Aantal uitzenduren neemt af eind 2019

Het aantal uitzenduren is in de periode van week 45 tot week 48 afgenomen. Deze ontwikkeling hebben de meeste uitzendbureaus de afgelopen periode gemerkt. Op dinsdag 24 december 2019 heeft uitzendkoepel ABU aangegeven dat de omzet van uitzendbureaus met elf procent is gedaald vanwege de terugloop in het aantal uitzenduren.

ABU
De ABU is de branchevereniging van alle grote uitzendbureaus en heeft daardoor een goed beeld van de marktontwikkelingen. Deze organisatie heeft de omzetdaling van uitzendorganisaties ook per sector in kaart gebracht. Zo was er volgens de ABU in de administratieve sector sprake van een omzet daling van 10 procent. Dat kwam omdat er 13 procent minder uitzenduren werden gemaakt l in administratief werk. Ook de industrie had te maken met een daling van 8 procent in de omzet. Er werden volgens de ABU namelijk 10 procent minder uitzenduren gedraaid in de industrie.

Dalende uitzenduren
Ook in de techniek daalde het aantal uitzenduren. In deze sector kwam de daling uit op 7 procent. Daardoor verloor de technische sector 5 procent aan omzet. De komende tijd wordt spannend voor veel uitzendorganisaties. Veel bedrijven laten hun flexibele schil krimpen vanwege de kosten. Door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans wordt flexwerk voor werkgevers duurder. Ook uitzendkrachten worden duurder voor bedrijven. Daarom zullen bedrijven het aantal uitzenduren in 2020 waarschijnlijk zoveel mogelijk proberen te beperken.

Onzekerheden
De overheid hoopt op basis van de WAB dat bedrijven sneller vaste krachten zullen aannemen maar die kans is erg klein. Voor veel bedrijven zijn er veel onzekere factoren. Hierbij kun je denken aan de brexit, de internationale handelsafspraken tussen Amerika, China en Europa en natuurlijk ook de binnenlandse problematiek zoals PFAS en de stikstofproblematiek. De kans dat de werkgelegenheid toeneemt is klein. Over het algemeen werd onzekerheid opgevangen door flexwerk maar nu flexibele arbeid duurder is geworden is de kans groot dat bedrijven klem komen te zitten door de WAB.