Aantal uitzendbanen neemt toe in 2017

Het aantal banen in de uitzendbranche neemt toe. In 2016 was het aantal uitzendbanen in Nederland al uitgegroeid tot een recordaantal. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een schatting gemaakt over het aantal uitzendbanen in 2016. Daarbij komt het statistiekbureau op een aantal van 725.000.

Inmiddels zou ongeveer 26 procent van alle werknemers in Nederland een flexibele arbeidsrelatie hebben. Dit percentage is de laatste jaren behoorlijk gegroeid. Uitzendkrachten vormen een grote groep als men kijkt naar werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. In totaal is 4 procent van alle werkenden in Nederland op dit moment een uitzendkracht oftewel iemand die op uitzendbasis werkt.

Ten opzichte van andere flexibele dienstverbanden is het aandeel uitzendkrachten verhoudingsgewijs groot. Ook heeft Nederland verhoudingsgewijs veel uitzendkrachten als men kijkt naar andere landen in de EU. Alleen in Slovenië ligt het aandeel uitzendkrachten ten opzichte van de arbeidspopulatie hoger. De Wet Werk en Zekerheid heeft niet veel verandering gebracht met betrekking tot het aandeel uitzendkrachten op de arbeidsmarkt.