Aandeel hoogopgeleiden neemt toe in beroepsbevolking in 2017

Hoogopgeleiden zijn mensen met een afgeronde hbo opleiding of een wo opleiding (opleiding op universitair niveau). Het blijkt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat er steeds meer hoogopgeleiden tot de Nederlandse beroepsbevolking behoren. Ook neemt het aandeel hoogopgeleiden in alle beroepsklassen toe. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag 7 september 2017 bekend gemaakt. Het aandeel hoogopgeleiden nam bijvoorbeeld ook sterk toe in de administratieve sector. Hier steeg het aantal hoogopgeleiden van 29 procent in 2003 naar 44 procent in 2016.

Ook in andere sectoren werken steeds meer mensen met een hbo opleiding of wo opleiding. De zorg en de IT sector bevatten ook steeds meer hoog opgeleiden en ook in de commerciële beroepen zijn steeds meer werknemers werkzaam met een hogere opleiding. Zowel bij inkopers en vertegenwoordigers is het aandeel werknemers met een hoog onderwijsniveau toegenomen van 15 procent in 2003 naar 26 procent in 2016. De toename in het aantal hoger opgeleiden is volgens het CBS voor een deel het gevolg vanwege het feit dat steeds meer jongeren een hogere opleiding hebben afgerond. “Met het toenemende aantal hoogopgeleide jongeren is de laatste jaren ook het aandeel hoogopgeleide werkenden in de gehele beroepsbevolking toegenomen” aldus het CBS. In de leeftijd tussen 25 en 35 jaar die geen onderwijs meer volgen zitten de meeste hoogopgeleiden. Het gaat hierbij om 93 procent.