitzendbureaus gevestigd maar ook gespecialiseerde uitzendbureaus die specifiek personeel aanbieden in een bepaalde sector. Deze sectorgerichte uitzendbureaus kunnen hun specialisme en hun kennis van een bepaald marktsegment inzetten om uitzendkrachten en opdrachtgevers op een zo goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Vooral technische uitzendbureaus en VCU gecertificeerde uitzendbureaus merken dat er steeds meer vraag is naar technisch personeel op zowel flexibele als vaste basis. Met andere worden er is zowel vraag naar flexkrachten zoals uitzendkrachten maar is ook vraag naar techneuten die in vast dienstverband willen en kunnen treden. Deze kans op werk in de techniek en bouw is groter in 2017 dan tijdens de economische crisis.